• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/PSONI wyróżnione na Europejskim Kongresie Małych i (..)

PSONI wyróżnione na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

31 Października 2023

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu zostało wyróżnione w ramach konkursu Lider śląskiego rynku pracy, zorganizowanego podczas 13. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Wręcznie nagrody specjalnej PSONI

PSONI Koło w Bytomiu została Liderem śląskiego rynku pracy i otrzymała Nagrodę Specjalną Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego dla podmiotu ekonomii społecznej za współpracę z urzędem pracy oraz działalność na lokalnym rynku pracy.

Celem konkursu była promocja zatrudnienia, przedsiębiorczości, popularyzacja osiągnięć mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz promocja wsparcia realizowanego przez Urzędy Pracy Województwa Śląskiego.

Wśród zgłoszonych firm i przedsiębiorstw społecznych śląskie urzędy pracy wybrały najlepszych partnerów na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu zgłosił Koło w Bytomiu, oraz firmę "BECOL" Sp. z o.o., która prowadzi działalność w Bytomiu.

30 lat na rzecz osób z niepełnosprawnością

PSONI powstało w październiku 1993 roku za sprawą grupy rodziców zatroskanych o los swoich dzieci z niepełnosprawnością. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz działanie  na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

PSONI Koło w Bytomiu od wielu lat współpracuje z PUP Bytom w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, a efektem tej współpracy jest podjęcie długotrwałego zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Jako pracodawca zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Jednocześnie organizacja stale inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, korzystając ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ponadto organizacja podejmuje też działania zmierzające do zwiększenia poziomu zatrudnienia w naszym regionie oraz nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Działania te mają  pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Stowarzyszenie nie tylko współpracuje z PUP w Bytomiu, ale też bierze udział  w różnego rodzaju  projektach mających na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych/biernych zawodowo  w tym osób z niepełnosprawnością, korzystających z różnych usług MOPR chcących podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie zawodowe.

Podobne wiadomości:

do góry