• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 341.

kanał
RSS
Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu 15/05/2024

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania w trybie małego grantu złożonej przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu. Tytuł zadania Festyn sportowy. WF bez zadyszki

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 14/05/2024

Udostępnienie zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Decyzja nr AAP.6730.78.2023

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 13/05/2024

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 10/05/2024

Obwieszczenie o czynnościach tut. Organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji HSL 916 poprzez montaż kabiny malarskiej z wodnym układem filtracji oraz suszarki na terenie działki o nr ewidencyjnym 38, obręb Niepaszyce Południe w Gliwicach”.

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 10/05/2024

Decyzja nr 9a/2023 zmieniająca decyzję nr 9/2023 z dnia 21.06.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i siecią wodociągową (AAP.6733.8.2023)

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu 9/05/2024

Informacja o rozstrzygnięciu oferty na realizację zadania pn.: Bytom dla bytomian

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 9/05/2024

Udostępnienie zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (AAP.6730.8.2024)

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 7/05/2024

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o czynnościach tut. Organu dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego o zespół magazynowo-usługowo-produkcyjny wraz z zapleczami socjalno-biurowymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów” w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 7/05/2024

Udostępnienie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (AAP.6733.6.2024)

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 6/05/2024

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska przez dzwony kościelne Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Wyzwolenia 85 w Bytomiu

do góry