• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 298.

kanał
RSS
Oferta ZHP Chorągiew Śląska na realizację zadania pn. „Anioł Wolontariatu 2023”

Oferta ZHP Chorągiew Śląska na realizację zadania pn. „Anioł Wolontariatu 2023” 4/12/2023

„Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oferty ZHP Chorągiew Śląska realizacji zadania pn. „Anioł Wolontariatu 2023”, która wpłynęła do Urzędu

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 4/12/2023

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ramach zadania pn.: „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców z GWC - 9 Pomorska 2B w Bytomiu

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 1/12/2023

Informacja o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LXXXVI/1078/23  z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej 1/12/2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Prezydent Bytomia na podstawie art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert: na realizację w 2024 r. zadania publicznego

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 1/12/2023

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Magdaleny w Bytomiu

Webinarium dotyczące funduszy unijnych dla wspólnot i spółdzielni

Webinarium dotyczące funduszy unijnych dla wspólnot i spółdzielni 29/11/2023

15 grudnia w godzinach od 10:00 do 12:00 zapraszamy na webinarium dotyczące funduszy unijnych dla wspólnot i spółdzielni organizowane przez Urząd Marszałkowski.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 28/11/2023

Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu 28/11/2023

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie znaku identyfikacyjnego „770 lat miasta Bytom”, wizerunku herbu i flagi Bytomia oraz zasad korzystania z nich

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej 24/11/2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej 24/11/2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego

do góry