• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 158.

kanał
RSS
Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 28/09/2021

"Budowa obiektu sportowego, boiska treningowego z zapleczem socjalnym w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - etap II”

Ogłoszenie - Nabór do Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie - Nabór do Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 27/09/2021

Ogłoszenie prezydent Bytomia p naborze do Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji działając na podstawie uchwały nr XLVI/636/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 5540) ogłaszam nabór - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie

Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2021-2026

Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2021-2026 24/09/2021

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2021-2026

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu 24/09/2021

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 23/09/2021

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.), Prezydent Miasta Bytomia informuje o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „Orzeł” Tarnowskie Góry, ul. Mikulczycka 50, 42-674 Przezchlebie - dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 111.

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 22/09/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod nazwą: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II.

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia 16/09/2021

Prezydent Bytomia na podstawie § 8 Zarządzenia nr 172/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Czy sprzedawcy prawidłowo eksponują ceny?
Czy sprzedawcy prawidłowo eksponują ceny?

Czy sprzedawcy prawidłowo eksponują ceny? 16/09/2021

Czy wiesz ile zapłacisz za produkt, który wkładasz do koszyka? Czy bardziej opłaca się kupić pomidory pakowane czy te na wagę? Ser w opakowaniu 250 czy 500 gramów? Podpowiadamy, jak możesz porównać różne oferty.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 15/09/2021

Produkcja materiałów do budownictwa na bazie kruszywa polimerowego powstałego z odpadowych ładunków klejowych z żywicy poliestrowej przez P.P.H.U. Jaminex sp. z o.o. przy ul. Szyby Rycerskie 22N (dz. nr 177/25) w Bytomiu

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 15/09/2021

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

do góry