• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 136.

kanał
RSS
Ogłoszenie Prezydenta Bytomia

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia 11/06/2021

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Suchogórskiej i Tęczowej w Bytomiu - etap II - część południowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia 9/06/2021

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Świętochłowicką, Krzyżową i Chorzowską w Bytomiu, zwanego planem "Łagiewniki - Wschód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 9/06/2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - etap 1

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 9/06/2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - etap 2

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 9/06/2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - etap 3

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 9/06/2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - etap 4

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 9/06/2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - etap 5

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 7/06/2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zakątek 11 w Bytomiu

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wnioskó
Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie 2/06/2021

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 1/06/2021

Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego dla potrzeb wytwarzania form suchych produktów leczniczych i suplementów diety w Zakładzie Chemiczno-Farmaceutycznym "VIS" Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Św. Elżbiety 6a obejmująca również przebudowę i rozbudowę instalacji wewnętrznych

do góry