• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 208.

kanał
RSS
Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 10/08/2022

Zespół hal usługowo-magazynowo-produkcyjnych z częściami socjalno-biurowymi i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 466/47, 464/47, 468/47, 251/47, 261/47, 485/44, 488/44, 472/47 zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Magdaleny

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 9/08/2022

Ogłoszenie w sprawie o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby posadowienia inwestycji liniowej tj. Zastąpienie istniejącej oczyszczalni ścieków „Bobrek” przepompownią ścieków wraz z budową i przebudową sieci do przepompowni „Śródmieście”.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 9/08/2022

Budowa fundamentu i instalacji zbiornika do magazynowania ciekłego azotu na terenie działki 1849/24 w Bytomiu

Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Środowiska 5/08/2022

Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu 5/08/2022

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w sprawie realizacja zadania "20 lat minęło jak jeden dzień"

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 1/08/2022

Ogłoszenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i niebezpiecznych w Bytomiu przy ul. Fabrycznej 1" (sygn. ASE.6220.4.2022).

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 1/08/2022

Informacja o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LXIII/833/22 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworskiej, Strzelców Bytomskich i Stanisława Witczaka w Bytomiu - etap I

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 29/07/2022

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających zamówienie publiczne, polegające na likwidacji zapożarowania hałdy odpadów pogórniczych, zlokalizowanej przy rzece Szarlejce, wzdłuż granicy miast Bytomia i Radzionkowa

Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Środowiska 29/07/2022

Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Wiercenie otworu studziennego do głębokości 150,0 m realizowanego na działce ewid. nr 4442/265 w Bytomiu (obręb Miechowice 0004)”.

Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Obwieszczenie Wydziału Inżynierii Środowiska 29/07/2022

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Wiercenie otworu studziennego do głębokości 150,0 m realizowanego na działce ewid. nr 4442/265 w Bytomiu (obręb Miechowice 0004)”.

do góry