• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Biznesu/Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Każde wsparcie przedsiębiorcy przez instytucje publiczne może mieć charakter pomocy publicznej, a przekroczenie dozwolonych limitów grozi zwrotem uzyskanych korzyści razem z odsetkami.

Problem istnienia, lub nie, pomocy publicznej jest jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Nie można bowiem z góry określić, kiedy dochodzi do jej udzielenia. Dlatego każdy przypadek wsparcia przedsiębiorcy ze strony instytucji publicznych musi zostać zbadany pod kątem tego, czy mamy do czynienia z pomocą publiczną, czy też nie.

 

Art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.

Można zatem stwierdzić, że z pomocą publiczną mamy do czynienia, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki, tj.:

  • jest przyznawana przez państwo (jednostki samorządu terytorialnego) lub pochodzi ze środków państwowych (samorządowych),
  • udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
  • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje wybrane przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
  • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Pomoc publiczną może otrzymać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, a także niezależnie od tego czy przepisy krajowe przyznają czy nie danemu podmiotowi status przedsiębiorstwa, np.:

  • spółki prawa handlowego,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • osoby fizyczne,
  • fundacje, stowarzyszenia,
  • zakłady budżetowe.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dla biznesu
doc 2023-02-08 Pomoc publiczna 2023.doc
ilość pobrań: 24
Pomoc publiczna 2023.doc 148.5KB -
do góry