• język migowy
  • BIP

Załatw sprawę

Urząd Stanu Cywilnego

Uwaga klienci USC! Od 1 marca w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Olejniczaka 22, wszystkie sprawy będzie można załatwić osobiście.

Nadal zachęcamy do telefonicznego umawiania wizyty w urzędzie na określoną godzinę. Klienci, którzy zarezerwują wizytę w ten sposób, będą miały pierwszeństwo w obsłudze.

Odwiedzając USC należy pamiętać o dystansie społecznym (ograniczona liczba klientów, którzy jednorazowo wejdą do budynku USC),  maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do gmachu.

Numery telefonów do USC

Wydział Spraw Obywatelskich działa na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy do internetowego umawiania wizyt w sprawie rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego, a także w sprawach związanych z dowodami osobistymi i ewidencją ludności za pośrednictwem Internetowej rejestracji do kolejki

Uwaga klienci Wydziału Komunikacji!

 

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przyjmuje klientów normalnie, bez ograniczeń. Przypominamy jednak o możliwości korzystania z internetowej rejestracji, gdzie można umówić wizytę w związku z rejestracją pojazdów, demontażem pojazdów, odbiór dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego DR, wtórnika karty pojazdu, profil kandydata na kierowcę (PKK), wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy, międzynarodowe prawo jazdy oraz pozwolenie na tramwaj i zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane i inne sprawy. Więcej w zakładce Umów Wizytę

Wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu będziemy zamieszczać na stronie www.bytom.pl

Klienci Wydziału Architektury, Wydziału Geodezji, Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydziału Komunalnego oraz Biura Konserwatora Zabytków i Referatu Działalności Gospodarczej /budynek przy ul. Parkowej 2/, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Społecznej oraz Biura Spraw Lokalowych /budynek przy ul. Smolenia 35/ będą mogli załatwić swoje sprawy po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo.

Załatw sprawę

do góry
30 czerwca 2022 roku mija termin zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od poniedziałku, 27 czerwca, uruchamiamy dodatkowy punkt informacyjny CEEB w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w pokoju 119 przy ul. Parkowej 2.