• język migowy
  • BIP

Załatw sprawę

W związku z przypadkami zakażeń koronawirusem wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz kwarantanną części personelu, urząd wprowadził zmiany w organizacji pracy zarówno w budynku przy ul. Parkowej, jak i przy ul. Smolenia 35.

Urząd Stanu Cywilnego

Od poniedziałku, 10 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Olejniczaka 22, wszystkie sprawy można załatwić osobiście. Wciąż obowiązują jednak ograniczenia wynikające z wymogów sanitarnych. 

Nadal zachęcamy do telefonicznego umawiania wizyty w urzędzie na określoną godzinę. Klienci, którzy zarezerwują wizytę w ten sposób, będą miały pierwszeństwo w obsłudze.

Odwiedzając USC należy pamiętać o dystansie społecznym (ograniczona liczba klientów, którzy jednorazowo wejdą do budynku USC),  maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta, dezynfekcji rąk i badaniu temperatury przy wejściu do gmachu.

Numery telefonów do USC

Wydział Spraw Obywatelskich działa na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy do internetowego umawiania wizyt w sprawie rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego, a także w sprawach związanych z dowodami osobistymi i ewidencją ludności za pośrednictwem Internetowej rejestracji do kolejki

Uwaga klienci Wydziału Komunikacji!

 

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przyjmuje klientów normalnie, bez ograniczeń. Przypominamy jednak o możliwości korzystania z internetowej rejestracji, gdzie można umówić wizytę w związku z rejestracją pojazdów, demontażem pojazdów, odbiór dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego DR, wtórnika karty pojazdu, profil kandydata na kierowcę (PKK), wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy, międzynarodowe prawo jazdy oraz pozwolenie na tramwaj i zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane i inne sprawy. Więcej w zakładce Umów Wizytę

Skorzystaj ze skrzynki podawczej

Klienci, którzy zakupili pojazd w kraju już zarejestrowany i muszą dokonać zgłoszenia w Wydziale Komunikacji do 60 dni /60- dniowy okres obowiązuje nabywców pojazdów zakupionych po 1 lipca 2021 roku/ , aby zachować ten termin, mogą zgłosić zakup samochodu pobierając w Punkcie Informacyjnym formularz. Po wypełnieniu go wraz z kserokopią dowodu zakupu, w opisanej kopercie należy go złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej po wejściu do budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2. To zgłoszenie pozwoli na zachowanie 60-dniowego, obowiązkowego terminu.

Formularz można również pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej: link do formularza, lub pobrać go poniżej. Istnieje również możliwość wysłania formularza wraz z kopią dowodu zakupu pocztą tradycyjną. W tym przypadku obowiązuje data stempla pocztowego.

Adres do wysyłki:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu będziemy zamieszczać na stronie www.bytom.pl

Klienci Wydziału Architektury, Wydziału Geodezji, Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydziału Komunalnego oraz Biura Konserwatora Zabytków i Referatu Działalności Gospodarczej /budynek przy ul. Parkowej 2/, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Społecznej oraz Biura Spraw Lokalowych /budynek przy ul. Smolenia 35/ będą mogli załatwić swoje sprawy po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo.

Przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w godzinach pracy urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza. Nadal można też złożyć dokumenty w Punkcie Informacyjnym.

Załatw sprawę

do góry