Załatw sprawę

W związku z przypadkami zakażeń koronawirusem wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz kwarantanną części personelu, urząd wprowadził zmiany w organizacji pracy zarówno w budynku przy ul. Parkowej 2, jak i w Urzędzie przy ul. Smolenia 35 oraz Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Olejniczaka 22.

Do odwołania została ograniczona obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego jest możliwy przez telefon, mail, pocztę, e-puap lub skrzynkę podawczą.

Klienci będą przyjmowani tylko w sprawach:

  • zgonów - jedynie odbiór aktów zgonów (karty zgonów przesyłane będą przez placówki lecznicze) po wcześniejszej informacji telefonicznej pod numerami +48 32 779 86 06 lub +48 32 779 86 16
  • narodzin dziecka lub uznania ojcostwa - po wcześniejszej informacji telefonicznej pod numerem +48 32 779 86 12
  • zawarcia związku małżeńskiego - po wcześniejszej informacji telefonicznej pod numerem +48 32 779 86 09

W innych sprawach USC prosi o kontakt:

Wydział Komunikacji i Wydział Spraw Obywatelskich będą działały na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy do internetowego umawiania wizyt w sprawie rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego, a także w sprawach związanych z dowodami osobistymi i ewidencją ludności za pośrednictwem Internetowej rejestracji do kolejki

W dalszym ciągu prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów, a osoby, które nie skorzystają z możliwości internetowej rejestracji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji, będą mogły po pobraniu biletu załatwić swoją sprawę.

Bilety będą wydawane w biletomacie w holu głównym Urzędu Miejskiego od godziny 8.00 i następnie o pełnych godzinach. Ostatnie bilety będą wydawane w poniedziałki o godz. 16.00, we wtorki, czwartki i piątki o godz. 14.00, zaś w środy o godz. 11.00. Liczba biletów do rejestracji pojazdów wydawana na dany dzień jest ograniczona i wynosi od 2 do 5 biletów na godzinę oraz zależna jest od bieżącej sytuacji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Klienci Wydziału Architektury, Wydziału Geodezji, Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydziału Komunalnego oraz Biura Konserwatora Zabytków i Referatu Działalności Gospodarczej /budynek przy ul. Parkowej 2/, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Społecznej oraz Biura Spraw Lokalowych /budynek przy ul. Smolenia 35/ będą mogli załatwić swoje sprawy po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo.

Przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w godzinach pracy urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza. Nadal można też złożyć dokumenty w Punkcie Informacyjnym.

Załatw sprawę

do góry
Uwaga kierowcy! Ruszają prace na ul. Frycza-Modrzewskiego. Od 1 marca zmiana organizacji ruchu