• język migowy
  • BIP

Załatw sprawę

 

Numery telefonów do USC

Wydział Spraw Obywatelskich działa na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy do internetowego umawiania wizyt w sprawie rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego, a także w sprawach związanych z dowodami osobistymi i ewidencją ludności za pośrednictwem Internetowej rejestracji do kolejki

Uwaga klienci Wydziału Komunikacji!

 

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przyjmuje klientów normalnie, bez ograniczeń. Przypominamy jednak o możliwości korzystania z internetowej rejestracji, gdzie można umówić wizytę w związku z rejestracją pojazdów, demontażem pojazdów, odbiór dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego DR, wtórnika karty pojazdu, profil kandydata na kierowcę (PKK), wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy, międzynarodowe prawo jazdy oraz pozwolenie na tramwaj i zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane i inne sprawy. Więcej w zakładce Umów Wizytę

Wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu będziemy zamieszczać na stronie www.bytom.pl

Klienci Wydziału Architektury, Wydziału Geodezji, Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydziału Komunalnego oraz Biura Konserwatora Zabytków i Referatu Działalności Gospodarczej /budynek przy ul. Parkowej 2/, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Społecznej oraz Biura Spraw Lokalowych /budynek przy ul. Smolenia 35/ będą mogli załatwić swoje sprawy po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo.

Załatw sprawę

do góry