• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Załatw sprawę/Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Opłaty urzędowe na poczcie i w banku

Urząd Miejski informuje, że mieszkańcy Bytomia mogą dokonywać wpłat należności pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu bez dodatkowych kosztów w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz w oddziale GETIN NOBLE BANK SA w Bytomiu przy ul. Katowickiej 16.

Można dokonywać wpłat z następujących tytułów:

 1. podatek: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych; łączne zobowiązanie pieniężne; opłata targowa dokonywane na rachunek bankowy nr 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096 bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi (m.in.: w decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego);
 2. opłata skarbowa dokonywana na rachunek bankowy nr 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001;
 3. opłata eksploatacyjna dokonywana na rachunek bankowy nr 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005;
 4. opłata z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Gminy Bytom oraz nabycia nieruchomości Gminy Bytom, opłaty za: karty wędkarskie i plany miasta; opłaty komunikacyjne: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, egzamin z topografii, opłaty ewidencyjne; działalność gospodarcza: koncesje alkoholowe, licencje, opłaty stałe, opłaty taxi, za zezwolenie bądź zaświadczenie na transport; opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego: dokonywane na rachunek bankowy nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440;
 5. opłata z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości Skarbu Państwa; opłata za udzielenie informacji z ewidencji PESEL, dokonywane na rachunek bankowy nr 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613.

Pobierane opłaty

opłata za: 

udzielenie informacji z ewidencji PESEL

 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613 
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłaty za: 

 • karty wędkarskie, 
 • plany miasta
 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

działalność gospodarcza:

 • koncesje alkoholowe,
 • licencje,
 • opłaty stałe,
 • opłaty taxi,
 • za zezwolenie na transport,
 • za zaświadczenie na transport
 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłaty komunikacyjne:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny,
 • egzamin z topografii
 • opłaty ewidencyjne
 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

podatek od środków transportowych

 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
 • bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

podatek:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • łączne zobowiązanie pieniężne,
 • opłata targowa
 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
 • bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłata skarbowa

 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłata eksploatacyjna

 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłata:

 • za wydanie interpretacji prawa podatkowego,
 • za udzielenie informacji podatkowej
 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 48 1560 0013 0383 0206 0000 0006

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 48 1560 0013 0383 0206 0000 0006
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego gruntów Gminy Bytom oraz nabycia nieruchomości Gminy Bytom

 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

opłaty

za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

 • GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

 • BIC "(SWIFT CODE)"
 • GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440
 • z zaznaczeniem opcji OUR*

* Opcja "OUR" oznacza, że koszty banku zleceniodawcy oraz banków zagranicznych pokrywa zleceniodawca. W przypadku braku wskazania powyższej opcji na dowodzie wpłaty, wpłata zostanie pomniejszona o powyższe koszty i tutejszy Urząd będzie zmuszony nie uznać dokonanej wpłaty za wystarczającą.

do góry