• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Załatw sprawę/Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalnePodatki i opłaty lokalne
Opłaty urzędowe na poczcie i w banku


Urząd Miejski informuje, że mieszkańcy Bytomia mogą dokonywać wpłat należności pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu bez dodatkowych kosztów w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz w oddziale VeloBank SA w Bytomiu przy ul. Katowickiej 16.

Podatek od środków transportowych

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096

• bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu „wpisać właściwy numer rachunku bankowego”

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Podatek:

• podatek od nieruchomości,

• podatek rolny,

• podatek leśny,

• łączne zobowiązanie pieniężne,

• opłata targowa

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096

• bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu „wpisać właściwy numer rachunku bankowego”

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata skarbowa:

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata eksploatacyjna:

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata:

• za wydanie interpretacji prawa podatkowego,

• za udzielenie informacji podatkowej

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 48 1560 0013 0383 0206 0000 0006

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 48 1560 0013 0383 0206 0000 0006

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata:

• za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 22 1560 1049 2224 4228 4000 0002

• bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu „wpisać właściwy numer rachunku bankowego”

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłaty komunikacyjne:

• związane z wydaniem prawa jazdy,

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 15 2480 1012 9190 0000 3333 3333

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 15 2480 1012 9190 0000 3333 3333

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłaty komunikacyjne:

• związane z rejestracją pojazdu,

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 61 2480 1012 9190 0000 2222 2222

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 15 2480 1012 9190 0000 3333 3333

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata za:

• udzielenie informacji z ewidencji PESEL

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata za:

• kartę wędkarską,

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Działalność gospodarcza:

• koncesje alkoholowe,

• licencje,

• opłaty stałe,

• opłaty taxi,

• za zezwolenie na transport,

• za zaświadczenie na transport

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłaty z tytułu:

użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego gruntów Gminy Bytom, opłaty przekształceniowej, nabycia nieruchomości Gminy Bytom

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

• bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu do wnoszenia

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu „wpisać właściwy numer rachunku bankowego”

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłaty z tytułu:

użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa, opłaty przekształceniowej, nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613

• bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu do wnoszenia

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu „wpisać właściwy numer rachunku bankowego”

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłaty:

za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 66 2480 1012 9190 0000 4444 4444

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 66 2480 1012 9190 0000 4444 4444

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata:

za dzienniki budowy:

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 20 2480 1012 9190 0000 5555 5555

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 20 2480 1012 9190 0000 5555 5555

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata:

za wydanie formularza wielojęzycznego (Urząd Stanu Cywilnego):

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 02 2480 1012 9190 0000 0000 0002

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 02 2480 1012 9190 0000 0000 0002

• z zaznaczeniem opcji OUR*

Opłata:

za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego:

• VeloBank SA Oddział w Bytomiu 29 2480 1012 9190 0000 0000 0001

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

• BIC "(SWIFT CODE)"

• GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu 29 2480 1012 9190 0000 0000 0001

• z zaznaczeniem opcji OUR*

* Opcja "OUR" oznacza, że koszty banku zleceniodawcy oraz banków zagranicznych pokrywa zleceniodawca. W przypadku braku wskazania powyższej opcji na dowodzie wpłaty, wpłata zostanie pomniejszona o powyższe koszty i tutejszy Urząd będzie zmuszony nie uznać dokonanej wpłaty za wystarczającą.

do góry