• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Biznesu/Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej

Stworzenie Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ma na celu ożywienie gospodarcze niezagospodarowanych obecnie terenów, przyczyni się także do:

  • zwiększenia możliwości zagospodarowania terenów objetych BSAG poprzez stworzenie sprzyjających warunków do lokowania nowych inwestycji,
  • powstanie nowych miejsc pracy oraz nowych form działalności gospodarczych w BSAG,
  • wyprowadzenie poza Śródmieście funkcji produkcyjnej i usługowej, będących dużym generatorem ruchu i co z tym związane poprawę jakości życia mieszkańców.

Główną zachętą dla inwestorów w strefie są:

  1. przygotowane pod względem geodezyjnym i prawnym działki inwestycyjne w atrakcyjnej lokalizacji,
  2. zgodność przeznaczenia terenów inwestycyjnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  3. wsparcie prawno-administracyjne ze strony władz samorządowych,
  4. ulgi podatkowe związane z podjęciem inwestycji na terenie Bytomia na zasadach określonych w odrębnych uchwałach,
  5. atrakcyjne stawki dzierżawy w strefie.

Koordynacją prac związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zajmuje się Koordynator, który przewodniczy zespołowi ds. utworzenia i funkcjonowania BSAG. Koordynatorem jest Stanisław Korman - naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora.

Osoby do kontaktu:

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora
Refert Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
tel.:32 28 36 221

e-mail: af

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dla biznesu
docx 2021-09-08 Regulamin Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
ilość pobrań: 293
Regulamin Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 18.4KB -
do góry