• język migowy
  • BIP

Budżet

Budżet to najważniejszy dla miasta i jego mieszkańców dokument operacyjny, uchwalany na rok budżetowy/kalendarzowy, w którym określane są wszystkie planowane w ciągu roku dochody oraz wydatki miasta. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Jest narzędziem zapewniającym wydatkowanie pieniędzy publicznych na zaplanowane zadania w sposób celowy i kontrolowany.

Budżet Bytomia na 2024 rok - uchwalony Uchwałą nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r.

  • po raz kolejny w historii budżet Bytomia przekroczył 1 miliard zł
  • planowane dochody wyniosą 1 mld 169 mln 289 tys. zł, planowane wydatki wyniosą 1 mld 154 mln 529 tys. zł
  • na wydatki inwestycyjne zaplanowano 99 mln 646 tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się:  zaplanowana na lata 2024-2025 przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic: Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego.
  • planowane wydatki na oświatę wyniosą ponad 434 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 196 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - 85 mln zł, transport i łączność - 129 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 122 mln zł, kulturę i sport - 40 mln zł, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową - ponad 23,5 mln zł. 

 

 

ikona
99 mln 646 tys. zł

Inwestycje

ikona
434 mln

Oświata

ikona
196 mln

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ikona
85 mln

Gospodarka mieszkaniowa

ikona
129 mln

Transport i Łączność

ikona
122 mln

Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska

ikona
40 mln

Sport i kultura

ikona
23,5 mln

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem, który można pobrać z naszej witryny internetowej - klikając: Budżet Miasta Bytomia na 2024 rok

 Wysokość zadłużenia miasta Bytomia w latach 2018-2023 r. (zadłużenie wynikające z umów podpisanych przez poszczególnych prezydentów). Zadłużenie na koniec danego roku obejmuje stan z uwzględnieniem przychodów w danym roku wynikających z zawartych umów i dokonaniem spłat zgodnie z harmonogramami.

  31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 31.12.2022 r. 30.06.2023 r.
Piotr Koj 52 244 977 31 435 699 8 035 103 5 310 000 0 0,00
Damian Bartyla 198 547 656 230 985 276 267 937 932 291 890 588 273 471 150 271 331 199
Mariusz Wołosz 0 389 400 35 905 466 67 234 777 108 449 369 120 357 032
RAZEM 250 792 633 262 810 375 311 878 501 364 435 365 381 920 520 391 688 232

 W latach 2018-2023 na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta przeznaczaliśmy (w zł):

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 30.06.2023
124 343 633 102 433 547 109 826 065 205 452 324 140 236 325 57 463 072

 

do góry