• język migowy
  • BIP

Budżet

Budżet to najważniejszy dla miasta i jego mieszkańców dokument operacyjny, uchwalany na rok budżetowy/kalendarzowy, w którym określane są wszystkie planowane w ciągu roku dochody oraz wydatki miasta. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Jest narzędziem zapewniającym wydatkowanie pieniędzy publicznych na zaplanowane zadania w sposób celowy i kontrolowany.

Budżet Bytomia na 2022 rok - uchwalony uchwałą Nr LII/698/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r.

  • po raz trzeci w historii budżet Bytomia przekroczył 1 miliard zł
  • planowane dochody wyniosą 1 mld 12 mln 248 tys. zł, planowane wydatki wyniosą 1 mld 118 mln 28 tys. zł
  • planowany deficyt budżetowy wyniósł  ponad 105 mln zł
  • na wydatki inwestycyjne zaplanowano 196 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: przebudowa ulicy Dworcowej, rewitalizacja okolic ul. Mickiewicza, przebudowa ul. Piekarskiej, Frycza-Modrzewskiego, Nickla, rewitalizacja budynków w Rozbarku, Kolonii Zgorzelec, remont budynków mieszkalnych w Bobrku oraz termomodernizacja nieruchomości w Śródmieściu,  modernizacja placówek oświatowych (budowa Przedszkola Miejskiego nr 58, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21.), budowa nowego boiska piłkarskiego przy ul. Piłkarskiej.
  • planowane wydatki na oświatę wyniosą ponad  366 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 240 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - ponad 158 mln zł, transport i łączność - 89 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 119 mln zł, kulturę i sport - 34 mln zł, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową - 17 mln zł. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem, który można pobrać z naszej witryny internetowej - klikając: Budżet Miasta Bytomia na 2022 rok

ikona
196 mln

Inwestycje

ikona
366 mln

Oświata

ikona
240 mln

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ikona
158 mln

Gospodarka mieszkaniowa

ikona
89 mln

Transport i Łączność

ikona
119 mln

Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska

ikona
34 mln

Sport i kultura

ikona
17 mln

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

do góry