• język migowy
  • BIP

Budżet

Budżet to najważniejszy dla miasta i jego mieszkańców dokument operacyjny, uchwalany na rok budżetowy/kalendarzowy, w którym określane są wszystkie planowane w ciągu roku dochody oraz wydatki miasta. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Jest narzędziem zapewniającym wydatkowanie pieniędzy publicznych na zaplanowane zadania w sposób celowy i kontrolowany.

Budżet Bytomia na 2023 rok - uchwalony Uchwałą nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r.

  • po raz kolejny w historii budżet Bytomia przekroczył 1 miliard zł
  • planowane dochody wyniosą 1 mld 54 mln 625 tys. zł, planowane wydatki wyniosą 1 mld 114 mln 77 tys. zł
  • planowany deficyt budżetowy wyniósł 59 mln 452 tys. zł
  • na wydatki inwestycyjne zaplanowano 167 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: kontynuacja  już rozpoczętych inwestycji, jak: rewitalizacja Śródmieścia, Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku, Kolonii Zgorzelec i Rozbarku, ale też budowa nowego przedszkola w Miechowicach oraz przebudowa ul. Piekarskiej. Wśród nowych inwestycji planowanych w 2023 roku są dwa ważne przedsięwzięcia  drogowe - przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego w Szombierkach do granicy z Rudą Śląską oraz układu drogowego ul. Nickla w Miechowicach
  • planowane wydatki na oświatę wyniosą ponad 390,5 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 190 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - 140 mln zł, transport i łączność - 91 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 122 mln zł, kulturę i sport - około 41 mln zł, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową - ponad 19 mln zł. 

W 2023 roku zakończy się część realizowanych już inwestycji. Są to: budowa nowego przedszkola w Bytomiu - Miechowicach przy ul. Nowej /łączna kwota inwestycji 13,5 mln zł/, rewitalizacja ul. Dworcowej /łączna kwota inwestycji 14,8 mln zł/, rewitalizacja Kolonii Zgorzelec /łączna kwota inwestycji 31 mln zł/, utworzenie Centrum Usług Społecznych /łączna kwota inwestycji 20,4 mln zł/, termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości w Śródmieściu /łączna kwota inwestycji 32,7 mln zł/, rewitalizacja Sródmieścia i Rozbarku /łączna kwota inwestycji 38,5 mln zł/ oraz przebudowa układu drogowego i torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej /łączna kwota inwestycji 22,1 mln zł/. 

 

ikona
167 mln

Inwestycje

ikona
390 mln

Oświata

ikona
190 mln

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ikona
140 mln

Gospodarka mieszkaniowa

ikona
91 mln

Transport i Łączność

ikona
122 mln

Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska

ikona
41 mln

Sport i kultura

ikona
19 mln

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem, który można pobrać z naszej witryny internetowej - klikając: Budżet Miasta Bytomia na 2023 rok

 Wysokość zadłużenia miasta Bytomia w latach 2018-2023 r. (zadłużenie wynikające z umów podpisanych przez poszczególnych prezydentów). Zadłużenie na koniec danego roku obejmuje stan z uwzględnieniem przychodów w danym roku wynikających z zawartych umów i dokonaniem spłat zgodnie z harmonogramami.

  31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 31.12.2022 r. 30.06.2023 r.
Piotr Koj 52 244 977 31 435 699 8 035 103 5 310 000 0 0,00
Damian Bartyla 198 547 656 230 985 276 267 937 932 291 890 588 273 471 150 271 331 199
Mariusz Wołosz 0 389 400 35 905 466 67 234 777 108 449 369 120 357 032
RAZEM 250 792 633 262 810 375 311 878 501 364 435 365 381 920 520 391 688 232

 W latach 2018-2023 na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta przeznaczaliśmy (w zł):

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 30.06.2023
124 343 633 102 433 547 109 826 065 205 452 324 140 236 325 57 463 072
do góry