• język migowy
  • BIP

Budżet

Budżet to najważniejszy dla miasta i jego mieszkańców dokument operacyjny, uchwalany na rok budżetowy/kalendarzowy, w którym określane są wszystkie planowane w ciągu roku dochody oraz wydatki miasta. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Jest narzędziem zapewniającym wydatkowanie pieniędzy publicznych na zaplanowane zadania w sposób celowy i kontrolowany.

Budżet Bytomia na 2021 rok - uchwalony uchwałą Nr XXXVI/508/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r.

  • po raz drugi w historii budżet Bytomia przekroczył 1 miliard zł
  • planowane dochody wyniosą 1 mld 137 mln 630 tys. zł, planowane wydatki wyniosą 1 mld 211 mln 640 tys. zł
  • zaplanowana nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 mln 829 tys. zł
  • planowany deficyt budżetowy wyniósł 74 mln zł
  • na wydatki inwestycyjne zaplanowano 254 mln 705 tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: zakup kanalizacji deszczowej, budowa hali lodowiska, rewitalizacja Śródmieścia i Rozbarku, rewitalizacja Kolonii Zgorzelec, modernizacja budynków mieszkalnych w Śródmieściu, inwestycje drogowe, budowa przedszkola, rolkowiska oraz wodnego placu zabaw.
  • planowane wydatki na oświatę wyniosą 340 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 330 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - 133 mln zł, transport i łączność - 60 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 206 mln zł, kulturę i sport - 40 mln zł, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową - 16 mln zł. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem, który można pobrać z naszej witryny internetowej - klikając: Budżet Miasta Bytomia na 2021 rok

ikona
254 mln

Inwestycje

ikona
340 mln

Oświata

ikona
330 mln

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ikona
133 mln

Gospodarka mieszkaniowa

ikona
60 mln

Transport i Łączność

ikona
206 mln

Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska

ikona
40 mln

Sport i kultura

ikona
16 mln

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

do góry