Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 120.

kanał
RSS
Bezzwrotne dotacje na założenie działalności - ogłoszenie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności - ogłoszenie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. 16/04/2021

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 16/04/2021

Przeniesienie zakładu zbierania i przetwarzania aluminium na działkę ewidencyjną nr 1535/ 21 obręb Łagiewniki przy ul. Szyby Rycerskie

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów 15/04/2021

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej 14/04/2021

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2021 rok oraz Bytomskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od dnia 20 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., przeprowadzonego w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 14/04/2021

Przeniesienie zakładu zbierania i przetwarzania aluminium na działkę ewidencyjną nr 1535/ 21 obręb Łagiewniki przy ul. Szyby Rycerskie

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 13/04/2021

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr: 2778/2435, 2777/2435, 2779/2435, 2780/2435 położonych w Bytomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Gombrowicza, obręb 0001 Stolarzowice

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 12/04/2021

Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczami socjalno-biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 9/04/2021

Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego dla potrzeb wytwarzania form suchych produktów leczniczych i suplementów diety w Zakładzie Chemiczno-Farmaceutycznym "VIS" Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Św. Elżbiety 6a obejmująca również przebudowę i rozbudowę instalacji wewnętrznych

Aktywność drogą do sukcesu
Aktywność drogą do sukcesu

Aktywność drogą do sukcesu 9/04/2021

Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” skierowany jest przede wszystkim do osób wymagających szczególnego wsparcia i troski - tj. między innymi do: osób bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, osób z orzeczoną niepełnosprawnością, rodzin z dzieckiem, u którego orzeczono niepełnosprawność (o ile co najmniej jeden z rodziców nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 9/04/2021

Rozbudowa sieci gazowej f 63PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego f 25PE

do góry