• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 255.

kanał
RSS
Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 31/05/2023

Budowa hal magazynowych wraz z pomieszczeniami biurowymi na działkach nr 6701/484, 6002/495, 6700/495, 6702/495, 6727/493, 6705/491, 6706/484, 6001/495 (obręb Rozbark) przy ul. Siemianowickiej w Bytomiu, wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 30/05/2023

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 30/05/2023

„Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury”

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 30/05/2023

Prowadzenie działalności zbierania odpadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Miechowice w Bytomiu przy ul. Łaszczyka

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 30/05/2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i siecią wodociągową

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 29/05/2023

Budowa i eksploatacja instalacji przetwarzania oraz zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Redtom Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chemicznej, działki nr 1221/10, 1220/10, 1322/60

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 23/05/2023

Prezydent Miasta Bytom informuje, iż do 15 września br. na terenie Gminy Bytom prowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 23/05/2023

Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - Etap III

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bytomskiego Ośrodka Edukacji

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bytomskiego Ośrodka Edukacji 18/05/2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bytomskiego Ośrodka Edukacji

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 43

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 43 18/05/2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 43

do góry