• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 335.

kanał
RSS
Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 12/04/2024

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 12 kwietnia 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak ASE.6220.3.2023 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Zabudowie na terenie zakładu NIK-POL Sp. z o.o. podziemnych zbiorników na gaz LPG lub LNG dla potrzeb zasilania w paliwo urządzeń zakładowych oraz planowanych do realizacji turbin gazowych",

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 11/04/2024

Urząd Miasta Bytomia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje chęci przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bytom.

Ogłoszenie Wydziału Architektury

Ogłoszenie Wydziału Architektury 11/04/2024

Udostępnienie zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (AAP.6730.7.2024)

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 9/04/2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z budżetu Gminy Bytom dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 9/04/2024

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska przez dzwony kościelne Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Wyzwolenia 85 w Bytomiu.

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu 9/04/2024

Ogłoszenie oferty realizacji zadania w trybie "małego grantu" złożonej przez Miechowicką Grupę Biegową. Tytuł zadania "X Bieg Niepodległości i Mini Bieg Niepodległości z flagą na 770-lecie Bytomia" - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego X Bieg Niepodległości i Mini Bieg Niepodległości z flagą na 770-lecie Bytomia

Rozpoczęcie przyjmowania formularzy kwalifikacyjnych do programu leczenia niepłodności

Rozpoczęcie przyjmowania formularzy kwalifikacyjnych do programu leczenia niepłodności 9/04/2024

Gmina Bytom określa termin rozpoczęcia przyjmowania od realizatorów Programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026" informacji  o spełnieniu przez parę kryteriów kwalifikacji do programu na dzień 10 kwietnia 2024 r., na godz. 7:30.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 8/04/2024

Budowa i eksploatacja instalacji przetwarzania oraz zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Redtom Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chemicznej, działki nr 122110, 122010, 132260

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 8/04/2024

Obwieszczenie - zawiadomienie stron dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie"

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu 5/04/2024

W nawiązaniu do przedłożonej przez Zabrzańskie Stowarzyszenie Cheerleaders "Energy" oferty: Wyjazd grupy Energy Nuclear na Mistrzostwa Europy Cheerleaders postanowiono nie zlecać realizacji ww. zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / tzw. mały grant/.

do góry