• język migowy
  • BIP

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 217.

kanał
RSS
Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 26/09/2022

Budowa kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 3189/16, 3187/14, 3183/8, 2488/8, 3181/7, 3179/5, 3175/3, 3177/3, 1748/3, 2487/7, 1706/15, 1703/16, 1700/17, 2496/18, 3323/17, 3325/19, 3341/19, 3337/23, 3321/23, 3339/24, 3327/24, 3359/24, 3329/24, 3331/24, 3333/24, 3335/24, 3343/24, 3345/24, 3347/24, 3349/24, 3351/24, 3353/24, 3355/24, 3357/17, obręb:

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 26/09/2022

Budowa kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 3189/16, 3187/14, 3183/8, 2488/8, 3181/7, 3179/5, 3175/3, 3177/3, 1748/3, 2487/7, 1706/15, 1703/16, 1700/17, 2496/18, 3323/17, 3325/19, 3341/19, 3337/23, 3321/23, 3339/24, 3327/24, 3359/24, 3329/24, 3331/24, 3333/24, 3335/24, 3343/24, 3345/24, 3347/24, 3349/24, 3351/24, 3353/24, 3355/24, 3357/17, obręb:

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 26/09/2022

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych P1 oraz przebudowa istniejącej przepompowni ścieków P2 przy ul. Planeta wraz z budową podwójnego rurociągu tłocznego o średnicy DN315

Ogłoszenie Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Ogłoszenie Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora 26/09/2022

Prezydent Bytomia, działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+”.

Ogłoszenie Biura Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie Biura Organizacji Pozarządowych 22/09/2022

Zarządzenie nr 386/22 Prezydenta Bytomia z dnia 21 września 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza do głosowania, wzorów zgody opiekuna prawnego oraz wyznaczenia punktów konsultacyjnych w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 22/09/2022

Budowa fundamentu i instalacji zbiornika do magazynowania ciekłego azotu na terenie działki 1849/24 w Bytomiu

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 19/09/2022

„Budowie zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych 595/53, 81/4, 83/4, 84/4, i 202/4 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska, obręb 0002 Bytom, jedn. ewid. 246201_1 M. Bytom”

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 19/09/2022

Budowa Centrum Dystrybucji w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej na działce nr 480/12, 469/12, 468/12, 460/12, 459/12, 458/12, 457/14, 386/12, 367/12, 305/12, 303/12, 299/12

Ogłoszenie Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Ogłoszenie Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora 19/09/2022

Prezydent Bytomia, działając na podstawie uchwały nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia, informuje o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Bytomia.

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska 16/09/2022

Obwieszczenie dotyczące wydania przez Prezydenta Miasta Bytomia na wniosek Pani Wioletty Miś - Mazur - firma: Biuro Projektów Gospodarki Wodno - Ściekowej „Hydrosan” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach - Pełnomocnika Inwestora: Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków

do góry