• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Załatw sprawę/Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie ( Dz.U. z 2011r. nr 209 poz.1243 ) osoby głuchonieme i niedosłyszące mające problemy w komunikowaniu się, mogą korzystać podczas załatwiania spraw w urzędzie z pomocy tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011r. nr 127 z późn. zm ).

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miejskim w Bytomiu co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

 • kontaktując się z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. +48 603 499 334
 • bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel. +48 32 283 61 78
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 , 41-902 Bytom

Dyżury Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (pok. 210, I piętro)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.
 • numer telefonu: 603 499 334
 • adres e-mail:

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się do Urzędu Miasta,
 • Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Miasta,
 • Wskazanie sposobu kontaktu na wypadek potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
 • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym osób niesłyszących, głuchoniemych świadczona jest bezpłatnie.

Urząd Miejski w Bytomiu znajduje się w Śródmieściu

Do budynku można się dostać wejściem głównym od strony ul. Parkowej 2. Osoby mające trudności z chodzeniem lub poruszające się na wózku inwalidzkim mogą korzystać z windy znajdującej się po prawej stronie od wejścia głównego.

Wirtualny Urząd - https://i-biip.um.bytom.pl/wirtualny-urzad/

 
 

Formularz kontaktowy

Kontakt zwrotny (e-mail / telefon) proszę podać adres e-mail lub numer telefonu (komunikacja SMS), na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania
* pola wymagane
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Załatw sprawę
docx 2021-03-29 Wersja łatwa do czytania i zrozumienia
ilość pobrań: 478
Wersja łatwa do czytania i zrozumienia 1.31MB -
do góry