• język migowy
  • BIP

Transport

Bytom jest miastem na prawach powiatu, liczącym ponad 142 tysiące mieszkańców, położonym w centrum Konurbacji Górnośląskiej, a także jednym z większych miast Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Obejmuje obszar o powierzchni 69,44 km² i sąsiaduje z: Chorzowem, Piekarami Śląskimi, Radzionkowem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, Tarnowskimi Górami, Zabrzem i Zbrosławicami.

Położenie w sercu Górnego Śląska sprzyjało rozwojowi komunikacji drogowej i kolejowej w mieście w XX i XXI wieku, a rozwój sieci drogowej, a także fakt, że miasto leży na trasie Centralnej Magistrali Węglowej, jest atutem Bytomia.

Przez Bytom przebiega bowiem aż 5 dróg krajowych:


DK 11 (Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań - Środa Wielkopolska - Ostrów Wielkopolski - Ostrzeszów - Kępno - Kluczbork - Lubliniec - Tarnowskie Góry - Bytom)

DK 78 (Chałupki - Wodzisław Śląski - Rybnik - Gliwice - Zabrze - Bytom - Tarnowskie Góry - Pyrzowice - Siewierz - Zawiercie - Szczekociny - Jędrzejów - Chmielnik)

DK 79 (Warszawa - Sandomierz - Kraków- Jaworzno - Sosnowiec - Katowice - Bytom)

DK 88 (Strzelce Opolskie - Gliwice - Zabrze - Bytom)

DK 94 (Zgorzelec - Legnica - Wrocław - Opole - Bytom - Sosnowiec - Olkusz - Kraków - Tarnów - Rzeszów - Korczowa)

Autostrada A1 - węzeł bytomski

Ponadto przez Bytom przebiega autostrada A-1, a jej węzeł znajduje się przy ul. Strzelców Bytomskich i łączy A-1 z DK 11, a także Obwodnica Północna Aglomeracji Górnośląskiej, która jest jedną z najważniejszych dróg w regionie, usprawniającą komunikację między największymi śląskimi miastami. Północna Obwodnica GOP (nazywana również Obwodnicą Północną Aglomeracji Górnośląskiej) to trasa biegnąca północną częścią Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Trasa ta umożliwia szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla mieszkańców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 94 ułatwiając połączenia z drogami krajowymi nr: 11 (kierunek Poznań), 79 (kierunek Katowice) oraz 88 (łączące województwo opolskie ze śląskim).Węzeł Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej

System połączeń komunikacyjnych miasta uzupełnia także bliskość:


- autostrady A-4, biegnącej w III Transeuropejskim Korytarzu Transportowym
z Europy Zachodniej na Ukrainę,
- Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ),
- Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, zapewniającego stałe połączenia z najważniejszymi portami lotniczymi w całej Europie,
- Kanału Gliwickiego - najważniejszego śródlądowego portu rzecznego łączącego się z rzeką Odrą.

Bytom to również miasto znajdujące się na trasie jednego z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce - linii kolejowej nr 131 w większości pokrywającej się z Centralną Magistralą Węglową, łączącą Górny Śląsk z Pomorzem, ale również linii kolejowej nr 132 łączącej Bytom z Pyskowicami, Strzelcami Opolskimi, Opolem i Wrocławiem.

Hala peronowa dworca PKP przed modernizacją

Z bytomskiego dworca PKP pasażerowie mogą korzystać zarówno z Kolei Śląskich łączących Bytom z Lublińcem, Tarnowskimi Górami, Chorzowem i Katowicami oraz Gliwicami, ale również pociągów Intercity.

Pociąg do Gliwic

Warto również dodać, że trwają prace projektowe związane z budową połączenia kolejowego, które ma zintegrować Konurbację Górnośląską z portem lotniczym Katowice Airport. Połączenie będzie przebiegać przez: Gliwice, Zabrze, Katowice, Chorzów, Bytom i Tarnowskie Góry.

W mieści rozwinięta jest także sieć komunikacji miejskiej, zarówno autobusowa, jak i tramwajowa w ramach Zarządu Transportu Metropolitalnego, łącząca Bytom z największymi miastami Górnego Śląska, jak: Katowice, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Sosnowiec, Będzin, Tarnowskie Góry i Ruda Śląska.

Plac Sikorskiego - główny przystanek tramwajowy w Bytomiu

Strefa Płatnego Parkowania

 

Strefa Płatnego Parkowania w Bytomiu obejmuje obszar centrum miasta o znacznym deficycie miejsc postojowych. Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd do Strefy Płatnego Parkowania i wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania. Dodatkowo miejsca parkingowe w Strefie oznaczone są znakami D - 18 z informacją o konieczności uiszczenia opłaty w parkomacie lub poprzez telefon komórkowy. Posiadacze karty parkingowej osoby niepełnosprawnej zwolnieni są z opłat wyłącznie w miejscach oznakowanych (znak D - 18 z tabliczką T - 29).

Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30, a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.
Opłatę za postój należy wnieść niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania w parkomacie. Minimalna opłata wynosi 0,50 zł każde kolejne 10 gr przeliczane jest na minuty parkowania zgodnie ze stawkami:
- 1,50 zł - za pierwszą godzinę postoju,
- 1,80 zł - za drugą godzinę postoju,
- 2,10 zł - za trzecią godzinę postoju,
- 1,50zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Więcej o Strefie Płatnego Parkowania na stronie Miejskiego Zarządów Dróg i Mostów - Strefa Płatnego Parkowania

Zobacz również przyjęty przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego

do góry