• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Numery kont bankowych

Aby ułatwić możliwość zrobienia rachunków za lokalne opłaty i podatki, poniżej podajemy także numery kont bankowych, na które można uiszczać opłaty i podatki. 

Zawartość strony pobrana z: https://www.bytom.pl/bip/main/konta-bankowe

Konta bankowe

KONTA BANKOWE

podatek: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych;
łączne zobowiązanie pieniężne;
opłata targowa:
rachunek bankowy nr 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi
(m.in. wskazanego w decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego)

opłata skarbowa:
rachunek bankowy nr 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

opłata eksploatacyjna:
rachunek bankowy nr 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005

opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego,
opłata za udzielenie informacji podatkowej:
rachunek bankowy nr 48 1560 0013 0383 0206 0000 0006

opłata przekształceniowa oraz z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Gminy Bytom, a także nabycia nieruchomości Gminy Bytom,
opłaty za: karty wędkarskie i plany miasta; opłaty komunikacyjne: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, egzamin z topografii, opłaty ewidencyjne;
działalność gospodarcza: koncesje alkoholowe, licencje, opłaty stałe, opłaty taxi, za zezwolenie bądź zaświadczenie na transport;opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
rachunek bankowy nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

opłata przekształceniowa, z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości Skarbu Państwa; opłata za udzielenie informacji z ewidencji PESEL
rachunek bankowy nr 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613

opłata z tytułu należnych Gminie Bytom 20% funduszu alimentacyjnego wpłacanego przez Gminy dłużników alimentacyjnych, subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych jak i innych podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a należnych tut. jednodnostce samorządu terytorialnego
rachunek bankowy nr 75 1560 1049 0000 9030 0005 3718

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
rachunek bankowy 22 1560 1049 2224 4228 4000 0002
bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu (wskazany w zawiadomieniu o numerze konta)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Bytomiu
Pierwsza publikacja
Janocha Arkadiusz 2021-02-01 08:22
Aktualizacja publikacji
Janocha Arkadiusz 2021-06-14 16:23
Wytworzenie publikacji
Arkadiusz Janocha 2021-06-14 16:23
Zatwierdzenie
Arkadiusz Janocha 2021-06-14 16:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry