• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Numery kont bankowych

Aby ułatwić możliwość zrobienia rachunków za lokalne opłaty i podatki, poniżej podajemy także numery kont bankowych, na które można uiszczać opłaty i podatki. 

Zawartość strony pobrana z: https://www.bytom.pl/bip/main/konta-bankowe

Konta bankowe

KONTA BANKOWE

podatek: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych;podatek: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych;łączne zobowiązanie pieniężne; opłata targowa:
rachunek bankowy nr 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi(m.in. wskazanego w decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego)

opłata skarbowa:
rachunek bankowy nr 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

opłata eksploatacyjna:
rachunek bankowy nr 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005

opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego, opłata za udzielenie informacji podatkowej:
rachunek bankowy nr 48 1560 0013 0383 0206 0000 0006

opłata za wydanie formularza wielojęzycznego (USC): 
rachunek bankowy nr 02 2480 1012 9190 0000 0000 0002

opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego (USC): 
rachunek bankowy nr 29 2480 1012 9190 0000 0000 0001

opłaty komunikacyjna związana z wydaniem prawa jazdy:
rachunek bankowy nr 15 2480 1012 9190 0000 3333 3333

opłata komunikacyjna związana z rejestracją pojazdu:
rachunek bankowy nr 61 2480 1012 9190 0000 2222 2222

opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego:
rachunek bankowy nr 66 2480 1012 9190 0000 4444 4444

opłata za dzienniki budowy:
rachunek bankowy nr 20 2480 1012 9190 0000 5555 5555

opłata przekształceniowa, z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Gminy Bytom, a także nabycia nieruchomości Gminy Bytom; opłaty za: karty wędkarskie i plany miasta; egzamin z topografii, opłaty ewidencyjne; działalność gospodarcza: koncesje alkoholowe, licencje, opłaty stałe, opłaty taxi, za zezwolenie bądź zaświadczenie na transport; 
rachunek bankowy nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440 
bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu do wnoszenia opłaty przekształceniowej lub dzierżawcy

opłata przekształceniowa, z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości Skarbu Państwa; opłata za udzielenie informacji z ewidencji PESEL:
rachunek bankowy nr 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613
bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu do wnoszenia opłaty przekształceniowej lub dzierżawcy

opłata z tytułu należnych Gminie Bytom 20% funduszu alimentacyjnego wpłacanego przez Gminy dłużników alimentacyjnych, subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych jak i innych podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a należnych tut. jednostce samorządu terytorialnego: 
rachunek bankowy nr 75 1560 1049 0000 9030 0005 3718

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
rachunek bankowy 22 1560 1049 2224 4228 4000 0002
bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu (wskazany w zawiadomieniu o numerze konta)

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

  • BIC "(SWIFT CODE)"
  • GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu „wpisać właściwy numer rachunku bankowego”
  • z zaznaczeniem opcji OUR*

* Opcja "OUR" oznacza, że koszty banku zleceniodawcy oraz banków zagranicznych pokrywa zleceniodawca. W przypadku braku wskazania powyższej opcji na dowodzie wpłaty, wpłata zostanie pomniejszona o powyższe koszty i tutejszy Urząd będzie zmuszony nie uznać dokonanej wpłaty za wystarczającą.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Bytomiu
Pierwsza publikacja
Janocha Arkadiusz 2021-02-01 08:22
Aktualizacja publikacji
Janocha Arkadiusz 2022-12-05 14:54
Wytworzenie publikacji
Tomasz Sanecki 2022-12-05 14:52
Zatwierdzenie
Tomasz Sanecki 2022-12-05 14:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry