• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Numery kont bankowych

Aby ułatwić możliwość zrobienia rachunków za lokalne opłaty i podatki, poniżej podajemy także numery kont bankowych, na które można uiszczać opłaty i podatki. 

Zawartość strony pobrana z: https://www.bytom.pl/bip/main/konta-bankowe

Konta bankowe

KONTA BANKOWE

podatek: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych;podatek: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych;łączne zobowiązanie pieniężne; opłata targowa:
rachunek bankowy nr 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096
bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi(m.in. wskazanego w decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego)

opłata skarbowa:
rachunek bankowy nr 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

opłata eksploatacyjna:
rachunek bankowy nr 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005

opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego, opłata za udzielenie informacji podatkowej:
rachunek bankowy nr 48 1560 0013 0383 0206 0000 0006

opłata za wydanie formularza wielojęzycznego (USC): 
rachunek bankowy nr 02 2480 1012 9190 0000 0000 0002

opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego (USC): 
rachunek bankowy nr 29 2480 1012 9190 0000 0000 0001

opłaty komunikacyjna związana z wydaniem prawa jazdy:
rachunek bankowy nr 15 2480 1012 9190 0000 3333 3333

opłata komunikacyjna związana z rejestracją pojazdu:
rachunek bankowy nr 61 2480 1012 9190 0000 2222 2222

opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego:
rachunek bankowy nr 66 2480 1012 9190 0000 4444 4444

opłata za dzienniki budowy:
rachunek bankowy nr 20 2480 1012 9190 0000 5555 5555

opłata przekształceniowa, z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Gminy Bytom, a także nabycia nieruchomości Gminy Bytom; opłaty za: karty wędkarskie i plany miasta; egzamin z topografii, opłaty ewidencyjne; działalność gospodarcza, licencje, opłaty stałe, opłaty taxi, za zezwolenie bądź zaświadczenie na transport; 
rachunek bankowy nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440 
bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu do wnoszenia opłaty przekształceniowej lub dzierżawcy

opłata dotycząca tylko koncesji alkoholowych
rachunek bankowy nr 71 2480 1012 9190 0000 6666 6666

opłata przekształceniowa, z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości Skarbu Państwa; opłata za udzielenie informacji z ewidencji PESEL:
rachunek bankowy nr 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613
bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu do wnoszenia opłaty przekształceniowej lub dzierżawcy

opłata z tytułu należnych Gminie Bytom 20% funduszu alimentacyjnego wpłacanego przez Gminy dłużników alimentacyjnych, subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych jak i innych podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a należnych tut. jednostce samorządu terytorialnego: 
rachunek bankowy nr 75 1560 1049 0000 9030 0005 3718

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
rachunek bankowy 22 1560 1049 2224 4228 4000 0002
bądź na numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu zobowiązanemu (wskazany w zawiadomieniu o numerze konta)

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

  • BIC "(SWIFT CODE)"
  • GBGCPLPK VeloBank SA Oddział w Bytomiu „wpisać właściwy numer rachunku bankowego”
  • z zaznaczeniem opcji OUR*

* Opcja "OUR" oznacza, że koszty banku zleceniodawcy oraz banków zagranicznych pokrywa zleceniodawca. W przypadku braku wskazania powyższej opcji na dowodzie wpłaty, wpłata zostanie pomniejszona o powyższe koszty i tutejszy Urząd będzie zmuszony nie uznać dokonanej wpłaty za wystarczającą.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Bytomiu
Pierwsza publikacja
Janocha Arkadiusz 2021-02-01 08:22
Aktualizacja publikacji
Janocha Arkadiusz 2024-01-04 14:19
Wytworzenie publikacji
Tomasz Sanecki 2024-01-04 14:19
Zatwierdzenie
Tomasz Sanecki 2024-01-04 14:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry