• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Informacje statystyczne

Informacje statystyczne

Bytom to miasto na prawach powiatu, które zamieszkuje 144 tysiące mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 69,44 km kw. i sąsiaduje z: Chorzowem, Piekarami Śląskimi, Radzionkowem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, Tarnowskimi Górami, Zabrzem i Zbrosławicami.

Panorama Bytomia z lotu ptaka

Miasto położone jest na terenie Wyżyny Śląskiej na średniej wysokości 280-290 m n.p.m., chociaż w rejonie rezerwatu przyrody Segiet osiąga wysokość do 346 m n.p.m. To tam znajduje się Srebrna Góra - wpisana na listę światowego dziedzictwa Unesco wraz z Kopalnią rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

Aż 24 % powierzchni Bytomia stanowią tereny zielone, w tym m.in. zabytkowe paki - Park Miejski im. Franciszka Kachla, Fazaniec w Szombierkach oraz Park Ludowy w Miechowicach oraz lasy Miechowicka Ostoja Leśna, Rezerwat Przyrody Segiet, Żabie Doły oraz Suchogórski Labirynt Skalny.

Edukacja w Bytomiu

W mieście działa:

 • 41 przedszkoli,
 • 29 szkół podstawowych,
 • 7 liceów ogólnokształcących,
 • 14 szkół ponadpodstawowych zawodowych,
 • 4 szkoły policealne
 • 2 uczelnie wyższe.

W Bytomiu kształcą się także młodzi intrumentaliści (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina) oraz przyszli tancerze, kórzy szlifują swój warsztat w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Rożyckiego.

Secesyjny gmach IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu

Opieka zdrowotna

Miasto słynie z dobrej opieki zdrowotnej - funkcjonują tu 3 duże szpitale, 55 poradni specjalistycznych i 39 gabinetów lekarskich.

Kultura i zabytki

W rozwijanie szeroko rozumianej kultury w Bytomiu zaangażowanych jest 5 instytucji samorządowych - 3 miejskie: Bytomskie Centrum Kultury, Teatr „Rozbark”, Miejska Biblioteka Publiczna i 2 wojewódzkie: Opera Śląska i Muzeum Górnośląskie.Bytom to także piękna architektura - w rejestrze zabytków znajdują się 82 zabytki w tym, m.in. pałac Tiele-Wincklerów wraz z pięknym parkiem, Elektrociepłownia Szombierki, cmentarz Mater Dolorosa, wieża ciśnień, kościoły oraz budynki mieszkalne.

Teatr Rozbark powstały w cechowni po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark

Sportowy Bytom

Bytom ma doskonałą bazę sportową:

 • 4 hale sportowe,
 • pole golfowe,
 • 9 kortów tenisowych krytych 
 • 13 otwartych kortów tenisowych
 • lodowisko sztuczne,
 • 2 kryte kąpieliska i jedno odkryte,
 • boiska i kompleksy sportowe.
 • 2 skateparki i 4 strzelnice sportowe

Hala pływalni krytej

Budżet Bytomia

Budżet to najważniejszy dla miasta i jego mieszkańców dokument operacyjny, uchwalany na rok budżetowy/kalendarzowy, w którym określane są wszystkie planowane w ciągu roku dochody oraz wydatki miasta. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Jest narzędziem zapewniającym wydatkowanie pieniędzy publicznych na zaplanowane zadania w sposób celowy i kontrolowany.

Budżet Bytomia na 2021 rok - uchwalony uchwałą Nr XXXVI/508/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r.

 • po drugi w historii budżet Bytomia przekroczył 1 miliard zł
 • planowane dochody wyniosą 1 mld 137 mln 630 tys. zł, planowane wydatki wyniosą 1 mld 211 mln 640 tys. zł
 • zaplanowana nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 mln 829 tys. zł
 • planowany deficyt budżetowy wyniósł 74 mln zł
 • na wydatki inwestycyjne zaplanowano 254 mln 705 tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: zakup kanalizacji deszczowej, budowa hali lodowiska, rewitalizacja Śródmieścia i Rozbarku, rewitalizacja Kolonii Zgorzelec, modernizacja budynków mieszkalnych w Śródmieściu, inwestycje drogowe, budowa przedszkola, rolkowiska oraz wodnego placu zabaw.
 • planowane wydatki na oświatę wyniosą 340 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 330 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - 133 mln zł, transport i łączność - 60 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 206 mln zł, kulturę i sport - 40 mln zł, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową - 16 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem, który można pobrać z naszej witryny internetowej - klikając: Budżet Miasta Bytomia na 2021 rok

ikona
254 mln

Inwestycje

ikona
340 mln

Oświata

ikona
330 mln

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ikona
133 mln

Gospodarka mieszkaniowa

ikona
60 mln

Transport i Łączność

ikona
206 mln

Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska

ikona
40 mln

Sport i kultura

ikona
16 mln

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

do góry