• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Informacje statystyczne

Informacje statystyczne

Bytom to miasto na prawach powiatu, które zamieszkuje 134 tysiące mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 69,44 km kw. i sąsiaduje z: Chorzowem, Piekarami Śląskimi, Radzionkowem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, Tarnowskimi Górami, Zabrzem i Zbrosławicami.

Panorama Bytomia z lotu ptaka

Miasto położone jest na terenie Wyżyny Śląskiej na średniej wysokości 280-290 m n.p.m., chociaż w rejonie rezerwatu przyrody Segiet osiąga wysokość do 346 m n.p.m. To tam znajduje się Srebrna Góra - wpisana na listę światowego dziedzictwa Unesco wraz z Kopalnią rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

Aż 24 % powierzchni Bytomia stanowią tereny zielone, w tym m.in. zabytkowe paki - Park Miejski im. Franciszka Kachla, Fazaniec w Szombierkach oraz Park Ludowy w Miechowicach oraz lasy Miechowicka Ostoja Leśna, Rezerwat Przyrody Segiet, Żabie Doły oraz Suchogórski Labirynt Skalny.

Edukacja w Bytomiu

W mieście działa:

 • 41 przedszkoli,
 • 28 szkół podstawowych,
 • 6 liceów ogólnokształcących,
 • 15 szkół ponadpodstawowych zawodowych,
 • 1 szkoła policealna
 • 4 uczelnie wyższe.

W Bytomiu kształcą się także młodzi intrumentaliści (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina) oraz przyszli tancerze, kórzy szlifują swój warsztat w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego.

Secesyjny gmach IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu

Opieka zdrowotna

Miasto słynie z dobrej opieki zdrowotnej - funkcjonują tu 3 duże szpitale, 46 poradni specjalistycznych i 15 gabinetów stomatologicznych.

Kultura i zabytki

W rozwijanie szeroko rozumianej kultury w Bytomiu zaangażowanych jest 5 instytucji samorządowych - 3 miejskie: Bytomskie Centrum Kultury, Teatr Rozbark, Miejska Biblioteka Publiczna i 2 wojewódzkie: Opera Śląska i Muzeum Górnośląskie. Bytom to także piękna architektura - w rejestrze zabytków znajduje się 87 zabytków w tym, m.in. pałac Tiele-Wincklerów wraz z pięknym parkiem, Elektrociepłownia Szombierki, cmentarz Mater Dolorosa, wieża ciśnień, kościoły oraz budynki mieszkalne.

Teatr Rozbark powstały w cechowni po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark

Sportowy Bytom

Bytom ma doskonałą bazę sportową:

 • 4 hale sportowe,
 • pole golfowe,
 • 9 kortów tenisowych krytych 
 • 13 otwartych kortów tenisowych
 • lodowisko sztuczne,
 • 2 kryte kąpieliska i jedno odkryte,
 • boiska i kompleksy sportowe.
 • 2 skateparki i 4 strzelnice sportowe
 • 1 Centrum Sportów Siłowych i Wspinaczkowych Skarpa Bytom

Hala pływalni krytej

Budżet Bytomia

Budżet to najważniejszy dla miasta i jego mieszkańców dokument operacyjny, uchwalany na rok budżetowy/kalendarzowy, w którym określane są wszystkie planowane w ciągu roku dochody oraz wydatki miasta. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Jest narzędziem zapewniającym wydatkowanie pieniędzy publicznych na zaplanowane zadania w sposób celowy i kontrolowany.

Budżet Bytomia na 2023 rok - uchwalony Uchwałą nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r.

 • po raz kolejny w historii budżet Bytomia przekroczył 1 miliard zł
 • planowane dochody wyniosą 1 mld 54 mln 625 tys. zł, planowane wydatki wyniosą 1 mld 114 mln 77 tys. zł
 • planowany deficyt budżetowy wyniósł  59 mln 452 tys. zł
 • na wydatki inwestycyjne zaplanowano 167 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: kontynuacja  już rozpoczętych inwestycji, jak: rewitalizacja Śródmieścia, Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku, Kolonii Zgorzelec i Rozbarku, ale też budowa nowego przedszkola w Miechowicach oraz przebudowa ul. Piekarskiej. Wśród nowych inwestycji planowanych w 2023 roku są dwa ważne przedsięwzięcia  drogowe - przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego w Szombierkach do granicy z Rudą Śląską oraz układu drogowego ul. Nickla w Miechowicach
 • planowane wydatki na oświatę wyniosą ponad 390,5 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 190 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - 140 mln złtransport i łączność - 91 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 122 mln zł, kulturę i sport - około 41 mln zł, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową - ponad 19 mln zł. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem, który można pobrać z naszej witryny internetowej - klikając: Budżet Miasta Bytomia na 2023 rok

ikona
167 mln

Inwestycje

ikona
390 mln

Oświata

ikona
190 mln

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ikona
140 mln

Gospodarka mieszkaniowa

ikona
91 mln

Transport i Łączność

ikona
122 mln

Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska

ikona
41 mln

Sport i kultura

ikona
19 mln

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

do góry