• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Biznesu/Dlaczego Bytom?

Dlaczego Bytom?

Sprawna komunikacja

Bytom leży w samym środku aglomeracji śląskiej. Przez miasto przebiega autostrada A1 wraz z węzłem autostradowym oraz 5 dróg krajowych (DK11, DK78, DK79, DK88, DK94). Tuż obok Bytomia przebiega też autostrada A4 łącząca Wschód z Zachodem oraz Drogowa Trasa Średnicowa, skąd zaledwie w 20 min. można dostać się do stolicy województwa. 25 km od Bytomia znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach. Przez Bytom przebiega linia kolejowa nr 131 (łącząca Górnośląski Okręg Przemysłowy z Portem Gdańsk i Portem Gdynia) 132 (łącząca Bytom z Wrocławiem), 710 - przedsiębiorcy mogą korzystać z bocznic kolejowych.

Bytom w środku aglomeracji śląskiej - mapa poglądowa

Duże miasto z dużym potencjałem

Bytom zamieszkuje ponad 134 tys. mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 69,44 km kw., z czego powierzchnia gruntów pod zabudowę przemysłową wynosi 8,3 km kw., pod zabudowę mieszkaniową - 12,22 kw. kw., a tereny zielone 15,64 km kw. Tu przedsiębiorcy mogą rozwijać m.in. działalność deweloperską, prowadzić działalność produkcyjną, logistyczną.

ikona
134 tys.

Mieszkańców

ikona
70 km kw.

Powierzchcnia miasta

ikona
12 km kw.

Zabudowa mieszkaniowa

ikona
8 km kw.

Zabudowa przemysłowa

W sercu Metropolii

Bytom jest jednym z 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i leży w samym jej sercu. Metropolia to 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju.

Bytom w sercu Metropolii - mapka poglądowa

Miasto z kapitałem

Budżet Bytomia wynosi ponad 1 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody wynoszą 8 tys. 171 zł, a wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca Bytomia wydatki miasta wynoszą 8 tys. 786 zł. Miasto dysponuje przede wszystkim jednak kapitałem ludzkim, dzięki czemu przedsiębiorcy znajdą tu swoich przyszłych pracowników.

Dobrze rozwinięta infrastruktura

Bytom ma świetnie rozwiniętą miejską infrastrukturę - sieć drogowa w Bytomiu obejmuje 262 km, sieć wodociągowa - 442 km, sieć kanalizacyjna - 630 km, sieć cieplna - 128 km, sieć gazowa - 394 km. Potrzeby mieszkańców w zakresie telekomunikacji zaspokaja telefonia przewodowa i bezprzewodowa. Miasto dysponuje także własnym składowiskiem odpadów.

ikona
442 km

Sieć wodociągowa

ikona
630 km

Sieć kanalizacyjna

ikona
128 km

Sieć cieplna

ikona
394 km

Sieć gazowa

Wyodrębnione i uzbrojone tereny inwestycyjne

Miasto dysponuje kilkudziesięcioma terenami inwestycyjnymi - także na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ulgi dla przedsiębiorców

W Bytomiu można realizować inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, która daje szansę na skorzystanie z pomocy publicznej wszystkim przedsiębiorcom inwestującym w Polsce, bez względu na lokalizację inwestycji, jeżeli tylko spełnia ona określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Polska Strefa Inwestycji

Kompleksowa rewitalizacja

W Bytomiu trwa kompleksowa rewitalizacja miasta, realizowana w oparciu o środki Unii Europejskiej. Obszar rewitalizacji Bytomia obejmuje 828 ha, czyli 11,93% powierzchni miasta. Działania rewitalizacyjne prowadzone są w sześciu podobszarach: Śródmieściu, Śródmieściu Zachód, Śródmieściu Północ, Rozbarku, Bobrku, Kolonii Zgorzelec). Przedsiębiorcy mogą inwestować w obiekty i tereny poprzemysłowe z dużym potencjałem.

Siła edukacji

W mieście działa 41 przedszkoli, 28 szkół podstawowych, 6 liceów ogólnokształcących, 15 szkół ponadpodstawowych zawodowych, 1 szkoła policealna oraz 4 uczelnie wyższe. W szkołach zawodowych prowadzone jest kształcenie kadr na kierunkach odpowiadających potrzebom przedsiębiorców z regionu.

Energia kultury

Bytom przyciąga miłośników kultury z regionu, kraju a nawet gości z zagranicy. W rozwijanie szeroko rozumianej kultury w Bytomiu zaangażowanych jest 5 instytucji samorządowych - 3 miejskie: Bytomskie Centrum Kultury, Teatr „Rozbark”, Miejska Biblioteka Publiczna i 2 wojewódzkie: Opera Śląska i Muzeum Górnośląskie. W Bytomiu głodnych ugości doskonała gastronomia - w bytomskich restauracjach można spróbować specjałów lokalnej kuchni, ale też kuchni polskiej, włoskiej, azjatyckiej, amerykańskiej.

Bytomskie Centrum Kultury ikona graficzna Rozbark Teatr ikona graficzna Opera Śląska ikona graficzna Muzeum Górnośląskie ikona graficzna

Bytom na zdrowie

Miasto słynie z dobrej opieki zdrowotnej - funkcjonują tu 3 duże szpitale, 46 poradni specjalistycznych i 15 gabinetów stomatologicznych.

do góry