• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

ikona
672 mln

Pozyskane dofinansowanie 2014-2023

ikona
284 mln

Środki EFRR

ikona
227 mln

Środki EFS

ikona
139 mln

Środki pozostałe

Zestawienie pozyskanych funduszy unijnych na projekty miasta Bytomia. W perspektywie 2014-2022 pozyskano wsparcie dla łącznie 2027 projektów (2014 - 17, 2015 - 17, 2016 - 24, 2017 - 29, 2018 - 52, 2019 - 14, 2020 - 18, 2021 - 19, 2022 - 17, 2023 - 20) na kwotę ponad 672 mln zł.

 Rok

 

Pozyskane dofinansowanie łącznie w zł

Pozyskane środki EFRR w zł

Pozyskane środki EFS w zł

 

 

Pozyskane środki z pozostałych programów (Fundusz Spójności Erasmus,Horyzont 2020, LIFE) w zł

 

Całkowita wartość projektów w zł

 2014 17 427 604 2 428 977 10 883 312 4 115 315 22 869 115
 2015 17 831 779 2 863 718 14 158 714 809 347 21 332 609
 2016 46 800 677 3 247 237 11 847 350 31 706 090 53 657 565
 2017 125 881 707 28 735 127 57 500 376 39 646 204 172 460 017
 2018 258 107 708 141 601 110 72 895 504 43 611 094 383 680 788
 2019 59 848 609 23 785 066 20 347 321 15 716 222 72 271 078
 2020 32 597 768 6 653 834  23 216 844 2 727 090 41 526 534
 2021 59 041 424 56 035 360  2 306 064 700 000 76 326 964
 2022 18 386 842 15 775 289 1 686 173 925 379 22 111 306
 2023 17 958 175 3 182 984 12 811 087 1 964 104 18 500 037
Razem 672 167 833 284 308 702 227 652 658 2 108 000 884 736 013

Źródło: Raporty o stanie miasta za poszczególne lata - na podst. danych wydziałów i jednostek Urzędu Miejskiego

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE Bytom może prężnie i szybko się rozwijać. W ostatnich latach, od 2014 do 2023 roku gmina Bytom pozyskała ponad 672 mln zł. Środki te pozwoliły na zrealizowanie m.in. takich inwestycji jak remonty i termomodernizacje kamienic, oświetlenie miasta, ulepszenia w oczyszczalni ścieków, modernizację systemów ciepłowniczych PEC, remonty dróg, odnowę parków miejskich, Żabich Dołów, remont BeCeKu, renowację pałacu w Miechowicach, remont MDK nr 1, remont szkół i przedszkoli, remont oddziałów szpitalnych, remont CIS, rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, rewitalizacji budynków i przestrzeni, a także ograniczania skutków pandemii COVID-19.

Środki te przeznaczone były na projekty z zakresu transformacji energetycznej, edukacji, aktywizacji osób bezrobotnych, poprawy warunków pracy pracowników instytucji publicznych, a także na projekty wspierające obywateli Ukrainy przebywających w Bytomiu.

W 2023 r. realizowane były też liczne inne projekty, na które wsparcie ze środków unijnych pozyskano w latach wcześniejszych, a także projekty wsparte z innych funduszy (zagranicznych i krajowych).

Również wcześniej w latach 2004-2006 i 2007-2013 miasto pozyskało środki unijne na inne duże, znaczące dla miasta projekty, m.in. poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (288 mln zł), budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap II (85,8 mln zł), budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III (85 mln zł), przebudowę ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu (34 mln zł), rewitalizację terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I budynek cechowni i administracyjny (17,5 mln zł).

Także inne podmioty realizują i realizowały ze środków unijnych inwestycje, które poprawiają warunki życia i wizerunek miasta. Należą do nich remonty Opery Śląskiej i Muzeum Górnośląskiego, termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, remont budynku Wyższej Szkoły Teatralnej, budowa centrum sportów wspinaczkowych i siłowych na Skarpie, remont budynku UL. czy rewitalizację ul. Kwietniewskiego 11.

do góry