• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana. W ciągu (..)

Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana. W ciągu trzech lat powstanie zbiornik retencyjny pod pl. Sobieskiego oraz przebudowana będzie kanalizacja deszczowa oraz drogi i chodniki

17 Listopada 2022

17 listopada podpisane zostały umowy pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz konsorcjum firm: MT-ECO Sp. z o.o. z Imielina i JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego na przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli ograniczyć problemy zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Na realizację wartej prawie 45 mln zł inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Od momentu podpisania umów z MZDiM i BPK, wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację zadania, z czego 12 miesięcy na wykonanie projektu.

Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana

 

- Od kilku lat przygotowujemy się do rozwiązania problemu zalewania ulicy Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Po opracowaniu raportu dotyczącego pracy kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w czasie opadów nawalnych, wystąpiliśmy o dofinansowanie na przebudowę układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej w części ul. Piłsudskiego i Matejki oraz pl. Sobieskiego - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Inwestycja, która zaplanowana została na trzy najbliższe lata podzielona będzie na dwa etapy. Najpierw opracowana zostanie dokumentacja projektowa, a następnie przeprowadzone zostaną kompleksowe roboty budowlane - dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Inwestycja realizowana w dwóch etapach. Najpierw projekt, później roboty budowlane

Zakres inwestycji podzielony został na dwa etapy. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, z kolei drugi etap obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego oraz układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego. Inwestycja obejmie również przebudowę tych skrzyżowań i ulicy Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej oraz budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego-Matejki.

- Kompleksowe zamówienie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz retencjonowanie wód. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia podtopień, które zdarzają się podczas gwałtownych opadów atmosferycznych - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

- Każda inwestycja drogowa w naszym mieście to okazja do przeprowadzenia modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dlatego w przypadku przebudowy ul. Piłsudskiego, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w ramach tej inwestycji wykona również tutaj kompleksową przebudowę tych sieci - mówi Marek Stajndor, członek zarządu BPK Sp. z o.o. - Inwestycja obejmie nie tylko przebudowę głównego ciągu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ale również przyłącza dla obu przebudowywanych sieci - podkreśla Marek Stajndor.

Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana. W ciągu trzech lat powstanie zbiornik retencyjny pod pl. Sobieskiego oraz przebudowana będzie kanalizacja deszczowa oraz drogi i chodniki (1) Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana. W ciągu trzech lat powstanie zbiornik retencyjny pod pl. Sobieskiego oraz przebudowana będzie kanalizacja deszczowa oraz drogi i chodniki (1)
8

Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana. W ciągu trzech lat powstanie zbiornik retencyjny pod pl. Sobieskiego oraz przebudowana będzie kanalizacja deszczowa oraz drogi i chodniki

Trzy lata na realizację całej inwestycji

Wyłoniony w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawca będzie miał łącznie 36 miesięcy od dnia zawarcia umów na realizację całej inwestycji, z czego 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę, zaś 24 miesiące przeznaczone będzie na realizację robót budowlanych.

- Od czasu zakończenia w 2012 roku budowy trzeciego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz układu drogowego ulicy Piłsudskiego będzie największą tego typu inwestycją drogowo-kanalizacyjną w Bytomiu - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana (3) Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana (3)
3

Umowa na przebudowę ul. Piłsudskiego podpisana

Zlewnia w ul. Piłsudskiego obejmuje powierzchnię około 500 ha

Wiosna i lato to okres, w którym występują nawalne opady deszczu doprowadzające do podtopień terenów w naszym mieście. Najpoważniejsza sytuacja od wielu lat ma miejsce w ul. Piłsudskiego, gdzie znajduje się zlewnia dla obszaru Śródmieścia, obejmująca około 500 ha. Ze względu na położenie ul. Piłsudskiego, ale również występujące tam szkody górnicze, które przyczyniły się do znacznego obniżenia terenu, do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego spływają wody opadowe nie tylko ze ścisłego Śródmieścia, ale również z oddalonych obszarów jak ul. Tarnogórska, Chrzanowskiego czy Olimpijska. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, na zlecenie miasta został przygotowany raport dla zlewni ulicy Piłsudskiego, który potwierdził poważne zagrożenie wylewami i nieefektywne działanie całego układu odwodnienia zlewni ul. Piłsudskiego. W raporcie stwierdzono, że w kierunku ul. Piłsudskiego spływają wody opadowe między innymi z ulic: Chrobrego, Webera, Kwietniewskiego, Piekarskiej, Podgórnej, Strażackiej, Murarskiej, Żołnierza Polskiego, placów: Grunwaldzkiego i Sobieskiego, a nawet z Rynku i częściowo z ul. Korfantego.

Ponadto system kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego odbiera wodę nie tylko ze ścisłego Śródmieścia, ale również z tak oddalonych ulic jak: Tarnogórska, Chrzanowskiego - w tym z rejonu Muszli Koncertowej w Parku im. Franciszka Kachla - oraz ul. Olimpijskiej, gdzie znajduje się przepompownia „Kościuszko” należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Tym samym intensywne opady deszczu i nagromadzenie ich w jednym miejscu powoduje, że sieć kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego nie jest w stanie przyjąć tak ogromnej ilości wody, co powoduje lokalne podtopienia w tym rejonie.

Wartość inwestycji to prawie 45 mln zł. Termin zakończenia to koniec 2025 roku

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” będzie realizowana ze środków budżetu miasta oraz z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 30 mln zł. Z kolei łączny koszt tej inwestycji to 44 mln 948 tys. 505 zł - z czego zakres Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obejmuje kwotę 41 mln 148 tys. 659 zł, zaś BPK Sp. z o.o. - 3 mln 799 tys. 845 zł.

Zgodnie z umową, wykonawca ma 36 miesięcy na realizację całej inwestycji, co oznacza, że powinna się ona zakończyć do końca 2025 roku.

Polski Ład

Podobne wiadomości:

do góry