• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Zostaw 1% podatku w Bytomiu

Zostaw 1% podatku w Bytomiu

17 Lutego 2022

Rozpoczyna się czas rozliczenia z fiskusem - przy okazji rozliczeń, można wesprzeć bytomskie organizacje pożytku publicznego.

W Bytomiu działają 22 organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku oraz 7 organizacji, które nie mają głównej siedziby w Bytomiu, ale funkcjonują na terenie naszego miasta, mając tutaj koła terenowe lub przedstawicielstwa. Wiele osób z Bytomia znajduje się pod opieką organizacji, których działania są ukierunkowane m.in. na pomoc ludziom z określonymi schorzeniami. Istnieją również organizacje, które zajmują się m.in. propagowaniem turystyki, kultury, pomocą osobom starszym, wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Fundacje i stowarzyszenia, które chcą otrzymać 1% podatku, muszą mieć status organizacji pożytku publicznego. 1% podatku można przekazać wyłącznie na rzecz organizacji posiadających status OPP i znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wykaz bytomskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%:

 1. BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - KRS: 0000019510
 2. BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ODRODZENIE" - KRS: 0000111854
 3. CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NOWE POKOLENIE - KRS: 0000320274
 4. FUNDACJA „777” - KRS: 0000295330
 5. FUNDACJA KLUB KONTRA - KRS: 0000402990
 6. FUNDACJA PETRALANA - KRS: 0000543620
 7. FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM CHATUL - KRS: 0000312325
 8. FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM MIAUKOT - KRS: 0000353933
 9. FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I SPEKTRUM AUTYZMU „TERAZ MY” - KRS: 0000691228
 10. LIGA KOBIET NIEOBOJĘTNYCH - KRS: 0000220163
 11. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W BYTOMIU - KRS: 0000015314
 12. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W BYTOMIU IM. STEFANA LACHOWICZA - KRS:0000058277
 13. SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO - KRS: 0000247740
 14. STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - KRS: 0000351583
 15. STOWARZYSZENIE BYTOMSKIE MAKI - KRS: 0000557523
 16. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE, INTELEKTUALNIE, OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU "POMOCNA DŁOŃ" - KRS: 0000234338
 17. STOWARZYSZENIE POMOCY PORZUCONYM I DRĘCZONYM ZWIERZĘTOM - KRS: 0000189925
 18. STOWARZYSZENIE "PRO-ARTE" - KRS: 0000246636
 19. STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA ÓSEMKA - KRS: 0000434504
 20. STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KRS: 0000260631
 21. TECHNIKA MILITARNA I GÓRSKA SZAROTKA - KRS 0000675411
 22. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU - KRS: 0000324716

Dodatkowo można wskazać stowarzyszenia, które nie mają siedziby w Bytomiu, ale działają na terenie naszego miasta, mając koła terenowe lub przedstawicielstwa:

 1. CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ - KRS: 0000247809
 2. CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ZE WSKAZANIEM: GRUPA PEDAGOGÓW ULICY "UNO" W BYTOMIU) - KRS: 0000225011
 3. FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO - KRS: 0000128687
 4. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI (ZE WSKAZANIEM: KOŁO W BYTOMIU) - KRS: 0000012847
 5. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE (ZE WSKAZANIEM: ODDZIAŁ W BYTOMIU) - KRS: 0000154454
 6. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA (ZE WSKAZANIEM: ZHP HUFIEC BYTOM) - KRS: 0000273051
 7. ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (ZE WSKAZANIEM: BYTOMSKI ZWIĄZEK DRUŻYN HARCERZY GSL-051) - KRS: 0000057720

Stan na 7 lutego 2022 roku

Podobne wiadomości:

do góry