• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy miasta w czasie (..)

Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy miasta w czasie pandemii

12 Lutego 2021

Przypomninamy, że przedsiębiorcy mogą korzystać już z uchwalonych podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące od lutego do czerwca dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, które w wyniku obostrzeń związanych z pandemią mają utrudnione prowadzenie działalności oraz uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości od lutego do czerwca dla przedsiębiorców, którym pogorszyła się sytuacja finansowa. Dzięki tej uchwale prolongata będzie możliwa do 31 grudnia 2021 roku.

Bytom dla przedsiębiorców

Przypomnijmy, że w Bytomiu od marca 2020 roku realizowany jest pakiet wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy korzystają głównie z ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych, a także ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych. Od marca 2020 roku do stycznia 2021 roku Urząd Miejski w Bytomiu rozpatrzył ponad 800 wniosków złożonych przez bytomskich przedsiębiorców, a wartość pomocy osiągnęła 1 mln zł.

Warto podkreślić, że przepisy podatkowe pozwalają na odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią, możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków.

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

 

W ramach Tarczy Antykryzysowej wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem w następstwie epidemii, świadczy Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Firmy mogą się starać m.in. o jednorazową pożyczkę czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Przypomnijmy, że o przyznanie pożyczki mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, tj. osoby samozatrudnione lub podmioty zatrudniające w oparciu o umowę o pracę od 1 do 9 osób. Wciąż można się też ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, zaś informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 786 82 21 oraz 32 283 62 27.

Wszystkie informacje oraz kontakty, a także sposób przekazywania pisemnych wniosków:

 

1. Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

2. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc COVID-19

3. Pobierz formularz dot. udzielania ulg w opłacania podatków

- Pobierz formularz dot. pomocy de minimis

4. ULGI W CZYNSZACH - Zapoznaj się ze szczegółami ulg w czynszach

5. ULGI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO i DZIERŻAWY - Zapoznaj się ze szczegółami ulg za zajęcie pasa drogowego i dzierżawy

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dla mieszkańca
xlsx 2021-02-17 Formularz_informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc_COVID-19.xlsx
ilość pobrań: 120
Formularz_informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc_COVID-19.xlsx 28.28KB -

Podobne wiadomości:

do góry