• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. (..)

Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej

5 Lipca 2021

Logo

Początek tygodnia rozpoczynamy świetną informacją. Nasze miasto pozyskało ponad 15 mln zł dofinansowania na projekt obejmujący rewitalizację ulicy Dworcowej, Zaułku oraz okolic bytomskiego Rynku. To jedna z najważniejszych inwestycji, jaka zostanie zrealizowana w naszym mieście, a jej rozpoczęcie planowane jest już w 2021 roku.

Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej

- Sukcesywnie realizujemy nasze plany związane z modernizacją Bytomia i zmianą jego wizerunku. Tak ma być właśnie w przypadku ulicy Dworcowej, jednej z najważniejszych ulic w Bytomiu, która dzięki pozyskaniu przez nas ponad 15 mln dofinansowania doczeka się gruntownej modernizacji - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Przetarg na realizację tej inwestycji został już ogłoszony, a wkrótce nastąpi otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi całą inwestycję. Chciałem również podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosku i działania na rzecz pozyskania środków z Unii Europejskiej - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Dworcowa zmieni swoje oblicze

Rewitalizacja ulicy Dworcowej realizowana jest wspólnie przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., które sfinansuje prace na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Roboty obejmują przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na całej długości ulicy Dworcowej, a także przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Dworcowa 34 do studni zlokalizowanej w pl. Michała Wolskiego.

Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej (1) Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej (1)
7

Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej

Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej

Z kolei prace budowlane związane z rewitalizacją ulicy Dworcowej obejmą przebudowę sieci elektrycznej i teletechnicznej, w tym okablowanie, oświetlenie oraz monitoring, wykonanie nowych nawierzchni z kostki kamiennej ciętej płomieniowanej, tak aby zapewnić wygodną, równą, antypoślizgową i jednocześnie elegancką nawierzchnię, która powinna cechować główną ulicę Śródmieścia. Ponadto przebudowa obejmuje powstanie trawników, nasadzeń roślinności w donicach, naświetla piwniczne, mur oporowy, powstanie konstrukcji stalowych pergoli, małą architekturę oraz oznakowanie docelowe i montaż automatycznych słupków blokujących. Ponadto w 13 (w 11 przy ul. Dworcowej) kamienicach wyremontowane zostaną części wspólne budynków m.in. dachy, elewacje i klatki schodowe. Remonty w większości obejmują odnowienie elewacji frontowych i wykonanie izolacji pionowych podnoszących standard techniczny budynków. Wykonawcy na remonty budynków zostali już wyłonieni.

Warto podkreślić, że podczas konsultacji społecznych mieszkańcy prosili o stworzenie miejsc zielonych, dlatego też w projekcie przewiduje się ustawienie donic i pergoli z krzewami, drzewami i pnączami, na całej długości ulicy, jak również uporządkowanie ruchu samochodów na deptaku. Po przebudowie ul. Dworcowej kierowcy będą poruszać się środkiem drogi, a w godzinach, kiedy nie będą odbywały się dostawy, wjazd na deptak będzie ograniczony opuszczanymi słupkami.

Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej

Ulica o średniowiecznym kształcie zostanie zrewitalizowana

W tej niewielkiej, ale mającej zachowany średniowieczny kształt ulicy zaplanowano sporo prac, między innymi: przebudowę nawierzchni na długości 75m z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej, kamiennej rzędowej i kamiennej mozaikowej, zabudowę rynsztoków kamiennych, odwodnienie powierzchniowe i wymianę wpustów, ale także zagospodarowanie podwórek, małą architekturę oraz oświetlenie i monitoring terenu. Ponadto Miejski Zarząd Dróg i Mostów zaplanował także nowe nasadzenia roślin i drzewek. Warto podkreślić, że mieszkańcy przy ul. Zaułek zadeklarowali wyprowadzenie samochodów z wewnętrznego podwórka, aby służyło ono wypoczynkowi i rekreacji, nie zaś jako parking.

Kolejna ważna inwestycja zostanie zrealizowana. Pozyskaliśmy ponad 15 mln zł na rewitalizację ul. Dworcowej

Realizacja tego projektu odmieni całkowicie nie tylko centrum miasta, ale przede wszystkim reprezentacyjne jego obszary, jak ulicę Dworcową, mającą zachowany średniowieczny kształt ulicę Zaułek, ale również budynki w okolicy Rynku - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Warto dodać, że łączna powierzchnia terenów objętych w tym projekcie to 1,6 ha, a przedsięwzięcie to zakłada prace w 14 budynkach /13 mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych i jednym z przeznaczeniem na hotel przy ul. Rycerskiej 1/, a także remont budynku przy ul. Szymanowskiego 2, czyli dawnego kina „Gloria”. Szacowana wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmująca ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyskało wynosi 15,3 mln zł.

Jest to już trzeci projekt w układzie partnerskim zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski do dofinansowania, gdzie Liderem jest ZBM-TBS sp. z o. o.

Podobne wiadomości:

do góry