• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Miarki wprowadzona. (..)

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Miarki wprowadzona. Test funkcjonowania rozwiązania potrwa 1,5 miesiąca

14 Września 2021

Zakończyliśmy wdrażanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na ul. Miarki. Miejski Zarząd Dróg i Mostów usunął część znaków drogowych i zamontował nowe znaki pionowe. Wzdłuż całej ul. Miarki wymalowane zostało na żółto oznakowanie poziome. Celem zmiany jest poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu przy ul. Miarki. Testy nowej organizacji ruchu potrwają 1,5 miesiąca. W tym czasie przeprowadzone zostaną pomiary prędkości, badania natężenia i struktury rodzajowej ruchu oraz parkowania.

 


Prototypowanie ul. Miarki ma na celu odnalezienie rozwiązania problemów w funkcjonowaniu ulicy, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i generują uciążliwy dla mieszkańców hałas.

Infrastruktura, która nie zachęca do przekraczania prędkości

W ramach tymczasowej organizacji ruchu na ul. Miarki zostało wprowadzone esowanie jezdni, czyli odgięcie toru jazdy dla samochodów. Jezdnia ul. Miarki została też zawężona - z dwóch pasów do jednego na odcinku od gmachu poczty do budynku numer 54, z pozostawieniem odcinka dwupasmowego na początku (od skrzyżowania z pl. Wolskiego i ul. Jagiellońską do gmachu poczty) i na końcu (od budynku nr 54 do rozplotu jezdni w kierunkach na Kraków i na Katowice), a także pasów dodatkowych do skrętu w lewo.

Wzdłuż prawie całej ul. Miarki została poprowadzona ścieżka rowerowa. Biegnie ona północną częścią jezdni z wyjątkiem krótkiego fragmentu w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Matejki, gdzie dopuszczony jest ruch rowerowy na chodniku.

Dział Techniczny MZDiM wykona remont chodnika od ul. Matejki do zjazdu na drogę rowerową. Zjazd z chodnika zostanie wykształcony przez obniżenie krawężnika, tak żeby rowerzyści mogli poruszać się w kierunku pl. Wolskiego.

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Miarki (2) Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Miarki (2)
7

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Miarki


Badania ul. Miarki na początku października

Zmieniona organizacja ruchu ma za zadanie wyeliminowanie zachowań niezgodnych z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Testowanie tymczasowej organizacji ruchu potrwa 1,5 miesiąca. Dzięki wprowadzeniu tymczasowego rozwiązania każdy użytkownik ul. Miarki będzie mógł przekonać się, jakie są konsekwencje zaproponowanych rozwiązań, będzie mógł wyrobić sobie zdanie na temat tych rozwiązań na podstawie własnego doświadczenia oraz wypowiedzieć się, jak ocenia te rozwiązania.

Refleksje użytkowników zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania będzie zestawiać z badaniami obserwacyjnymi ruchu dotyczącymi prędkości poruszania się, struktury rodzajowej ruchu oraz parkowania. Badania będą realizowane w okresie od 4 do 7 października.

Projekt zmian organizacji ruchu ul. Miarki w Bytomiu opracował zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania prowadzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Gmina Bytom otrzymała z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dofinansowanie w kwocie 70 tys. zł na realizację projektu, który jest największym tego typy w naszym kraju, prowadzonym na najdłuższym odcinku drogi, będącej częścią DK 94.

Podobne wiadomości:

do góry