Strona główna/Aktualności/Powołano Powiatową Radę Rynku Pracy

Powołano Powiatową Radę Rynku Pracy

23 Lutego 2021

Działania z zakresu promocji zatrudnienia, programowania i monitorowana polityki rynku pracy to tylko część zadań stojących przed powołaną w Bytomiu Powiatową Radą Rynku Pracy. Dziś /23 lutego/ odbyło się jej pierwsze posiedzenie, podczas którego zainaugurowano jej działalność, wybierając władze rady.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Spotkanie otworzył prezydent Mariusz Wołosz, który podkreślał jak ważne jest sprawne zarządzanie polityką zatrudnienia - począwszy od kształcenia młodzieży w konkretnych zawodach, po realizację szkoleń zawodowych i ścisłą współpracę z pracodawcami. W dalszej części posiedzenia wybrano przewodniczącego rady, którym został wiceprezydent Waldemar Gawron. Funkcję zastępcy powierzono Mariuszowi Wakule, przewodniczącemu Związku Zawodowego „Kadra” Kopalni Węgla Kamiennego Bobrek. Kadencja rady trwa 4 lata.

Tego dnia rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu w roku 2020 oraz zaopiniowała pozytywnie Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Bytomskiego Rynku Pracy w 2021 r. Rada przyjęła również zmiany w przeznaczeniu środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu oraz w Planie Szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2021.

Zakres działania rady

Rada rynku pracy jest organem opiniująco-doradczym, a jej celem jest między innymi włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, projektami związanymi z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bytomiu należy w szczególności:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

- ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

- opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

- składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy (3) Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy   (3)
3

Powołano Powiatową Radą Rynku Pracy

do góry
Seniorze, ukończyłeś 70 lat? Możesz zarejestrować się na szczepienie przeciwko koronawirusowi