Strona główna/Aktualności/Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

23 Lutego 2021

Ponad 11 mln zł będzie kosztował nadzór nad modernizacją połączenia kolejowego między Chorzowem - Batorym a Bytomiem i Nakłem Śląskim, czyli linią nr 131. Nadzór obejmie projekty i budowę jednej z najważniejszej w naszym regionie linii kolejowych, której modernizacja nie tylko zwiększy dostęp do kolei, ale przede wszystkim ma usprawnić połączenie Górnego Śląska z Trójmiastem.

Modernizacja linii kolejowej nr 131 realizowana przez PKP PLK w naszym mieście to nie tylko przebudowa infrastruktury, ale również szansa na zwiększenie ruchu pasażerskiego do Katowic, Gliwic, Tarnowskich Gór i lotniska w Pyrzowicach - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami inwestora oraz zarządcy linii, z którymi omawiamy podczas spotkań realizację tej ważnej dla miasta inwestycji - podkreśla Michał Bieda.

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Przypomnijmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie dokumentacji oraz przebudowę linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie. Na modernizację PKP PLK wyda ponad 1,2 mld zł. Teraz podpisano z kolei umowę na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów budowlanych, projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych na inwestycji Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie. Umowa na nadzór zapewni sprawną realizację przedsięwzięcia - właściwe zarządzanie, terminowe wykonania, w tym koordynacje wszystkich kontraktów zawartych w ramach projektu oraz prowadzenie nadzoru środowiskowego. Warto dodać, że zadaniem inżyniera kontraktu będzie czuwanie nad procesem inwestycyjnym - nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość wykonywania, uwzględnianie stosowanych rozliczeń finansowych Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt.

Umowa na „Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie” ma wartość 11,5 mln zł netto. Wykonawcą jest firma Multiconsult Polska sp. z o.o.

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Modernizacja magistrali węglowej na odcinku przebiegającym na Górnym Śląsku to jedna z najważniejszych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych. PKP przebuduje odcinek linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie, po którym kursują pociągi pasażerskie, m.in. Kolei Śląskich z Katowic do Bytomia, Tarnowskich Gór, Lublińca oraz Kluczborka oraz pociągi towarowe w kierunku Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni. Prace będą obejmowały roboty torowe na odcinku linii kolejowej przebiegającej przez Bytom, ale także remont stacji Bytom, Bytom Karb, Bytom Północny. Ponadto wymieniona będzie sieć trakcyjna, przebudowane zostaną rozjazdy, wyremontowane i zbudowane na nowo wiadukty kolejowe, a także urządzenia sterowania ruchem.

Warto podkreślić, że zaplanowano również zmianę układu torowego stacji w Bytomiu, modernizacje 2, 3 i 4 peronu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali nad peronami oraz wymianę poszycia, a także wykonanie kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowych elementów małej architektury. Przypomnijmy, że hala peronowa Dworca PKP w Bytomiu wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bytomia.

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Modernizacja obejmie także stację Bytom - Karb i Bytom - Północny, która zostanie przesunięta o około 500 metrów na północ w kierunku ul. Strzelców Bytomskich, tak by pasażerowie mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej w dzielnicy Stroszek. Warto dodać, że na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne. W ramach zaplanowanych prac zostanie wymienione 80 km torów i sieci trakcyjnej. Będą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co sprawi, że zwiększy się przepustowość linii - będzie mogło sprawnie kursować więcej pociągów, w tym dłuższych i cięższych składów towarowych. Lokalne Centrum Sterowania w Bytomiu, wyposażone w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, zwiększy poziom bezpieczeństwa, podobnie jak przebudowa przejazdu i przejść dla pieszych. Zaplanowano budowę i przebudowę 29 obiektów, m.in. wiaduktów kolejowych.

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem (8) Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem (8)
10

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Archiwum UM Bytom - Hubert Klimek

Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą z większą prędkością. Poprawi się też komfort obsługi podróżnych na stacjach i przystankach osobowych, które zostaną dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Radzionków - Nakło Śląskie realizowane będą w ramach projektu modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo.

Podobne wiadomości:

do góry
Seniorze, ukończyłeś 70 lat? Możesz zarejestrować się na szczepienie przeciwko koronawirusowi