• język migowy
  • BIP

Matura 2021

4 Maja 2021

Kasztany jeszcze nie kwitną, a młodzi już piszą maturę z języka polskiego. Do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło dziś /4 maja/ w Bytomiu 890 maturzystów. Podobnie jak w zeszłym roku egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym.

Wśród zdających maturę  znalazło się: 434 absolwentów liceów ogólnokształcących, 456 absolwentów szkół technicznych. Przypomnijmy, w ubiegłym roku w bytomskich szkołach do matury przystąpiło 1200 uczniów.

Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego

Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego  i obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Ponadto w tym roku w wyniku pandemii i edukacji zdalnej egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych stanowiących zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

W środę /5 maja/, maturzyści przystąpią do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym, z kolei w czwartek, 6 maja zaplanowany został egzamin z języka angielskiego.

do góry