• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Bytom będzie magazynował energię. Jak? Wykorzystując (..)

Bytom będzie magazynował energię. Jak? Wykorzystując pokopalniane szyby

17 Stycznia 2022

To będzie jedno z najważniejszych przedsięwzięć, w jakich bierze udział nasze miasto. Jego celem jest wykorzystanie terenów poprzemysłowych do magazynowania energii oraz budowa Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. W tej sprawie rozmawiali 14 stycznia między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego, SRK Sp. z o.o, KSSE SA oraz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, a także prezydenci Rudy Śląskiej, Gliwic, Zabrza oraz reprezentujący Bytom, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia, Michał Bieda.

Bytom będzie magazynował energię. Jak? Wykorzystując pokopalniane szyby

 

- W sierpniu 2021 roku w naszym mieście zawarto porozumienie, które umożliwi stworzenie Bytomskiego Klastra Energii. W jego skład wchodzą specjaliści z Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, a więc podmioty, które zajmują się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Teraz przechodzimy już do konkretnych rozwiązań. Podczas piątkowego spotkania w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG rozmawialiśmy o wykorzystaniu terenów poprzemysłowych do magazynowania energii. Bytom z racji posiadania sporych terenów pokopalnianych ma szansę stać się jednym z pierwszych miast w naszym regionie, gdzie do magazynowania energii wykorzystamy pokopalniane szyby - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Pierwszy zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda wziął udział w spotkaniu poświęconym wykorzystaniu pokopalnianych szybów do magazynowania energii

Śląski System Magazynowania Energii, o którym mowa była podczas piątkowego spotkania jest szansą na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko śląskich miast, ale całego regionu. W wielu bowiem śląskich miastach, po zlikwidowanych kopalniach pozostały szyby, które można wykorzystać do magazynowania energii. W Bytomiu takich terenów również nie brakuje, dlatego nasza gmina aktywnie włączyła się w ten projekt, który umożliwia wykorzystanie istniejącą infrastrukturę pogórniczą do budowy systemów magazynowania energii, a w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wstępnie do udziału w projekcie Śląskiego Systemu Magazynowania Energii zakwalifikowano cztery kopalnie: Szyby „Gigant” i KWK „Makoszowy” w Zabrzu, KWK „Ruch-Pokój” w Rudzie Śląskiej i szyb "Budryk" na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu.

- Rozwiązanie to przyniesie wiele korzyści. Oprócz racjonalnego przeobrażenia pogórniczych obiektów, których dysponentem jest SRK w Śląski System Magazynowania Energii, zostanie zachowany industrialny obraz Śląska, utworzone nowe miejsca pracy dla pracowników zamykanych kopalń, a także przyczyni się do zmiany wizerunku regionu jako przyjaznego środowisku. Warto dodać, że proponowane rozwiązanie jest pionierskie, nie mające precedensu w świecie - podkreślają przedstawiciele Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Projektowane przez Instytutu Techniki Górniczej KOMAG magazyny energii zakładają m.in. wykorzystanie technologii grawitacyjnej. Magazynowana energia jest używana do opuszczania obciążnika z wodą w szybie, oddając energię w dogodnym czasie, gdy woda jest wypompowywana z dna szybu.

Bytom będzie magazynował energię. Jak? Wykorzystując pokopalniane szyby

Warto podkreślić, że podpisane w sierpniu 2021 roku porozumienie, mające na celu stworzenie Bytomskiego Klastra Energii to kolejny krok Bytomia w stronę rozwoju energetyki odnawialnej i wykorzystania czystych technologii, z których w przyszłości będziemy coraz częściej korzystać.

- Przypomnijmy, że w Bytomiu wyznaczono już konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. Są to m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kamieńskiej - Brzezińskiej czy ul. Strzelców Bytomskich - Magdaleny 1 - mówi wiceprezydent Michał Bieda.

Łącznie to aż 64 ha, na których można wyprodukować łącznie 43 megawaty. Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie energetyczne Gminy Bytom plasuje się na poziomie 25 megawatów, wyprodukowaną nadwyżkę można magazynować i sprzedawać, co będzie miało wpływ nie tylko na tańszą energię elektryczną, ale co najważniejsze energetyczna niezależność.

do góry