• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Środowisko/Odpady komunalne/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawła II 10.

Numer telefonu: 668 645 417 (bezpośrednio do PSZOK)

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • od wtorku do piątku: 11.00 - 18.00
 • soboty: od 9.00 do 13.00
 • niedziela: nieczynne

 

Do PSZOKu mieszkańcy, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać następujące rodzaje odpadów:

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego;
 3. przeterminowane leki, opakowania po lekach;
 4. przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby);
 5. zużyte opony - w ilości 8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny;
 6. łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;
 7. bioodpady;
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny, tj. gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych w szczególności azbestu;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 11. odpady niebezpieczne.

Zobacz na mapie

do góry