• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Środowisko/Program Ograniczenia Niskiej Emisji/15 lutego rusza nabór do Programu Ograniczenia Niskiej (..)

15 lutego rusza nabór do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

8 Lutego 2021

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.

Dla zainteresowanych programem uruchomiono numery telefonu  570 700 606 oraz 792 243 432, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje. O zasadach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dowiemy się także ze strony internetowej www.niskaemisja.ekoscan.pl oraz pisząc na adres: .

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 128 (parter). Podobnie jak w ubiegłym roku, utworzono też  Biuro Obsługi Klienta, które będzie dyżurować w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00 w pokoju 110A (parter) Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

 

Trzeba pamiętać, że liczba dopłat do wymiany pieców oraz montażu odnawialnych źródeł energii jest ograniczona ze względu na wysokość środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bytom stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 51/21 Prezydenta Bytomia  z 4 lutego 2021r.

Kto może skorzystać z dotacji?

Dotację celową mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie naszego miasta.

Inwestor do wniosku powinien dołączyć:

 

  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej;
  • wypis z ewidencji budynku (w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu);
  • w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • w przypadku wnioskowania o dotację na instalację OZE, świadectwo emisyjno-energetyczne posiadanego źródła ciepła wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dotyczy automatycznych kotłów węglowych nowej generacji (retortowych).
  • umowę najmu lub dzierżawy - jeśli dotyczy;
  • zgoda właściciela budynku/lokalu wraz z deklaracją o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego w okresie do 31.12.2026 r., potwierdzonej oświadczeniem podpisanym przez właściciela nieruchomości (np. w przypadku wspólnot mieszkaniowych zgoda w formie uchwały wspólnoty, w przypadku lokali gminnych zgodę powinny wyrazić Bytomskie Mieszkania, które działają w imieniu Gminy Bytom - jeśli dotyczy;

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

 

Lp.

Wariant modernizacji systemów grzewczych, zabudowy instalacji OZE

Przyjęte nakłady jednostkowe [zł]

brutto

Źródła finansowania

Środki Inwestora

Dotacja celowa

%

[zł]

brutto

%

[zł]

brutto

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

1.

Zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy z ecodesign

12 000

40

4 800

60

7 200

2.

Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy z ecodesign

12 000

40

4 800

60

7 200

3.

Zakup i montaż kotła gazowego

12 000

40

4 800

60

7 200

4.

Zakup i montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym

12 000

40

4 800

60

7 200

5.

Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej

12 000

40

4 800

60

7 200

6.

Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych*

15 000

40

6 000

60

9 000

* zadania instalacji OZE budynku (wiersz 6) jako pojedyncze zadanie realizowane w ramach Programu może być wykonane tylko w przypadku, jeżeli Inwestor posiada ekologiczne źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe z automatycznym załadunkiem paliwa min. 4 klasy, gazowy, pompa ciepła, olejowy itp.) zgodne z wymogami niniejszego Regulaminu. Jednocześnie nie posiada już zamontowanych ogniw fotowoltaicznych. Ponadto dach lub inne miejsce montażu nie są pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem poniesionym przez mieszkańca.

 

Uwaga! Wnioski złożone przed datą 15 lutego br. nie podlegają rozpatrzeniu w ramach udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji edycja 2021. 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Środowisko
doc 2021-02-08 Wniosek o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom w zakresie wymiany źródła ciepła
ilość pobrań: 652
Wniosek o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom w zakresie wymiany źródła ciepła 81KB -
doc 2021-02-08 Wniosek o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom w zakresie odnawialnych źródeł energii
ilość pobrań: 255
Wniosek o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom w zakresie odnawialnych źródeł energii 63.5KB -
doc 2021-02-08 Oferta Wykonawcy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom
ilość pobrań: 338
Oferta Wykonawcy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom 81.5KB -
doc 2021-02-08 Pełnomocnictwo
ilość pobrań: 299
Pełnomocnictwo 37.5KB -
pdf 2021-02-08 Przewodnik dla uczestnikow programu PONE Bytom 2021
ilość pobrań: 460
Przewodnik dla uczestnikow programu PONE Bytom 2021 297.96KB zobacz
docx 2021-02-09 Zarządzenie nr 51/21 Prezydenta Bytomia z 4 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom
ilość pobrań: 386
Zarządzenie nr 51/21 Prezydenta Bytomia z 4 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom 70.83KB -

Podobne wiadomości:

do góry