• język migowy
  • BIP

Ciepłe Mieszkanie

Chcesz wymienić stare ogrzewanie? Wypełnij ankietę

Do 10 listopada zainteresowani dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła mogą wziąć udział w badaniu ankietowych dotyczącym rodzaju planowanej inwestycji. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które będą pomocne w pozyskaniu dotacji w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie.

Ankieta dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Bytom, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe - niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303 - 5.

Ankieta skierowana jest do osób fizycznych, najemców i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Bytom.

Oszacowana na podstawie ankiet liczba osób zainteresowanych dofinansowaniem będzie stanowić podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Urząd Miejski w Bytomiu złoży w ramach ogłoszonego naboru.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 w pokoju 110 a, wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bytomiu (41-902 Bytom) Wydział Inżynierii Środowiska ul. Parkowa 2 lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: .

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Bytom

Prezydent Miasta Bytomia w oparciu o uchwałę nr  LXXII/920/22 Rady Miejskiej  w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bytom  w latach 2022-2026 ogłasza, iż od dnia 13 lutego 2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zwanego daje „programem” dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Bytom.  

Stan na 1.12.2023 r.

  1. a) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych : 136 
  2. b) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 12 szt.
    c) Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym:  228,76 zł.

 

Kategoria: Powiązane pliki [12]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Środowisko
docx 2023-11-02 Ankieta Ciepłe Mieszkanie
ilość pobrań: 35
Ankieta Ciepłe Mieszkanie 138.34KB -
docx 2023-02-13 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie
ilość pobrań: 1523
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 53.86KB -
docx 2023-02-13 Wniosek o dofinansowanie
ilość pobrań: 775
Wniosek o dofinansowanie 91.31KB -
docx 2023-02-13 Umowa na dofinansowanie
ilość pobrań: 341
Umowa na dofinansowanie 85.52KB -
docx 2023-08-02 Wniosek o płatność
ilość pobrań: 77
Wniosek o płatność 68.54KB -
docx 2023-02-13 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.docx
ilość pobrań: 447
Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.docx 103.72KB -
docx 2023-02-13 Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność.docx
ilość pobrań: 317
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność.docx 94.16KB -
docx 2023-02-13 Lista sprawdzająca przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania
ilość pobrań: 287
Lista sprawdzająca przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania 75.57KB -
docx 2023-02-13 Oświadczenie współmałżonka
ilość pobrań: 178
Oświadczenie współmałżonka 70.89KB -
docx 2023-02-13 Oświadczenie współwłaściciela
ilość pobrań: 190
Oświadczenie współwłaściciela 71.2KB -
docx 2023-02-13 Pełnomocnictwo
ilość pobrań: 140
Pełnomocnictwo 71.27KB -
docx 2023-02-13 Ciepłe Mieszkanie - rodzaje kosztów kwalifikowalnych
ilość pobrań: 770
Ciepłe Mieszkanie - rodzaje kosztów kwalifikowalnych 81.5KB -
do góry