• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Biznesu/Pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii

W Bytomiu od marca 2020 roku realizowany jest pakiet wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy korzystają głównie z ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych, a także ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.

Przedsiębiorcy wielu branż mierzący się z pandemią, mogą liczyć na wsparcie miasta, które kontynuuje, rozpoczęte w marcu 2020 roku, działania pomocowe. Aby skorzystać z pomocy, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek, który następnie rozpatrywany jest przez zespół roboczy powołany przez prezydenta Bytomia. Zadaniem zespołu roboczego jest weryfikacja wpływających do miasta /za pośrednictwem poczty, skrzynek podawczych oraz elektronicznie - ePUAP/ wniosków od bytomskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa.

Pomoc dla przedsiębiorców

Warto podkreślić, że przepisy podatkowe pozwalają na odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią, możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków.

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej


W ramach Tarczy Antykryzysowej wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem w następstwie epidemii, świadczy Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Firmy mogą się starać m.in. o jednorazową pożyczkę czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Przypomnijmy, że o przyznanie pożyczki mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, tj. osoby samozatrudnione lub podmioty zatrudniające w oparciu o umowę o pracę od 1 do 9 osób. Wciąż można się też ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, zaś informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 786 82 21 oraz 32 283 62 27.

Wszystkie informacje oraz kontakty, a także sposób przekazywania pisemnych wniosków:

1. ULGI W PODATKACH - Zapoznaj się ze szczegółami ulg w podatkach

- Pobierz formularz dot. udzielania ulg w opłacania podatków

- Pobierz formularz dot. pomocy de minimis

- Pobierz formularz dot. pomocy innej niż de minimis

2. ULGI W CZYNSZACH - Zapoznaj się ze szczegółami ulg w czynszach

3. ULGI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO i DZIERŻAWY - Zapoznaj się ze szczegółami ulg za zajęcie pasa drogowego i dzierżawy

do góry