• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje i projekty ze środków Budżetu Państwa, (..)/Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w (..)

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Logo

 

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W roku 2022 projekty realizowane są w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa Nr 45 w Bytomiu,
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. UNICEF w Bytomiu,
Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu w Bytomiu,
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Bytomiu,
Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu,

Całkowita wartość zadania: 394 113,86 zł
Wartość dofinansowania (kwota dotacji): 315 285,08 zł
Wkład własny Gminy: 78 828,78 zł

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Bytomskie szkoły skorzystały z możliwości doposażenia standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnych kuchni i jadalni).

do góry