• język migowy
  • BIP

Komunikaty Wydziału Edukacji

Znaleziono wiadomości: 13.

kanał
RSS
Komunikat Wydziału Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich

Komunikat Wydziału Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich 16/01/2023

Komunikat nr 3/2023  z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024 w Bytomiu

Komunikat Wydziału Edukacji

Komunikat Wydziału Edukacji 16/01/2023

Komunikat nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Komunikat Wydziału Edukacji

Komunikat Wydziału Edukacji 16/01/2023

Komunikat nr 1/2023 z 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom na rok szkolny 2023/2024.

Uwaga mieszkańcy! Ważny komunikat Wydziału Eduk
Uwaga mieszkańcy! Ważny komunikat Wydziału Edukacji

Uwaga mieszkańcy! Ważny komunikat Wydziału Edukacji 3/08/2022

Rusza tegoroczna edycja rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Sukces językowy uczniów Zespołu Szkół Technic
Sukces językowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu

Sukces językowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu 7/06/2022

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu świetnie spisali się podczas Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego „Turbolandeskunde”. Podczas finału, który odbył się w Instytucie Goethego w Krakowie, nasi uczniowie zajęli 2. miejsce.

Ogłoszenie Wydziału Edukacji

Ogłoszenie Wydziału Edukacji 16/05/2022

24 uczniów będących mieszkańcami Bytomia otrzyma nieodpłatnie sprzęt komputerowy. Gmina Bytom otrzymała na ten cel dofinansowanie w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Programu

Ogłoszenie Wydziału Edukacji

Ogłoszenie Wydziału Edukacji 5/05/2022

Informacja o podstawowej kwocie dotacji w Bytomiu na 2022 rok

Komunikat nr 3/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023 w Bytomiu

Komunikat nr 3/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023 w Bytomiu 20/01/2022

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 7 marca 2022 r.  

Komunikat nr 2/2022 dnia 20 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 2/2022 dnia 20 stycznia 2022 r. 20/01/2022

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe podaje do publicznej wiadomości uchwalę nr LV/681/17 z dnia 30 października 2017 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza

Komunikat nr 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. 20/01/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

do góry