• język migowy
 • BIP

Doradcy zawodowi

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada” Stanisław Staszic

Przygotowanie młodego człowieka do zmian, a przede wszystkim do planowania kariery edukacyjno - zawodowej oraz płynnego przejścia ze świata edukacji na rynek pracy, jest niezwykle ważnym elementem systemu edukacji. W obecnych czasach nie ma takiego zawodu czy profilu działalności, który gwarantowałaby stałość zatrudnienia. Niezwykle istotna staje się zatem umiejętność określenia własnych predyspozycji i wyboru takiej ścieżki zawodowej, która byłaby zgodna z cechami psychofizycznymi jednostki i jej zainteresowaniami.

Młodzi ludzie wkraczający na rynek edukacji i rynek pracy muszą zmierzyć się z olbrzymim chaosem informacyjnym i zmiennością danych. Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się więc nie tyle jednorazowym wydarzeniem, ale jest procesem, który dokonuje się przez całe życie. Bytomskim uczniom i ich rodzicom oraz opiekunom pomaga w dokonaniu tego wyboru, działający w Centrum Kształcenia Ustawicznego od roku 2005, Zespół Doradców Zawodowych.

Cele doradców zawodowych

 • wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające na świadome i efektywne planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz zdobywania nowych i podwyższania już posiadanych kwalifikacji
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich rodziców/opiekunów z zakresu poszukiwania i pozyskiwania informacji o rynku pracy oraz reguł nim rządzących
 • kształtowanie u uczniów postaw i umiejętności niezbędnych do elastycznego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy

Działania doradców zawodowych

 • realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w VII i VIII klasie szkoły podstawowej
 • realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych: branżowej i stopnia, technikum i liceum ogólnokształcącym
 • prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych 
 • indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów uczniów

Skład Zespołu

 • mgr Aneta Dykierek
 • mgr Elżbieta Wojdyła
 • mgr Jolanta Zych

Kontakt

 • osobisty lub telefoniczny (tel. +48 32 281 60 76 w. 52) w czasie dyżurów w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Powstańców Śląskich 10 (pok. 117 - I piętro) w poniedziałki (od 14.00 do 18.00) i czwartki (od 16.00 do 18.00)
 • e-mail:
 • dziennik elektroniczny (tylko w szkołach w których doradcy prowadzą są zajęcia grupowe)
 • strona www: https://cku.bytom.pl
do góry