Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
01 grudnia 2020, Natalia, Blanka, Eligiusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada w całym kraju prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Jego wyniki są źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Udział w spisie jest obowiązkowy.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Zwiększyć odporność Bytomia na zmiany klimatu

Zwiększyć odporność Bytomia na zmiany klimatu Data publikacji: 30 maja 2017Bytom znajduje się w gronie 44 polskich miast, których samorządy wraz ekspertami, w ramach współpracy z Ministerstwem Środowiska, opracowują plany działań ograniczających skutki zmian klimatu. Na warsztatach, które odbyły się 25 maja w Muzeum Górnośląskim omawiano wyniki analizy wrażliwości Bytomia na czynniki klimatyczne oraz rozpoczęto ocenę jego potencjału adaptacyjnego.

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska. Po raz pierwszy jednocześnie opracowywane są 44 „mapy drogowe” działań technicznych, organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, których wdrożenie pozwoli ograniczyć wpływ na miasta takich zjawisk ekstremalnych, jak coraz częstsze i bardziej intensywne deszcze, fale upałów, powodzie czy porywiste wiatry. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa.

W ostatnich latach wzrosło znaczenie przystosowania miast do zmian klimatu. Skutki intensywnych opadów, powodzi, wichur czy fal upałów są uciążliwe dla mieszkańców, zaburzają także funkcjonowanie infrastruktury miasta i powodują straty finansowe oraz są uciążliwe dla mieszkańców. Straż pożarna wyjeżdżająca na kolejne akcje do wypompowania wody z piwnic, garaży, zalanych studzienek ściekowych i usuwania powalonych drzew to widok częsty po opadach deszczu w Bytomiu.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bytomia niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców w naszej gminie – mówi Marek Przepióra, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Plan będzie również stanowił wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na działania inwestycyjne związane z działaniami adaptacyjnymi – dodaje Przepióra.

Powołany w Bytomiu zespół do opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu współpracuje z ekspertami z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Jak uwidoczniła analiza czynników klimatycznych i zjawisk pochodnych, w rejonie w którym znajduje się Bytom czynniki klimatyczne cechują się dużą zmiennością. Można jednak zaobserwować wyraźny wzrost liczby dni upalnych z temperaturą powyżej 30°C oraz wzrost liczby fal upałów i dni w falach upałów – informuje dr Joachim Bronder, który kieruje pracami grupy ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. W obrębie historycznego centrum miasta i zwartej zabudowy śródmiejskiej obserwuje się wyraźne występowanie miejskiej wyspy ciepła. W rejonie Bytomia obserwuje się także wzrost wielkości maksymalnego opadu dobowego, a także wzrost liczby dni z burzami. Powoduje to kłopoty z odprowadzaniem wody deszczowej oraz uciążliwe zalania i podtopienia. Problemem jest również zła jakość powietrza związana głównie z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów stężeń pyłów.

W trakcie warsztatów wspólnie dyskutowano nad wskazaniem tych sektorów miasta, które są najbardziej wrażliwe na skutki zmian klimatu. Uznano, że są to gospodarka wodna, transport, zdrowie publiczne, usługi publiczne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

W Bytomiu jest duża liczba obiektów chronionych o wysokich walorach przyrodniczych, a także historycznych oraz duża powierzchnia terenów zieleni urządzonej – zwraca uwagę dr arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Czynniki te decydują o wrażliwości miasta, jak i mogą mieć  wpływ na kształtowanie jego polityki adaptacyjności. Ważne jest, aby prowadzone równolegle inne działania i projekty miejskie np. te związane z programem rewitalizacji wzmacniały również aspekty związane z podnoszeniem odporności miasta na te zmian.

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” jest realizowany przez konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis.

Hasłem „Wczujmy się w klimat” Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces przystosowywania się do zmian klimatu. Będą to ułatwiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl Zobacz także www.facebook.com/44mpaPL oraz https://twitter.com/44mpaPL
MPA_Stopka-do-maila3.jpg

MPA-bannerki-poziome-V3-2.jpg

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: 44mpa.pl

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.