Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 lutego 2020, Bogumil, Aleksandra, Miroslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Nie stój w kolejce - zapłać na poczcie lub przez internet

Chcesz uniknąć stania w kolejkach, a musisz uregulować m.in. opłatę komunikacyjną, przekształceniową, za wieczyste użytkowanie, a także podatki od środków transportowych czy nieruchomości? Zrób to bez dodatkowych opłat i prowizji na poczcie lub przez int

Kolejna ulica z Funduszu Dróg Samorządowych będzie przebudowana

Kierowcy korzystający na co dzień z ul. Świętej Elżbiety muszą spodziewać się utrudnień drogowych. W najbliższy poniedziałek, 24 lutego rozpoczyna się przebudowa tej ulicy, która będzie kosztować łącznie ponad 2,5 mln zł, z czego 1 mln 285 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wypełnij kwestionariusz ankiety dotyczący reklam w mieście - ruszają konsultacje społeczne


Spotkaj się z prezydentem i porozmawiaj o mieście

Znane są kolejne terminy spotkań prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami. Bytomianie mogą porozmawiać o sprawach dotyczących miasta, zgłosić uwagi, poprosić o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Wydziały

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik Anna Jabłońska
tel. 32 28 36 224
pokój 224 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pz@um.bytom.pl

Kancelaria Rady Miejskiej

Naczelnik Agata Marcinowska
tel. 32 28 36 163
pokój 9 (parter)
ul. Parkowa 2
rada.miejska@um.bytom.pl

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji
Naczelnik: Małgorzata Węgiel - Wnuk
mwegiel@um.bytom.pl
tel. 32 28 36 237

Biuro Promocji Bytomia
Kierownik: Aleksandra Prajs
ul. Rynek 7
tel. 32 386 36 69 lub 32 386 36 74
promo@um.bytom.pl

Rzecznik Prasowy
Małgorzata Węgiel - Wnuk
tel. 32 28 36 237
pokój 237 (I piętro)
ul. Parkowa 2
mwegiel@um.bytom.pl

Biuro Prasowe
tel. 32 28 36 231, 32 28 36 263
pokój 231 (I piętro)
ul. Parkowa 2
prasa@um.bytom.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Waldemar Świerczek
tel. 32 282 75 23
ul. Olejniczaka 22
usc@um.bytom.pl

Samodzielne Stanowisko Audytor Wewnętrzny

Kierownik Bożena Derda
tel. 32 28 36 223
pokój 223 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pt@um.bytom.pl

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
Naczelnik Wydziału Iwona Mykietyńska
tel. 32 28 36 234
pokój 234 (Ipiętro)
ul. Parkowa 2
pp@um.bytom.pl
 
Wydział Zamówień Publicznych
Naczelnik Wydziału Anna Kobiela  - Czekała
tel. 32 28 36 301
pokój 301 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zamowienia@um.bytom.pl
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 32 28 36 138, 28 36 177
pokój 139 (parter)
ul. Parkowa 2
mrk@um.bytom.pl
 
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne stanowisko - inspektor ochrony danych

Halina Saługa
tel. 32 28 36 103
pokój 103 (parter)
ul. Parkowa 2
pn@um.bytom.pl
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa

Naczelnik Marek Klimczak
tel. 32 280 01 04
ul. Rynek 20/2
pb@um.bytom.pl
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Anna Mańkowska
tel. 32 28 36 238
pokój 238 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pj@um.bytom.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
Naczelnik Wydziału Wojciech Bryś
tel. 32 28 36 342
pokój 342 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zs@um.bytom.pl

Referat Ochrony Środowiska i Energetyki
Kierownik Referatu/Pełnomocnik ds. Energetyki/Geolog Powiatowy Marek Przepióra
tel. 32 28 36 340
pokój 340 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu Agnieszka Żychowska
tel. 32 28 36 320, 32 28 36 380
pokój 320(II piętro)
ul. Parkowa 2

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału Izabela Olek - Rajczyk
tel. 32 77 98 722
pokój 129 (I piętro)
ul. Smolenia 35
ar@um.bytom.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik Aleksandra Mandla
tel. 32 28 36 311
pokój 311 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Naczelnik Wydziału Stanisław Korman
tel. 32 28 36 227 (sekretariat)
pokój 228 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Rewitalizacji
Kierownik: Tomasz Janik
tel. 32 28 36 225
pokój 225 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Kierownik: Maciej Brzezina
tel. 32 28 36 210
pokój 210 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Biuro Organizacji Pozarządowych
Kierownik Referatu Beata Michel
tel. 32 388 33 47
ul. Rynek 26/5

Wydział Architektury
Naczelnik Wydziału Bartosz Malczyk
tel. 32 28 36 304
pokój 304 (II piętro)
ul. Parkowa 2
aa@um.bytom.pl

Referat Pozwoleń Budowlanych
Kierownik Referatu Krystyna Sówka
tel. 32 28 36 305
pokój 305 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Referatu Katarzyna Daniluk - Lipińska
tel. 32 78 68 400
pokój 402 (III piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Geodezji/Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Jolanta Kostoń
tel. 32 28 36 329
pokój 329 (II piętro)
ul. Parkowa 2
ag@um.bytom.pl

Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Kierownik Referatu Arkadiusz Dzadz
tel. 32 78 68 337
pokój 337 (II piętro)
ul. Parkowa 2
agi@um.bytom.pl


Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kierownik Ewa Krzysztoń
tel. 32 786 83 31, wew. 331
mail: agk@um.bytom.pl

Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych

Kierownik Barbara Wieczorek
tel. 32 786 83 54, wew. 354
mail: aga@um.bytom.pl
 
Wydział Obrotu Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
tel. 32 28 36 323
pokój 323 (II piętro)
ul. Parkowa 2
an@um.bytom.pl

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Kierownik Referatu Sławomir Walke
tel. 32 28 36 326
pokój 326 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Biuro Spraw Lokalowych
Kierownik Referatu Paulina Grobelny
tel. 32 39 76 563, 564
pokój 235 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Biura/Miejski Konserwator Zabytków Dominika Kściuczyk
tel. 32 28 36 230
pokój 229 (I piętro)
ul. Parkowa 2
az@um.bytom.pl

Wydział Komunalny
Naczelnik Przemysław Juroszek
tel. 32 786 83 16, 786 83 od 17 do 19
pokój 316
ul. Parkowa 2
ak@um.bytom.pl

Referat Tansportu Lokalnego
Kierownik Andrzej Prochotta
tel. 32 77 98 731
pokój 224b (II piętro)
ul. Smolenia 35
akt@um.bytom.pl
 
Wydział Edukacji
Naczelnik Wydziału Barbara Freier-Pniok
tel. 32 39 76 596
pokój 116 (I piętro)
ul. Smolenia 35
ke@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Bożena Gawronowska-Froń
tel. 32 39 76 573
pokój 121 (I piętro)
ul. Smolenia 35

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu Mariusz Fischer
tel. 32 39 76 571
pokój 120 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Wydział Kultury i Sportu
Naczelnik Wydziału Anna Panas
tel. 32 77 98 701
pokój 123 (I piętro)
ul. Smolenia 35
kk@um.bytom.pl
 
Wydział Polityki Społecznej
Naczelnik Wydziału Jarosław Więcław
tel. 32 39 76 593
pokój 112 (I piętro)
ul. Smolenia 35
zz@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Elżbieta Skóra
tel. 32 39 76 590
pokój 112b
ul. Smolenia 35

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Hilary Zawada
tel. 32 283 62 10
tel. 603 499 334
pokój 210 (I piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Administracyjny
Naczelnik Wydziału
Grażyna Bujnicka-Moździerz
tel. 32 78 68 403
sa@um.bytom.pl
 
Wydział Informatyki
Naczelnik Wydziału Krzysztof Gut
tel. 32 28 36 172
si@um.bytom.pl
 
Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału Alina Staciwa
tel. 32 28 36 135 i 195
sk@um.bytom.pl

Godziny przyjmowania stron w Wydziale Komunikacji:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek: 7.30 - 15.00

Środa 7.30 - 12.00 -
Wydział Komunikacji nie przyjmuje stron w środy w godz.: 12.00 - 15.00.

Czwartek - piątek:
7.30 - 15.00

Przyjmowanie stron w Wydziale Komunikacji odbywa się za pomocą systemu kolejkowego. Automat może zostać wyłączony wcześniej ze względu na dużą ilość oczekujących przed podanymi wyżej godzinami przyjmowania stron.


Referat Praw Jazdy

Kierownik Referatu Edyta Furman - Marek
tel. 32 28 36 133, 134, 135

Referat Rejestracji Pojazdów
Kierownik Referatu Jarosław Maciaś
tel. 32 28 36 130, 131, 132, 150, 151, 152
 
Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału Anna Mańkowska
tel. 32 28 36 238
so@um.bytom.pl

Kancelaria Urzędu
Kierownik Referatu Joanna Szczawińska
tel. 32 28 36 181

Referat Informacji i Skarg
Kierownik Referatu Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 32 28 36 138

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Anna Tomiło
tel. 32 28 36 104
sm@um.bytom.pl

Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik: Violetta Stankiewicz
tel. 32 28 36 314,315

Referat Dowodów Osobistych
Kierownik Bartłomiej Zięba
tel. 32 28 36 116
 
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Beata Bentkowska
tel. 32 28 36 236
bbentkowska@um.bytom.pl
 
Wydział Egzekucji Administracyjnej
Naczelnik Mirosław Urbaniak
tel. 32 77 98 532-533
pokój 24 (parter)
ul. Smolenia 35
fe@um.bytom.pl
 
Wydział Finansowy
Naczelnik Wydziału p.o. Anna Tkaczyk
tel. 32 28 36 211
ff@um.bytom.pl

Referat Budżetowy
Kierownik Referatu Anna Tkaczyk
tel. 32 28 36 264

Referat Operacji Finansowych
Kierownik Referatu Małgorzata Grabowska
tel. 32 28 36 2251
 
Wydział Poboru i Windykacji Dochodów
Naczelnik Wydziału Joanna Pohl
tel. 32 77 98 543
fu@um.bytom.pl

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Niepodatkowych
Kierownik Referatu Grzegorz Mazgaj
tel. 32 77 98 713 do 717
ul. Smolenia 35

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Podatkowych

p.o. Kierownika - Katarzyna Janoszczyk
ul. Smolenia 35, pokój od nr 8 do 14.
tel. 32 77 98 706 do 712

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik Wydziału Danuta Ducka
ul. Smolenia 35
tel. 32 77 98 503 do 519
fp@um.bytom.pl
 
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
Naczelnik Wydziału i Główny Księgowy - Ewa Orłowska
tel. 32 28 36 216
fk@um.bytom.pl
 
Biuro Kontroli
Kierownik Małgorzata Giełzak
tel. 32 779 85 28
ul. Smolenia 35
pokój 226 (II piętro)
ft@um.bytom.pl

Archiwum Urzędu

Kierownik - Izabela Wójt
tel. 32 786 82 43
su@um.bytom.pl


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.