Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Wydziały

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik Anna Jabłońska
tel. 32 28 36 224
pokój 224 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pz@um.bytom.pl

Kancelaria Rady Miejskiej

Naczelnik Agata Marcinowska
tel. 32 28 36 163
pokój 9 (parter)
ul. Parkowa 2
rada.miejska@um.bytom.pl

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji
Naczelnik: Małgorzata Węgiel - Wnuk
mwegiel@um.bytom.pl

Biuro Promocji Bytomia
Kierownik Aleksandra Szatkowska
ul. Rynek 7
tel. 32 386 36 69 lub 32 386 36 74
promo@um.bytom.pl

Rzecznik Prasowy
Małgorzata Węgiel - Wnuk
tel. 32 28 36 237
pokój 237 (I piętro)
ul. Parkowa 2
mwegiel@um.bytom.pl

Biuro Prasowe
tel. 32 28 36 231
pokój 231 (I piętro)
ul. Parkowa 2
prasa@um.bytom.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Waldemar Świerczek
tel. 32 282 75 23
ul. Olejniczaka 22
usc@um.bytom.pl

Samodzielne Stanowisko Audytor Wewnętrzny

Kierownik Bożena Derda
tel. 32 28 36 223
pokój 223 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pt@um.bytom.pl

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
Naczelnik Wydziału Iwona Mykietyńska
tel. 32 28 36 234
pokój 234 (Ipiętro)
ul. Parkowa 2
pp@um.bytom.pl
 
Wydział Zamówień Publicznych
Naczelnik Wydziału Anna Kobiela  - Czekała
tel. 32 28 36 301
pokój 301 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zamowienia@um.bytom.pl
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 32 28 36 138, 28 36 177
pokój 139 (parter)
ul. Parkowa 2
mrk@um.bytom.pl
 
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Halina Saługa
tel. 32 28 36 103
pokój 103 (parter)
ul. Parkowa 2
pn@um.bytom.pl
 
Biuro Bezpieczeństwa Miasta
Tadeusz Ostrowski
tel. 32 280 01 04
ul. Rynek 20/2
pb@um.bytom.pl
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Anna Mańkowska
tel. 32 28 36 238
pokój 238 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pj@um.bytom.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
Naczelnik Wydziału Marek Gorzkowski
tel. 32 28 36 342
pokój 342 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zs@um.bytom.pl

Referat Ochrony Środowiska i Energetyki
Kierownik Referatu/Pełnomocnik ds. Energetyki/Geolog Powiatowy Marek Przepióra
tel. 32 28 36 340
pokój 340 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu Agnieszka Żychowska
tel. 32 28 36 341, 32 28 36 371
pokój 341(II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Przyrody
Kierownik Referatu Maciej Koźmiński
tel. 32 28 36 220 i 256
pokój 220 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału p.o. Naczelnik Izabela Olek - Rajczyk
tel. 32 77 98 725, 32 77 98 726, 32 77 98 727
pokój 129 (I piętro)
ul. Smolenia 35
zr@um.bytom.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik Aleksandra Mandla
tel. 32 28 36 311
pokój 311 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich
Kierownik: Stanisław Korman
tel. 32 28 36 228
pokój 228 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Kierownik Maciej Brzezina
tel. 32 28 36 237
pokój 237 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Biuro Organizacji Pozarządowych
Kierownik Referatu Beata Michel
tel. 32 388 33 47
ul. Rynek 26/5

Wydział Architektury
Naczelnik Wydziału Bartosz Malczyk
tel. 32 28 36 304
pokój 304 (II piętro)
ul. Parkowa 2
aa@um.bytom.pl

Referat Pozwoleń Budowlanych
Kierownik Referatu Krystyna Sówka
tel. 32 28 36 305
pokój 305 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Referatu Katarzyna Daniluk - Lipińska
tel. 32 78 68 400
pokój 402 (III piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Geodezji/Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Jolanta Kostoń
tel. 32 28 36 329
pokój 329 (II piętro)
ul. Parkowa 2
ag@um.bytom.pl

Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Kierownik Referatu Arkadiusz Dzadz
tel. 32 78 68 337
pokój 337 (II piętro)
ul. Parkowa 2
agi@um.bytom.pl


Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kierownik Ewa Krzysztoń
tel. 32 786 83 31, wew. 331
mail: agk@um.bytom.pl

Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych

Kierownik Barbara Wieczorek
tel. 32 786 83 54, wew. 354
mail: aga@um.bytom.pl
 
Wydział Obrotu Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
tel. 32 28 36 323
pokój 323 (II piętro)
ul. Parkowa 2
an@um.bytom.pl

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Kierownik Referatu Sławomir Walke
tel. 32 28 36 326
pokój 326 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Spraw Lokalowych
Kierownik Referatu Paulina Grobelny
tel. 32 39 76 563, 564
pokój 235 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Biura/Miejski Konserwator Zabytków Dominika Kściuczyk
tel. 32 28 36 230
pokój 229 (I piętro)
ul. Parkowa 2
az@um.bytom.pl
 
Wydział Transportu Lokalnego
Naczelnik Andrzej Prochotta
tel. 32 77 98 731
pokój 224b (II piętro)
ul. Smolenia 35
ai@um.bytom.pl
 
Wydział Edukacji
Naczelnik Wydziału p.o. Mariusz Fischer
tel. 32 39 76 596
pokój 116 (I piętro)
ul. Smolenia 35
ke@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Bożena Gawronowska-Froń
tel. 32 39 76 573
pokój 121 (I piętro)
ul. Smolenia 35

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu Mariusz Fischer
tel. 32 39 76 571
pokój 120 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Wydział Kultury i Sportu
Naczelnik Wydziału Anna Panas
tel. 32 77 98 701
pokój 123 (I piętro)
ul. Smolenia 35
kk@um.bytom.pl
 
Wydział Polityki Społecznej
Naczelnik Wydziału Jarosław Więcław
tel. 32 39 76 593
pokój 112 (I piętro)
ul. Smolenia 35
zz@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Elżbieta Skóra
tel. 32 39 76 590
pokój 112b
ul. Smolenia 35

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Hilary Zawada
tel. 32 283 62 10
tel. 603 499 334
pokój 210 (I piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Administracyjny
Naczelnik Wydziału
tel. 32 78 68 403
sa@um.bytom.pl
 
Wydział Informatyki
Naczelnik Wydziału Krzysztof Gut
tel. 32 28 36 172
si@um.bytom.pl
 
Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału Alina Staciwa
tel. 32 28 36 135 i 195
sk@um.bytom.pl

Godziny przyjmowania stron w Wydziale Komunikacji:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek: 7.30 - 15.00

Środa 7.30 - 12.00 -
Wydział Komunikacji nie przyjmuje stron w środy w godz.: 12.00 - 15.00.

Czwartek - piątek:
7.30 - 15.00

Przyjmowanie stron w Wydziale Komunikacji odbywa się za pomocą systemu kolejkowego. Automat może zostać wyłączony wcześniej ze względu na dużą ilość oczekujących przed podanymi wyżej godzinami przyjmowania stron.


Referat Praw Jazdy

Kierownik Referatu Edyta Furman - Marek
tel. 32 28 36 133, 134, 135

Referat Rejestracji Pojazdów
Kierownik Referatu Jarosław Maciaś
tel. 32 28 36 130, 131, 132, 150, 151, 152
 
Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału Anna Mańkowska
tel. 32 28 36 238
so@um.bytom.pl

Kancelaria Urzędu
Kierownik Referatu Joanna Szczawińska
tel. 32 28 36 181

Referat Informacji i Skarg
Kierownik Referatu Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 32 28 36 138

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Anna Tomiło
tel. 32 28 36 104
sm@um.bytom.pl

Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik: Violetta Stankiewicz
tel. 32 28 36 314,315

Referat Dowodów Osobistych
Kierownik Bartłomiej Zięba
tel. 32 28 36 116
 
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Beata Bentkowska
tel. 32 28 36 236
bbentkowska@um.bytom.pl
 
Wydział Egzekucji Administracyjnej
Naczelnik Mirosław Urbaniak
tel. 32 77 98 532-533
pokój 24 (parter)
ul. Smolenia 35
fe@um.bytom.pl
 
Wydział Finansowy
Naczelnik Wydziału Genowefa Dworowy
tel. 32 28 36 211
ff@um.bytom.pl

Referat Budżetowy
Kierownik Referatu Anna Tkaczyk
tel. 32 28 36 264

Referat Operacji Finansowych
Kierownik Referatu Małgorzata Grabowska
tel. 32 28 36 2251
 
Wydział Poboru i Windykacji Dochodów
Naczelnik Wydziału Joanna Pohl
tel. 32 77 98 543
fu@um.bytom.pl

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Niepodatkowych
Kierownik Referatu Grzegorz Mazgaj
tel. 32 77 98 713 do 717
ul. Smolenia 35

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Podatkowych

p.o. Kierownika - Katarzyna Janoszczyk
ul. Smolenia 35, pokój od nr 8 do 14.
tel. 32 77 98 706 do 712

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik Wydziału Maria Bałamut
ul. Smolenia 35
tel. 32 77 98 503 do 519
fp@um.bytom.pl
 
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
Naczelnik Wydziału i Główny Księgowy - Ewa Orłowska
tel. 32 28 36 216
fk@um.bytom.pl
 
Biuro Kontroli
Kierownik Małgorzata Giełzak
tel. 32 779 85 28
ul. Smolenia 35
pokój 226 (II piętro)
ft@um.bytom.pl

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.