Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 września 2020, Aurelia, Wladyslaw, Kamil

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

O sprawiedliwej transformacji w Bytomiu

Bytom to przykład miasta, które szczególnie ucierpiało wskutek procesów restrukturyzacji górnictwa. Dziś spotykamy się z przedstawicielami miast z całej Europy, które zmagają się z takimi samymi problemami, jak Bytom - mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, podczas otwarcia Forum Burmistrzów w Bytomiu.

BO Bytom: Głosuj online

Ruszyło głosowanie w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdź na: https://bo.bytom.pl/ i zdecyduj, które projekty zostaną zrealizowane.

Kolejna drogowa inwestycja zakończona. Tym razem w Łagiewnikach

Rozbudowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika, a także roboty bitumiczne na ulicy Szyby Rycerskie. Zakończyła się kolejna inwestycja drogowa warta około 1,2 mln. Jej realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie prawie 550 tys. zł.

Bytomski Rynek znów się zazielenił

Nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin w modułowych donicach oraz nowe pergole i ławki. Zakończyły się prace związane z odnową zieleni na płycie bytomskiego Rynku. Wszystkie prace kosztowały około 230 tys. zł.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Wróciłeś z zagranicy i podejrzewasz u siebie koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą, u której podejrzewasz zakażenie? Natychmiast skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. Do czasu otrzymania pomocy odizoluj się od innych ludzi.

Opłaty można uregulować przez internet!

Uwaga mieszkańcy! Opłatę komunikacyjną, przekształceniową, za wieczyste użytkowanie, a także podatki od środków transportowych czy nieruchomości można zapłacić przez internet bez dodatkowych opłat i prowizji. Więcej TUTAJ

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Ważna jest każda dzielnica

Ważna jest każda dzielnica Data publikacji: 10 stycznia 2020Niezależnie od tego czy spotykamy się z mieszkańcami Śródmieścia czy Stolarzowic, staramy się szukać możliwie najlepszych rozwiązań problemów, które zgłaszają bytomianie – mówi prezydent Mariusz Wołosz. Wieloma sprawami, o których mówili mieszkańcy podczas listopadowych spotkań, zajęły się już odpowiednie służby.


Śródmieście

Podczas listopadowego spotkania w Śródmieściu  mieszkańcy skarżyli się na stan chodnika oraz  kwestie parkowania na odcinku ul. Matejki 40-52. Miejski Zarząd Dróg i Mostów planuje w 2020 r. wykonanie remontu chodnika na tym odcinku w ramach bieżącego utrzymania, a także opracuje projekt zmiany sposobu parkowania w tym rejonie.
 
Mieszkańcy prosili też o interwencję w sprawie natężenia ruchu oraz problemu z parkowaniem przy ul. Przemysłowej. Problem ten powinna częściowo rozwiązać planowana budowa dworca przesiadkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym. Ponadto osoby dojeżdżające do szpitala i przychodni w rejonie ulic Batorego, Okulickiego, Wyczółkowskiego mogą korzystać z płatnych parkingów na terenie szpitala oraz w rejonie skrzyżowania Przemysłowa-Wyczółkowskiego.
 
Bytomianie z centrum zwracali też uwagę na uciążliwości związane z samochodami dostawczymi, np. blokowanie przez nie przejazdu czy niszczenie nawierzchni. Jak zapewniają służby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, by zmniejszyć uciążliwości oraz ochronić drogi przed uszkodzeniami  przez ciężkie pojazdy, zaopatrzenie w centrum miasta powinno być realizowane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton. W miejscach newralgicznych, jak Rynek czy ul. Dworcowa, dodatkowo zaopatrzenie zostało ograniczone do wyznaczonych godzin.
 
Mieszkańcy zgłaszali także zastrzeżenia do stanu jezdni, chodnika oraz parkowania na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 46 do ul. Mickiewicza. Ubytki  w nawierzchni jezdni ul. Prusa będą naprawiane w tym roku w ramach bieżących prac. Nierówności w chodnikach w tym rejonie  były naprawiane w grudniu 2019 r., a MZDiM opracuje wkrótce projekt regulujący sposób parkowania. Służby drogowe zajmą się też naprawą uszkodzeń przy ul. Kossaka  przy wjeździe na boisko Szkoły Podstawowej nr 46 oraz remontem chodnika przy ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 6. Uczestnicy spotkania z Śródmieściu zwracali też uwagę na stan chodnika przy ul. Piekarskiej 43, 45. Dobrą informacją, jest, że w tym roku ma tam ruszyć przebudowa torowiska tramwajowego, w ramach której zostaną przebudowane jezdnie i chodniki.
 
W trakcie ustalania jest też kwestia administratora sieci kanalizacyjnej w okolicy ul. Prusa i Chełmońskiego, w pobliżu której utworzyło się zapadlisko. Sprawa została też zgłoszona do Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Z kolei sygnalizowaną przez mieszkańców sprawą regulacji pochylonych latarni przy ul. Krakowskiej zajmie się Tauron.
 
W związku z projektem Aktualizacji Mapy Akustycznej miasta Bytom zostały przeprowadzone kontrolne pomiary hałasu przy ul. Krakowskiej. Wykonane pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
 
Tematem, którym interesują się mieszkańcy Śródmieścia są planowane do realizacji projekty w ramach aktualizacji GPR. Obejmować będą one m.in. remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Głębokiej, Katowickiej, Matejki, Mickiewicza oraz Dworcowej, zagospodarowanie przestrzeni miejskich (m.in. przy pl. Hiolskiego, pl. Karin Stanek, ul. Matejki, Alojzjanów, Kwietniewskiego, czy w ramach kwartału ul. Wrocławska, Kolejowa, Batorego). Na cele społeczne wyremontowane zostaną budynki przy ul. Wrocławskiej (żłobek i przedszkole), Batorego, Czarnieckiego (domy dla seniorów) oraz Korfantego (mieszkania wspomagane dla osób wykluczonych). Kontynuowane będą również prace w zakresie rewitalizacji obiektów dawnej kopalni "Rozbark" poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów siłowych i wspinaczkowych.
 
Jednocześnie w dalszym ciągu realizowane są projekty rewitalizacyjne m.in. w zakresie zagospodarowania przestrzeni (terenów miejskich) przy ul. Siemianowickiej, Katowickiej, Piekarskiej, Piłsudskiego, Żeromskiego i Kwietniewskiego oraz remontów części wspólnych budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego oraz Kwietniewskiego. Na cele społeczne zagospodarowane będą budynki /lokale m.in. przy ul. Siemianowickiej, Witczaka, Żeromskiego oraz Kochanowskiego. Termomodernizacji podlegać będą budynki komunalne zlokalizowane przy ul. Katowickiej, Korfantego, Matejki, Staromiejskiej, Żeromskiego, Kochanowskiego, Witczaka, Miętkiewicza oraz Józefczaka.
 
Wieloma zagadnieniami zgłoszonymi podczas spotkania w Śródmieściu zajęła się Straż Miejska. Funkcjonariusze interweniowali m.in. w rejonie Centrum Stomatologii przy Pl. Akademickim, gdzie kierowcy często nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze interweniowali też przy ul. Piekarskiej 43-45, w sprawie zaśmiecania terenu i dewastacji pustostanów.

Zadowoleni mogą być też mieszkańcy Ul. Staffa 2, którzy podczas spotkania zgłosili zanieczyszczenia terenu wokół budynku. Po ogędzinach wskazany obszar został oczyszczony. Zajęto się także sprawą ul. Wallisa 12, gdzie bez zgody właściciela terenu, czyli gminy Bytom, lokator posadził drzewa w małej odległosci od budynku. Ponieważ drzewa są niewielkie istnieje możliwość ich wycinki lub przesadzenia w inne miejsce bez konieczności uzyskania decyzji administracyjnej. Jak zaznacza Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, wspólnota mieszkaniowa, ktorej własnością jest nieruchomość, mogą wykupić teren i zarządzać nim według własnych potrzeb. Jeśli lokatorzy nie zdecydują się na wykup i nie poinformują o tym, do końca lutego ekipy zieleniarskie przesadzą wskazane drzewa w inne miejsce. 
 
Stolarzowice

Postępowania wyjaśniające w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców przeprowadziła Straż Miejska. Patrol skontrolował prawidłowość oznakowania na ul. Podleśnej (dojazd do restauracji Pod Dębem). Strażnicy sprawdzili też niepokojący mieszkańców stan drzewa rosnącego przy ul. Suchogórskiej 100-102. Z uwagi na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa przebywających w pobliżu osób i pojazdów gałęzie drzewa zostały przycięte. Mieszkańcy Stolarzowic zgłaszali też kwestię stanu technicznego budynku przy ul. Gombrowicza 1. Mogą już być spokojni. Obiekt jest niedostępny dla osób postronnych, nie zauważono też jego dewastacji i rozkradania wyposażenia.
 
Zgodnie w uwagami mieszkańców i mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, MZDiM potrzebę planuje budowę chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Żołnierskiej oraz budowę chodnika od ul. Suchogórskiej (od Szkoły Podstawowej nr 43 w stronę Suchej Góry). Zadania te zostały zakwalifikowane do etapu projektowania. Realizacja będzie uzależniona od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie gminy Bytom.

Podczas rozmów mieszkańcy zwracali uwage na potrzebę oczyszczenia rowów odwadniającyh leżących w pasie drogowych ul. Rokitnickiej . Zostały one już wyczyszczone. Suchogórzanie prosili też o skontrolowanie widoczności znaków wzdłuż ulicy Dąbrowa Miejska i Podleśnej, co już  uczyniły odpowiednie służby. Dodatkowa kontrola zostane przeprowadzona wiosną, kiedy na drzewach i krzewach pojawią się liście.

Tematami istotnymi dla stolarzowiczan są także kwestie związane z jakością powietrza. Realizowany w naszym mieście Program Ograniczenia Niskiej Emisji przewiduje dofinansowanie tylko i wyłącznie m.in. do pieców na ekogroszek z automatycznym podajnikiem, który musi spełniać wymogi klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej.
 
Mowa była też o gospodarce leśnej prowadzonej w oparciu o plan urządzania lasem. Plany takie są sporządzane co 10 lat i Wydział Inżynierii Środowiska UM brał udział w konferencji poświęconej sporządzeniu planu na kolejne 10 lat, podczas której wniesiono uwagi na temat lasów znajdujących się na terenie naszego miasta. Wniesiono wówczas o uwzględnienie faktu, iż las na terenie Bytomia znajdujący się w zarządzie Nadleśnictwa Brynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie miasta oraz skupisk ludzkich i stanowi swoistą otulinę miasta, dlatego byłoby korzystne, aby ingerencja w taki las była minimalna.
 
Poruszono też kwestię zabudowań powstających w sąsiedztwie  terenu objętego ochroną Natura 2000.  Należy zaznaczyć, że fakt ten nie powoduje zakazu powstawania zabudowań, wskazuje natomiast co jest objęte ochroną i jakich działań nie można prowadzić. Wydział Architektury UM każdorazowo uzgadnia wydanie zezwolenia na budowę z  Wydziałem Inżynierii Środowiska, który wydaje opinię w odniesieniu do ewentualnego wpływu powstających zabudowań na teren Natura 2000 tj. objęte ochroną zwierzęta i rośliny.

Dominująca część tematów sygnalizowanych przez mieszkańców Stolarzowic dotyczyła  m.in. kwestii związanych ze stanem dróg i chodników.

ul. Tęczowa (na odcinku od ul. Krzemienia do ul. Fredry): przebudowa musi uwzględnić również budowę kanalizacji deszczowej. Z uwagi na nieuregulowaną kwestię linii rozgraniczających oraz braku planu zagospodarowania przestrzennego przebudowa musi zostać przełożona na lata 2021-2022. Do czasu przebudowy droga będzie naprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg.  Ponadto MZDiM opracuje projekt zmiany organizacji ruchu, tak, by zakazać wjazdu pojazdów powyżej 2,5 t.

ul. Batalionów Chłopskich – część drogi do przebudowy: zadanie zostało zakwalifikowane do etapu projektowania. Projektowanie musi uwzględnić również budowę kanalizacji deszczowej. Szacunkowe koszty realizacji budowy wraz z kanalizacją deszczową wynoszą ponad milion  zł. Realizacja zadania  będzie uzależniona od środków finansowych. W kwestii drzew zgłszonych do usunięcia, wystosowano już wniosek o wydanie decyzji przez Marszałka Woj. Śląskiego  na wycinkę trzech drzew. Wskazane egzemplarze zostaną ujęte w harmonogramie drzew do wycinki.

ul. Przyjemna – organizacja ruchu

odcinek ul. Przyjemnej, przy którym występuje zabudowa mieszkaniowa, jest objęty ograniczeniem prędkości do 30km/h. W celu wymuszenia powolnej jazdy zostały wprowadzone elementy uspokojenia ruchu drogowego w formie naprzemiennych zawężeń jezdni. Na dalszym odcinku nie występuje zabudowa mieszkaniowa, znajduje się on poza terenem zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 50km/h.  Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu nie widzi potrzeby wprowadzania dalszych zmian w obecnej organizacji ruchu.

ul. Kofty (Szkoła Podstawowa nr 47) – stan drogi

Przebudowa powinna uwzględniać zabudowę wpustów deszczowych z włączeniem do kanalizacji deszczowej.Realizacja zadania  będzie uzależniona od zabezpieczenia środków finansowych. Do czasu przebudowy droga będzie naprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg.

zjazd z ul. Żołnierskiej na ul. Radosną: Przebudowa powinna uwzględniać budowę kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania  będzie uzależniona od zabezpieczenia środków finansowych. Do czasu przebudowy droga będzie naprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg.

obrzeża Stolarzowic przy Helence (przy końcu ul. Rokitnickiej) – korytka odwadniające zostały wyczyszczone w grudniu 2019 r.

ul. Stolarzowicka przy dojeździe na ul. Rokitnicką - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu widzi potrzebę budowy chodnika (bez budowy chodników wyznaczenie przejścia dla pieszych jest niemożliwe), wykonanie przejścia dla pieszych oraz budowy ścieżki rowerowej. Powyższe może zostać zrealizowane pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na ten cel.

ul. Trampisza – wyrównanie drogi: w grudniu 2019 r. droga została wyrównana kruszywem. Koszt wykonanych prac to 65 tys. zł.

ul. Gombrowicza - stan chodników: MZDiM rozważa budowę chodnika na odcinku od Placu Jana do ul. Żołnierskiej. Realizacja zadania  będzie uzależniona od zabezpieczenia środków finansowych.

skrzyżowanie ul. Gombrowicza z ul. Żołnierską (koło stacji) – przejście dla pieszych: przejście dla pieszych w tej lokalizacji zostało doświetlone, co powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Obecnie nie planuje się budowy sygnalizacji świetlnej dla tego przejścia.

widoczność znaków
(jadąc w kierunku restauracji Pod Dębem, wyjeżdżając z ul. Podleśnej): w okresie wiosennym – po pojawieniu się liści na drzewach, zostanie przeprowadzona kontrola widoczności oznakowania ul. Dąbrowa Miejska i Podleśnej.

Autor: AK
Zdjęcia: archiwum UM Bytom, fot. Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.