Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia


W ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych w dniu 1 lipca 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-057/10-00 Projektu "Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia".

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wyznaczonych do projektu terenów będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego dzięki opracowaniu szczegółowej dokumentacji, która stanowić będzie podstawę przygotowania terenów pod inwestycje. Umożliwi to przeprowadzenie kolejnych przedsięwzięć, prowadzących do rewitalizacji i zagospodarowania terenów zarówno typu brownfiled jak i greenfield oraz przywrócenie ich wartości gospodarczych, co znacząco zwiększy atrakcyjność miasta w oczach inwestorów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów  szczegółowych:
- przygotowanie jednego kompleksowego opracowania studyjno-koncepcyjnego dla wybranych obszarów jako terenów inwestycyjnych obejmującego ocenę stanu infrastruktury technicznej i analizę kosztową uzbrojenia, dokumentację techniczną projektowo-budowlaną, ocenę  klimatu inwestycyjnego oraz analizę kosztową makroniwelacji
- przeprowadzenie czterech kompleksowych badań geotechnicznych dla każdego z wybranych obszarów
- przygotowanie dla potencjalnych 150 inwestorów materiałów informacyjno-promocyjnych  uwzględniających opracowany projekt doradczo -promocyjny.

Realizacja projektu przyczyni się do  wstępnego przygotowania dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje, co niewątpliwie wpisuje się w aktualnie prowadzone działania gminy zmierzające do przyciągnięcia inwestorów, którzy w sposób znaczący mieliby wpływ zarówno na rynek pracy i rynek nieruchomości na terenie gminy, jak i na zewnętrzny wizerunek Bytomia.

Planowany czas realizacji: 2011 - 2012


spojnosc.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.