Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015-2017

Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015-2017 Data publikacji: 8 maja 2015Prezydent Bytomia zarządzeniami nr 132 z dnia 25 marca 2015 r. z późn.zm. powołał następujący skład Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

przedstawiciele Rady Miejskiej w Bytomiu:

Bożena Mientus,
Katarzyna Szołtysik - Kaczmarek;

przedstawiciele Prezydenta Bytomia:

Andrzej Panek – Zastępca Prezydenta,
Krzysztof Przybylski – Sekretarz Miasta,
Izabela Domogała – Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich;

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Bytomia:
Alicja Brzan – Kloś – Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Andrzej Kurek – Koło Bytomskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
Kamila Łaruszkin – Klub Sportowy „Stowarzyszenie Bytomski Boks”,
Lesław Ordon – Bytomski Związek Drużyn Harcerzy – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Stanisław Rosół – Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
zarządzenie nr 242 Prezydenta Bytomia z dnia 20 maja 2015 r.
zarządzenie nr 191 Prezydenta Bytomia z dnia 27 kwietnia 2015 r.
zarządzenie nr 132 Prezydenta Bytomia z dnia 25 marca 2015 r.

Kontakt z Radą:
Siedziba Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
Urząd Miejski w Bytomiu
ul.Rynek 26/5 41-902 Bytom
Referat Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (IV piętro winda)
tel. 32/ 388-33-47 e-mail: rdpp.bytom@interia.pl

Członkowie Rady pełnią dyżury w siedzibie Rady w każdy 1 i 3 poniedziałek danego miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.30 W pozostałe dni z Członkami Rady można kontaktować się mailowo bądź za pośrednictwem facebooka Posiedzenia Rady odbywają się w każdy 2 poniedziałek danego miesiąca. Między posiedzeniami członkowie organizacji pozarządowych działających na terenie Bytomia, mogą zgłaszać drogą mailową na adres Rady rdpp.bytom@interia.pl bądź na adres Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich pozarzadowe@um.bytom.pl (z dopiskiem Rada Pożytku) propozycje tematów do rozpatrzenia przez Radę w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego posiedzenie Rady.

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady pełni Referat Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rynek 26/5 41-902 Bytom tel./fax 32/388-33-47 e-mail: pozarzadowe@um.bytom.pl

Rada na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. przyjęła Regulamin Pracy Bytomskiej Rady Pożytku Publicznego.


Tryb  działania i powoływania członków Rady określa uchwała nr XXIII/312/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.11.2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z póź. zm.
uchwała nr XXIII/312/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013 r.
zmiana uchwały nr XXIII/312/13 Rady Miejskiej w BytomiuDokumenty Rady:
ustalenia po spotkaniu w dniu 4 maja br. z Radą Bytomskich Organizacji Pozarządowych
sprawozdanie z działalności Rady za 2015 rok
sprawozdanie z działalności Rady za 2016 rok

Autor: NGO

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.