Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
12 sierpinia 2020, Klara, Lech, Julian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Uwaga mieszkańcy! 14 sierpnia Urząd Miejski oraz USC będą nieczynne

W związku z zarządzeniem prezydenta Bytomia o ustanowieniu dnia wolnego za święta przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu, informujemy, że w piątek, 14 sierpnia Urząd Miejski oraz Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu będą nieczynne.

Poznaliśmy koncepcję Zielonej Strefy przy Katowickiej 29

Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny aktywnie wzięli udział w konsultacjach dotyczących Zielonej Strefy przy ul. Katowickiej. Dzięki dwóm spotkaniom mogliśmy nie tylko poznać oczekiwania mieszkańców, ale też wspólnie wypracować projekt - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Bytomskie Mieszkania wymienią ponad 500 okien w lokalach gminnych

Dzięki pozyskaniu przez nasze miasto dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będziemy mogli zrealizować ważną inwestycję dla bytomian, którzy mieszkają w zasobach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Rok 2019 dobrym rokiem inwestycji i poprawy finansów Bytomia - jest raport o stanie miasta

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz udostępnił dziś mieszkańcom i przekazał oficjalnie do Rady Miejskiej raport o stanie miasta za rok 2019. Z liczącego prawie 150 stron dokumentu dowiemy się, jak funkcjonowało miasto w 2019 r. Dyskusja na temat raportu odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej dnia 24 sierpnia.

Umowa na przebudowę ul. Narutowicza podpisana

Firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. za ponad 1 mln zł przebuduje jedną z głównych ulic w Stroszku – ul. Narutowicza łączącą ul. Wojciechowskiego i Strzelców Bytomskich. 28 lipca została podpisana umowa, a prace drogowe powinny ruszyć w połowie sierpnia po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

Zasady przyjmowania klientów do rejestracji pojazdów

W związku z zamknięciem wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego, osoby załatwiające sprawy w Wydziale Komunikacji obowiązuje boczne wejście od ul. Parkowej (po prawej stronie od wejścia głównego – obok windy zewnętrznej).

Bytom otrzyma wsparcie ekspertów z Unii Europejskiej

Sytuacja naszego miasta po raz kolejny została dostrzeżona przez UE. W ramach konkursu Wyzwanie Inteligentnych Miast Bytom otrzyma wsparcie ekspertów z miast UE, którzy pomogą nam w opracowaniu projektów w obszarach, w jakich nasze miasto musi się rozwijać w przyszłości – mówi Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia.

Bytom pierwszym miastem w Metropolii, gdzie za parkowanie zapłacisz kartą

Aż 30 proc. płatności za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu realizowanych jest bezgotówkowo. Bytomianie coraz chętniej korzystają z wprowadzanej stopniowo w 2020 r. w 74 bytomskich parkomatach możliwości płacenia za parkowanie kartą płatniczą

Rok 2019 dobrym rokiem inwestycji i poprawy finansów Bytomia - jest raport o stanie miasta

Data publikacji: 30 lipca 2020Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz udostępnił dziś mieszkańcom i przekazał oficjalnie do Rady Miejskiej raport o stanie miasta za rok 2019. Z liczącego prawie 150 stron dokumentu dowiemy się, jak funkcjonowało miasto w 2019 r. Dyskusja na temat raportu odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej dnia 24 sierpnia.

Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie miasta, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Dokument podsumowujący funkcjonowanie Bytomia w 2019 r. został właśnie przekazany do kancelarii Rady Miejskiej w Bytomiu. 

Przywracamy miasto na właściwe tory. Pokazują to wyniki finansowe – nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 44 mln zł, niespełna 4 mln deficyt przy prawie miliardowym budżecie, ponad 102 mln zł przeznaczonych na inwestycje oraz ponad 90 mln zł pozyskanych funduszy zewnętrznych. 2019 rok był dobrym rokiem dla Bytomia
– podsumowuje prezydent Mariusz Wołosz.

Budżet najlepszy od wielu lat
Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla Bytomia z finansowego punktu widzenia. Dochody i przychody miasta w 2019 r. wyniosły łącznie 998 mln 955 tys. zł i były wyższe o 5,95% od uzyskanych w 2018 r. Statystycznie, dochód na jednego bytomianina wzrósł o 7,64% w porównaniu do 2018 r. i wyniósł 6 tys. 564 zł. Wydatki i rozchody budżetu miasta wyniosły w 2019 r. ogółem 974 mln 790 tys. zł i były wyższe o 5,73% w odniesieniu do 2018 r.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła aż 44 mln zł. To najlepszy wynik od ponad 10 lat. Deficyt w wysokości niespełna 4 mln zł był najniższy od 2014 r. Udało się to osiągnąć dzięki sprawnej, oszczędnej polityce finansowej prowadzonej przez prezydenta miasta – ocenia Ewa Tomczak, skarbnik miasta.

Warto podkreślić, że organ nadzorujący – Regionalna Izba Obrachunkowa, wydał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2019.

2019 rok w Bytomiu to rok inwestycji
Na wydatki inwestycyjne miasto przeznaczyło w ubiegłym roku aż 102 mln 444 tys. zł. Z tych środków były realizowane inwestycje związane m.in. z rewitalizacją Bytomia, przebudową dróg, modernizacją oświetlenia ulicznego czy termomodernizacjami budynków placówek oświatowych. W porównaniu z 2018 r. wzrosły także wydatki związane z remontami – do ponad 14 mln 873 tys. zł.

W 2019 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną miasta. Duży nacisk położony został na remonty dróg. W ubiegłym roku przebudowaliśmy m.in. ulicę Reptowską, Musialika, Małachowskiego, Mochnackiego, Wojciechowskiego, Grota-Roweckiego i Wyzwolenia. Przeprowadziliśmy też wymianę około 2,5 tys. opraw oświetleniowych, dzięki czemu na bytomskich ulicach zrobiło się jaśniej i bezpieczniej. Nowoczesne oświetlenie generuje też oszczędności finansowe
– mówi Michał Bieda, I zastępca prezydenta Bytomia.

Na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz projektów społecznych gmina pozyskała w 2019 r. prawie 60 mln zł ze środków unijnych oraz 30 mln zł z innych źródeł (m.in. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Ministerstwa Sportu i Turystyki czy Funduszu Dróg Samorządowych).

W ubiegłym roku kontynuowana była realizacja projektów rewitalizacyjnych m.in. rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów, przebudowa budynku Centrum Integracji Społecznej, gmachu Bytomskiego Centrum Kultury, odnowa zieleni w bytomskich parkach czy stworzenie bezpiecznych i przyjemnych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku. W 2019 r. zaktualizowany został „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” – do już realizowanych zadań rewitalizacyjnych dołączyły nowe, których wykonanie ma wspierać uruchomienie mechanizmów rozwojowych.

Wśród najważniejszych inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2019 r. jest budowa nowoczesnego lodowiska przy ul. Pułaskiego. Wartość tej inwestycji to 40 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestujemy w bazę sportową dostępną dla dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców. Budujemy nowoczesne lodowisko, przeznaczyliśmy środki na rozbudowę kortów tenisowych – wylicza Adam Fras, III zastępca prezydenta Bytomia odpowiedzialny za edukację, kulturę i sport.

Termomodernizacji doczekały się szkoły: SP nr 4, SP nr 5, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych.

Rok dobry dla kultury, partycypacji społecznej i lokatorów
Ubiegły tok to dla Bytomia nie tylko duże inwestycje. To także wydarzenia kulturalne dużego formatu: największa impreza plenerowa – Dni Bytomia, w której wzięło udział około 55 tys. osób oraz uwielbiany Festiwal Dziwnie Fajne z Międzygalaktycznym Zlotem Superbohaterów na czele.

W 2019 roku do Bytomia powrócił także budżet obywatelski, w ramach którego bytomianie mogą współdecydować o tym, na jakie cele przeznaczyć środki z budżetu gminy. Do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. zostało zgłoszonych 61 projektów, na które bytomianie w oddali prawie 27 tys. głosów. Właśnie rozpoczyna się realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ubiegłym roku – projektu „6 dla Stroszka” i projektu przebudowy boiska treningowego GKS Rozbark. W 2019 r. reaktywowana została także Młodzieżowa Rada Miejska, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy miasta zyskali swoją reprezentację.

Sporo zmieniło się także w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi. Po kontroli przeprowadzonej w 2019 r. w Bytomskich Mieszkaniach – jednostce budżetowej odpowiedzialnej za gospodarowanie lokalami komunalnymi, przygotowano zmianę przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad najmu mieszkań komunalnych. Zwiększyła się również przejrzystość zawierania umów o najem lokali komunalnych.

W 2019 r. Bytomskie Mieszkania zawarły aż 477 umów na lokale mieszkalne. To ponaddwukrotnie więcej niż w 2018 r. Skontrolowaliśmy także prawidłowość przyznawania lokali poza kolejnością w latach wcześniejszych – okazało się, że na 120 zawartych umów, aż 80 lokali zostało przyznanych bez uzasadnienia – mówi Waldemar Gawron, II zastępca prezydenta miasta.

Także działania związane z ochroną środowiska procentują. W 2019 r. prezydent uchylił, wygasił, cofnął około 30 decyzji na gospodarowanie odpadami. Urząd podjął ścisłą współpracę z organami ścigania, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Inspekcją Transportu Drogowego – współpraca ta ma na celu wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania odpadów w Bytomiu
– dodaje Waldemar Gawron. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu spółka SRK sp. z o.o. uprzątnęła nielegalnie zdeponowane w Miechowicach odpady. Podjęte także zostały działania mające na celu zmniejszenie niskiej emisji. W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i uchwały refinansującej część kosztów systemu grzewczego udzielono 443 dotacji do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Tekst: Małgorzata Węgiel-Wnuk


 
Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Arkadiusz Janocha

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.