Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu

Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu Data publikacji: 24 stycznia 2014Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu

Lokalizacja inwestycji
ul. Świętochłowicka i ul. Łagiewnicka od skrzyżowania ul. Łagiewnickiej z ul. Zabrzańską do granicy ze Świętochłowicami w pobliżu skrzyżowania ulic: Świętochłowicka - Św. Piotra - Ostatnia.

Kost realizacji inwestycji: 34,075, 208 mln zł.
Źródła finansowania: budżet miasta; dofinansowanie w wysokości 20,778,475 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Rzeczowa realizacja zadania: 2009-2010r.

Cel inwestycji
Poprawa układu komunikacyjnego miasta, zapewnienie sprawnego sposobu komunikacji z DTŚ, odciążenie układu komunikacyjnego centrum miasta.

Zakres rzeczowy inwestycji
Modernizacja i przebudowa pasów drogowych ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej (do jezdni 3-pasmowej), chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, przebudowy uzbrojenia terenu, budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętochłowicka - Ostatnia, przebudowy przepustu w rowie granicznym, wykonanie oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej, wykonanie oznakowania pionowego.

Przebieg realizacji inwestycji
2008r.
Wykonano dokumentację geodezyjną dla celów projektowych i dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Uruchomiono procedurę przetargową.

2009r.
Opracowano dokumentację dla potrzeb przetargu. Sporządzono studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działań 7.1.1 RPO Województwa Śląskiego. Opracowano dokumentację przebudowy układu torowego i trakcji tramwajowej (linia nr 7).
Rozpoczęto prace związane z przebudową ulic. Wykonano: wycinkę drzew, przebudowę skrzyżowania ulic Świętochłowicka - św. Piotra - Ostatnia wraz z układem torowo-trakcyjnym, przebudowę uzbrojenia i przepustu, budowę murów oporowych, nową kanalizację deszczową w obydwu ulicach, nowy wodociąg, nowe zatoki autobusowe i nowe konstrukcje nawierzchni na obydwu ulicach.

2010 r.
Wykonano: separatory na kanalizacji deszczowej, krawężniki i wyspy rozdzielające jezdnię, roboty bitumiczne, chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz roboty związane z montażem nowego oznakowania docelowego.

Zakres rzeczowy robót: przebudowa układu drogowego na długości 2,75 km i torowotrakcyjnego na długości 0,4 km wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych i zatok autobusowych oraz budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętochłowicka-św. Piotra-Ostatania i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy robot zakończył się i został odebrany 30 lipca 2010r.

 

kwk roz.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.