Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia – prace przygotowawcze.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Celem przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia – prace przygotowawcze” jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne pozwalające na:

1. Przywrócenie terenu mieszkańcom miasta poprzez odtworzenie naturalnego charakteru oraz przyrodniczą rekultywację terenów poprzemysłowych.

2. Utworzenie lokalnego korytarza ekologicznego o walorach krajobrazowych, dostępnego dla mieszkańców.

3. Identyfikacja i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne oraz sąsiadujące obszary przyrodniczo cenne poprzez zastosowanie kombinacji rozwiązań technicznych i naturalnych.

4.  Zainicjowanie modelowych procesów renaturalizacji na terenach zdegradowanych.

Teren objęty projektem położony jest w granicach administracyjnych miasta Bytomia, które  położone jest w południowej Polsce, w województwie śląskim.

Zakres projektu obejmuje trzy lokalizacje:

1). w dzielnicy Miechowice przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,

2). w dzielnicy Bobrek w rejonie ul. Pod Brzozami wzdłuż Rowu Miechowickiego,

3). w dzielnicy Szombierki wzdłuż rzeki Bytomki.

 

Cel główny Programu Operacyjnego w sektorze środowiska jest realizowany m.in. poprzez ukierunkowane wsparcie działań w zakresie rekultywacji gruntów poprzemysłowych. Działania związane z rekultywacją dotyczyć będą przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami.

 

Podejmowane działania powinny zapewnić wzmocnienie pełnienia funkcji społecznych, m.in. udostępniania zrekultywowanych terenów w sposób nieograniczony i utrzymanie (lub poprawę) ekologicznych funkcji terenu lub utrzymanie (lub przywrócenie) bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu.

kwk roz.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

DSC09915.JPG

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.