Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 marca 2019, Gabriel, Marek, Gabor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski na finiszu

Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski na finiszu Data publikacji: 15 listopada 2018Opracowanie Planów Adaptacji do zmian klimatu i jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia w miastach. Kluczową kwestią w przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych jest odpowiednie zaplanowanie procesu wdrażania Planu Adaptacji i zapewnienie akceptacji społecznej dla podejmowanych działań.

Plan Adaptacji jest miejskim dokumentem strategicznym zawierającym cele i działania adaptacyjne oraz określającym zasady wdrażania – harmonogram realizacji, podmioty odpowiedzialne i źródła finansowania. Plany Adaptacji do zmian klimatu, opracowane dla 44 miast, w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, „Wczujmy się w klimat”, wyznaczają strategię działań do roku 2030.

Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, przebudowa i tworzenie zieleni miejskiej, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, budowa systemów informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej i wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, wsparcie dla służb kryzysowych, wymiana taboru komunikacji publicznej, kampanie i akcje edukacyjne – to tylko niektóre z działań wskazanych w Planach Adaptacji.

Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski jest inicjatywą ukierunkowaną na kształtowanie nowoczesnej polityki miejskiej w największych i najbardziej znaczących ośrodkach miejskich naszego kraju
– wyjaśnia Barbara Rajkowska, kierownik projektu. – Miasta te otrzymują nowy instrument kształtowania polityki miejskiej integrujący zagadnienia środowiskowe, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne.

Plan Adaptacji nie zastępuje żadnego dokumentu miejskiego o charakterze strategicznym bądź planistycznym. Jest wobec nich komplementarny, ale równocześnie wymaga od miast szerszego spojrzenia na własny rozwój, przez pryzmat zmian klimatu. Wymaga uwzględnienia adaptacji do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta. Plan adaptacji stanowi swoisty filtr umożliwiający aktualizację dokumentów miejskich – strategii, planów i programów pod kątem adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Plany Adaptacji są poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny odbywają się również konsultacje społeczne we wszystkich 44 miastach.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta oraz prognozy oddziaływania dokumentu na środowisko. W niektórych miastach w ramach konsultacji odbyły się także spotkania publiczne dające wszystkim zainteresowanym stronom możliwość uzyskania dodatkowych informacji o planowanych działaniach adaptacyjnych oraz udziału w dyskusji z ekspertami.

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu przedstawienie skutków realizacji projektu dokumentu strategicznego na środowisko, w tym na zdrowie ludzi
– mówi dr Agnieszka Kuśmierz z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Pozwala na ocenę, czy zaplanowane działania uwzględniają kwestie związane z ochroną środowiska. Analizuje, czy w projektowanym dokumencie zostały uwzględnione cele ochrony środowiska, które są istotne z punktu widzenia planu adaptacji. Ocenia także przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją działań na poszczególne elementy środowiska. Prognoza przedstawia również rozwiązania, które mają na celu eliminowanie lub ograniczanie negatywnych skutków dla środowiska, mogących być rezultatem realizacji planu.

Analizy prowadzone w trakcie opracowania prognoz oddziaływania Planów Adaptacji do zmian klimatu wskazują, że większość przewidywanych działań będzie wspierać realizację celów w dziedzinie środowiska, bezpośrednio lub pośrednio. Dotyczy to w szczególności celów ukierunkowanych na ochronie różnorodności biologicznej, gdyż Plan Adaptacji i działania w nim ustalone opierają się na zasadzie wykorzystania naturalnych funkcji ekosystemów w adaptacji do zmian klimatu. Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Autor: Tomasz Sanecki

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.