Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 października 2019, Piotra, Michala, Ziemowita

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Prezydent spotka się z mieszkańcami

Na początek Szombierki, potem Łagiewniki, Miechowice oraz os. gen. Ziętka i Stroszek – mieszkańcy tych dzielnic będą mogli niebawem spotkać się z prezydentem Mariuszem Wołoszem i porozmawiać o sprawach dotyczących miasta.

#BO Bytom: Zagłosuj online

Bytomski Budżet Obywatelski - zagłosuj online

Przebudowa ulic dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych

Ulice Mochnackiego, Wojciechowskiego, Musialika, Reptowska, Świętej Elżbiety oraz Szyby Rycerskie. To drogi, które w najbliższym czasie zostaną przebudowane. Pierwsze roboty już ruszyły na ul. Mochnackiego w Szombierkach i Reptowskiej w Miechowicach.

Marszałek pozytywnie o zaktualizowanym GPR-ze

Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego wydał pozytywną ocenę merytoryczną zaktualizowanego "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+".

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej Data publikacji: 27 czerwca 2019log1.jpg

Po 90 latach funkcjonalistyczny budynek przy ul. Karola Miarki 10  w Bytomiu dostał drugą szansę stając się siedzibą Centrum Integracji Społecznej. O drugiej szansie mogą też mówić uczestnicy realizowanych w jego murach projektów unijnych z zakresu rewitalizacji społecznej. Dziś /27 czerwca/ prezydent Mariusz Wołosz zainaugurował działalność placówki w nowo wyremontowanej siedzibie. 
 
Za sprawą unijnych pieniędzy, przed Bytomiem otworzyły się perspektywy, by właśnie w Śródmieściu utworzyć nowoczesne miejsce dla prowadzenia aktywizacji zawodowej - Centrum Integracji Społecznej.  Zrealizowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji projekt pochłonął 6 mln zł. 
Jestem przekonany, że ten nowoczesny, świetnie wyposażony obiekt będzie  doskonale służył bytomianom, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze. To duże wyzwanie dla psychologów,  terapeutów i doradców zawodowych, dlatego już dziś życzę całej załodze, wytrwałości i satysfakcji z pracy - mówił prezydent Mariusz Wołosz.
 
Podczas spotkania dyrektorka placówki Marzena Majer przedstawiła założenia i efekty projektów komplementarnych realizowanych przez CIS w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Równoległa realizacja dwóch dużych projektów - przebudowy i adaptacji budynku oraz działań społecznych, to ogromne wyzwanie, któremu udało nam się sprostać  dzięki pracy i  zaangażowaniu wielu ludzi - mówiła Marzena Majer. 
Przypomnijmy, że Centrum Integracji Społecznej od ponad roku realizuje projekt aktywizujący osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar objęty rewitalizacją Bytomia. Do końca marca 2020 roku wsparcie otrzyma 200 osób. 

Obecnie w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w działaniach aktywizacyjnych biorą udział 44 osoby w siedmiu grupach (trwa rekrutacja uzupełniająca), a w ramach działalności statutowej CIS  szkolą się kolejne 22 osoby
- mówi Marzena Majer, dyrektor CIS.

Warto dodać, że do końca projektu około 135 osób zrealizuje Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Do tej liczby należy też dodać osoby z otoczenia uczestnika projektu. W tej grupie znajdą się przede wszystkim osoby niebędące w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, m.in. długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, borykające się z uzależnieniami oraz bezdomne.

Nasi klienci zdobywają umiejętności m.in. w obsłudze komputera czy podczas szkoleń w naszych nowych pracowniach zawodowych: fryzjerskiej, krawieckiej  czy gastronomicznej. To, czego musieli się nauczyć lub obudzić w sobie to samodzielność i odpowiedzialność za swoich bliskich. Dlatego też do projektu włączyliśmy otoczenie uczestników - mówi Katarzyna Chrostowska, specjalista ds. projektu.
 
Nie brak też warsztatów edukacyjnych, artystycznych i wielu innych aktywności, które mają pokazać uczestnikom i ich rodzinom, jak można spędzić razem czas poznając i rozwijając to, co w nas najlepsze. To bardzo ważne z terapeutycznego punktu widzenia, by włączyć w działania reintegracyjne także rodzinę i bliskich uczestnika. Dlatego też uczestnicy realizujący Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego oraz osoby z ich najbliższego otoczenia biorą  udział w warsztatach motywacyjnych i rozwojowych - mówi Marzena Majer. 

O historii modernistycznej perły, jak nazywany jest obiekt przy ul.  K. Miarki, jego dawnej świetności oraz pracach nad nadaniem mu nowych funkcji, mówili Bartłomiej Hornik i Marek Chmura z Hornik Chmura Architektura.

Warto dodać, że wybudowany w 1929 roku obiekt jest przykładem budowli użyteczności publicznej, które nadawały kierunek rozwoju miasta. Jak zanzaczają architekci, powstające w tym czasie w Bytomiu budynki w stylu modernizmu, były na światowym poziomie. Nie sposób nie wspomnieć też o wykorzystaniu innowacyjnych jak na tamten czas technologii, o czym nieraz przekonali się wykonawcy projektu odkrywając konstrukcję budynku i jego archiwalne założenia projektowe.

W gmachu mieścił się Związek Pracowników Handlowych (Deutschnationalen Handlungsgehilfen Verbandes). W latach 50-tych obiekt przystosowany był do potrzeb miejskiej poradni przeciwgruźliczej. Od 2015 roku mieści się tam siedziba Centrum Integracji Społecznej i (do marca 2018 mieściła się siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia).

Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych poddziałanie: 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Całkowita wartość projektu: 6 000 000,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 5 946 997,50 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 5 054 947,87 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 594 699,75 złGaleria zdjęć:Autor: AK
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.