Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 lipca 2019, Czeslaw, Hieronim, Fryderyk

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom uśmiecha się do Ciebie

Bytomskie koszulki  i torby zdobił już m.in. zabytkowy tramwaj, bytomski lew i smok. Teraz czas na odrobinę ekstrawagancji i zupełnie nowy look. W Biurze Promocji Bytomia są już do kupienia nowe wzory gadżetów promocyjnych.

Wystartowała I edycja programu Lokal na kulturę

Osiem lokali w atrakcyjnych miejscach, a przede wszystkim z korzystnym czynszem czekają na chętnych, którzy wezmą udział w I edycji programu „Lokal na kulturę”. Oferty można składać do 12 sierpnia w Bytomskich  Mieszkaniach przy  ul.  Zielnej  25 b.

BO Bytom! BO - mamy 4 mln zł.

Rusza Bytomski Budżet Obywatelski. Po kilku latach przerwy mieszkańcy ponownie będą mogli zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. Na ten cel zagwarantowano aż 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 15 lipca do 10 września.

Z pomocą poszkodowanym w wybuchu gazu

Trwa liczenie strat  po sobotnim wybuchu gazu przy ul. Katowickiej. Mieszkańcy, których dotknęła tragedia nie są jednak sami. Z pomocą ruszyło Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych, które uruchomiło subkonto, na które można wpłacać pieniądze na rzecz poszkodowanych rodzin. 

Nie nudź się w wakacje

Spędzasz wakacje w domu? Lato w mieście wcale nie musi być nudne. Na dzieci i młodzież czekają półkolonie, zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne i wiele innych ciekawych wydarzeń, w których organizację, jak co roku, włączyły się bytomskie instytucje kulturalne, szkoły i stowarzyszenia.

Plenerowe kino w Parku Miejskim

Bytomscy kinomaniacy mieli już okazję oglądać filmy wyświetlane na Rynku czy w okolicy Szybu Krystyna. Od kilku lat wieczorne seanse organizowane są w Parku Miejskim. Na kolejny letni pokaz w parkowej scenerii zapraszamy już w piątek, 19 lipca o 21.15.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2019-07-19 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.07.2019 r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej śr/c w Bytomiu przy ul. Bema do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 1135/44”. (AAP.6733.31.2019)
2019-07-19 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.07.2019 r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu śr/c w Bytomiu przy ul. Gombrowicza do budynki mieszkalnego jednorodzinnego, działki nr: 95/10, 96/10”. (AAP.6733.32.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Gombrowicza, na terenie działek nr: obręb Stolarzowice, k. m. 4, działki nr: 195/9, 95/10, 96/10.

2019-07-18 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu


Więcej szczegółów dot. naboru TUTAJ
2019-07-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17 lipca 2019 r. została wydana

decyzja nr 30a/2018
zmieniająca decyzję nr 30/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia ??63
wraz z przyłączami ??25 przy ul. Kościuszki w Bytomiu”.

 (AAP.6733.26.2018)

Wnioskodawcą jest:

KAPSA INVEST S.K., ul. Gliwicka 162, 42-600 Tarnowskie Góry.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-07-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 15 lipca 2019 r. została wydana
decyzja nr 26/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „56423”
oraz budowa linii zasilającej energią elektryczną”.

 (AAP.6733.23.2019)
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bytomskiej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,        działki nr:    867/87, 868/87, 418/114, 416/114.

Wnioskodawcą jest:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bogusław Machwitz.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-07-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.06.2019 r. i uzupełnionego dnia 05.07.2019 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu i przyłącza gazu śr/c do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego
w Bytomiu przy ul. Sportowej, działka nr 1557/219”.


 (AAP.6733.30.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Sportowej, na terenie działki nr:

obręb Górniki,            k. m. 2 Ptakowice,        działka nr:    1160/219.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, adres do korespondencji: INSTALGEO Usługi Projektowo-Wykonawcze i Geodezyjne mgr inż. Michał Bronkowski,
ul. Stalmacha 7/7, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2019-07-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 11 lipca 2019 r. została wydana

decyzja nr 23/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego”.

 (AAP.6733.24.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Miodowej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 9,        działki nr:    1150/44, 1145/44, 1146/44, 1830/153.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2019-07-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 11 lipca 2019 r. została wydana

decyzja nr 22/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej n/c Dz110PE do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w Bytomiu przy ul. Reja”.

 (AAP.6733.21.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Reja, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,        działka nr:    2510/6.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-07-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 11 lipca 2019 r. została wydana

decyzja nr 24/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia”.

 (AAP.6733.25.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Mierosławskiego, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działki nr:    140/5, 118/5.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-07-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu
11 lipca 2019 r. została wydana
decyzja nr 25/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia”.


 (AAP.6733.26.2019)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Mierosławskiego, na terenie działki nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działka nr:    118/5.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.