Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O kredycie konsumenckim

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w innej walucie.
 
Zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, także zasady ochrony interesów konsumentów oraz obowiązki przedsiębiorcy udzielającego takiego kredytu reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Za umowę o kredyt konsumencki  uważa się w szczególności:
-    umowę pożyczki,
-    umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
-    umowę o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do spełnienia świadczenia – są to np. wszelkie umowy o limit lub debet w rachunku oszczędnościowo-kredytowym, umowa o kartę kredytową,
-    umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia np. umowy wiązane zawierane przy zakupie jakiegoś towaru lub usługi,
-    umowę o kredyt odnawialny.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od jej zawarcia. Natomiast, jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawierała wszystkich elementów obowiązkowych wynikających z ustawy, to konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia wszystkich obowiązkowych informacji.

Po odstąpieniu od umowy konsument niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, musi zwrócić kredytodawcy udostępnioną mu kwotę kredytu wraz z odsetkami. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia zwrotu środków wypłaconych z kredytu.

Przy zawarciu umowy kredytodawca jest zobowiązany  wręczyć  konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska /nazwy/ i adresu zamieszkania /siedziby/.


Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada obowiązki informacyjne na kredytodawcę i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy. Informacje mają być przekazywane konsumentowi na formularzu informacyjnym według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy o kredycie konsumencki.

Więcej informacji na stronach: www.uokik.gov.pl,  www.rf.gov.pl.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.