Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 listopada 2020, Ksenia, Walerian, Franciszek

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Nowe prezydium Bytomskiej Rady Seniorów

Nowe prezydium Bytomskiej Rady Seniorów Data publikacji: 22 października 202016 października 2020 r. Bytomska Rada Seniorów dokonała wyboru  spośród swoich członków nowego prezydium Rady - przewodniczącym został  Andrzej Święcicki, wiceprzewodniczącą Elżbieta Synowiec.

Na podstawie zarządzenia nr 420/20 Prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z dnia 30 września 2020 r. wręczono akt powołania do Bytomskiej Rady Seniorów nowemu członkowi, którym został Leszek Kądziela.

Bytomską Radę Seniorów powołano w 2014 r. w celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, włączając ich w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy.

Głównym celem Bytomskiej Rady Seniorów jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Bytomia. Jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) współpraca z Radą Miejską i Prezydentem w zakresie rozwiązywania istotnych problemów i rozpatrywania potrzeb seniorów;
2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;
3) monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Bytomia;
4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwijaniu działalności
na rzecz seniorów;
5) opiniowanie i doradztwo przy tworzeniu dokumentów strategicznych dot. seniorów;
6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie współpracy Gminy Bytom ze środowiskiem seniorów;
7) informowanie społeczności miasta o kierunkach działalności podejmowanych przez Gminę Bytom i organizacje pozarządowe na rzecz środowiska bytomskich seniorów.

Bytomska Rada Seniorów na kadencję 2019-2024:
Andrzej Święcicki – przewodniczący
Elżbieta Synowiec – wiceprzewodnicząca
Barbara Bej – sekretarz
Marian Chrząszcz
Zbigniew Froński
Grażyna Kądziela
Leszek Kądziela
Aleksander Kurnik
Kazimierz Tarnawski
Jolanta Wróblewska
Krystyna Wyderko
Adam Żurawski

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.