Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
12 lipca 2020, Jan, Wera, Brunon

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Nie będzie ucieczki od segregacji, czyli zmiany w zapisach o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Nie będzie ucieczki od segregacji, czyli zmiany w zapisach o gospodarowaniu odpadami komunalnymi Data publikacji: 27 listopada 2019Wyrzucasz opakowania  po lekach razem z innymi odpadami? Masz problem z odpadami zielonymi? Podczas sesji Rady Miejskiej wprowadzono zmiany  do uchwał regulujących kwestie odbioru odpadów i utrzymania czystości i porządku w mieście. Będą one obowiązywać od nowego roku.
 
Wiele zmian, jakie zdecydowaliśmy się wprowadzić, wynika z konieczności dostosowania zapisów do  potrzeb znowelizowanej  tzw. ustawy śmieciowej. Jednak część proponowanych rozwiązań ma też rozwiązać problemy zgłaszane przez mieszkańców - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Dotyczy to zarówno uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, jak i uchwały sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - wyjaśnia Michał Bieda.

Odpady zielone jako bioodpady

W uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadzono nowe zapisy dotyczące np. segregacji odpadów zielonych i częstotliwości ich wywozu.
 
I tak zbieranie odpadów z podziałem na odpady zielone  i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zastąpiono selektywnym zbieraniem jednej frakcji odpadów - bioodpadów. Zatem nie ma już obowiązku osobnej segregacji odpadów zielonych, bo teraz kwalifikują się one do frakcji bioodpadów.
 
Uwzględniając nowy podział frakcji odpadów zmieniono też częstotliwość pozbywania się ich z terenu posesji.  Przed zmianami odpady ulegające biodegradacji były odbieranie co dwa tygodnie przez cały rok. Obecnie zwiększono częstotliwość wywozu z zabudowy jednorodzinnej na jeden raz w tygodniu od kwietnia do października oraz raz na dwa tygodnie od listopada do marca.

Nie wyrzucaj opakowań po lekach

Nowe zapisy traktują też o selektywnym zbieraniu opakowań po lekach. Oznacza to, że opakowania po medykamentach, które wcześniej były traktowane jak odpady zmieszane, teraz zaliczają się do frakcji przeterminowanych leków, chemikaliów i opakowań po lekach. Będą one przyjmowane w aptekach (zobacz listę aptek), w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które wytworzyliśmy w naszych  domach takich jak np. zużyte strzykawki czy igły, będą przyjmowane w PSZOK-u.

Weź big-baga zamiast kontenera
 
W dotychczasowych zapisach o  gospodarowaniu odpadami nie było mowy o możliwości gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w big- bagach, czyli dużych, wytrzymałych workach. Odświeżone przepisy umożliwiają mieszkańcom, którzy wykonują niewielkie prace remontowe na wynajęcie big-baga bez konieczności podstawiania kontenera. Co istotne, big-bag nie uszkadza trawników i innych elementów małej infrastruktury, co często ma miejsce w przypadku podstawiania standardowych kontenerów.

Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów wielkogabarytowych
 
Przed wprowadzeniem zmian odpady wielkogabarytowe były zabierane z zabudowy wielorodzinnej co tydzień w piątki. Od stycznia 2020 r. będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Limity na odpady remontowe i zużyte opony

W związku z nadużyciami, jakie miały miejsce podczas dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Odpadów Komunalnych, wprowadzono limity przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Od nowego roku mieszańcy będą mogli przywieść do PSZOK-a  do 1,5 tony odpadów remontowych na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny. Warto dodać, ze uszczegółowiono też zapisy dotyczące wrzucania do kontenerów lub worków przeznaczonych na odpady rozbiórkowe innych odpadów. Zatem jeśli wrzucimy do gruzu odpady zmieszane, będziemy musieli ponieść koszty utylizacji całego kontenera z własnej kieszeni.

Wprowadzono też zmiany dotyczące odbioru  zużytych opon.  Po wejściu w życie nowych zapisów, mieszkańcy będą mogli oddać na rok do 8 sztuk zużytych opon.

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytom

Jedną ze zmian wprowadzonych do regulaminu jest obowiązek wyposażenia w kosze nieruchomości niezamieszkałych, w których prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej oraz gastronomicznej. Kosze mają być ustawione poza lokalem, stale dostępne dla jego klientów. Określono także  minimalną częstotliwość mycia pojemników do zbierania odpadów. Wcześniejsze zapisy mówiły bowiem o myciu pojemników w miarę potrzeb. Teraz  jest to dokładnie sprecyzowane: minimum raz na pół roku.
 
Wprowadzono możliwość gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach półpodziemnych i podziemnych. Wynikało to również z potrzeb niektórych wspólnot mieszkaniowych, które rozważały zastosowanie takich rozwiązań.

Czy będzie podwyżka cen wywozu odpadów?

Znowelizowana ustawa nakłada na gminy obowiązek skuteczniejszej egzekucji segregowania odpadów komunalnych. Nie będzie też deklaracji dotyczących chęci segregacji, bo od nowego roku każdy z nas będzie miał taki obowiązek - mówi wiceprezydent Michał Bieda. Jesteśmy w trakcie kalkulacji nowej opłaty za gospodarowanie odpadami,  negocjujemy w wykonawcami jej kwotę.

Galeria zdjęć:Autor: AK
Zdjęcia: archiwum UM Bytom, fot. Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.