Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 października 2019, Juliana, Łukasza, Bogumila

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Prezydent spotka się z mieszkańcami

Na początek Szombierki, potem Łagiewniki, Miechowice oraz os. gen. Ziętka i Stroszek – mieszkańcy tych dzielnic będą mogli niebawem spotkać się z prezydentem Mariuszem Wołoszem i porozmawiać o sprawach dotyczących miasta.

#BO Bytom: Zagłosuj online

Bytomski Budżet Obywatelski - zagłosuj online

Przebudowa ulic dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych

Ulice Mochnackiego, Wojciechowskiego, Musialika, Reptowska, Świętej Elżbiety oraz Szyby Rycerskie. To drogi, które w najbliższym czasie zostaną przebudowane. Pierwsze roboty już ruszyły na ul. Mochnackiego w Szombierkach i Reptowskiej w Miechowicach.

Marszałek pozytywnie o zaktualizowanym GPR-ze

Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego wydał pozytywną ocenę merytoryczną zaktualizowanego "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+".

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Nabór do Bytomskiego Komitetu Rewitalizacji

Nabór do Bytomskiego Komitetu Rewitalizacji Data publikacji: 16 września 2019Do 1 października potrwa nabór członków drugiej, trzyletniej kadencji Bytomskiego Komitetu Rewitalizacji. Pierwsza kadencja kończy się 19 listopada (po 2 latach od powołania).

Przypomnijmy, Komitet Rewitalizacji to jedno z najważniejszych ciał doradczych prezydenta miasta. Opiniuje działania związane z rewitalizacją. Zasiadają w nim przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji czyli wszystkich, których dotyczą działania z wiązane z odnową Bytomia. Powołanie Komitetu Rewitalizacji to obowiązek nałożony na gminy przez rząd w Ustawie o rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji składa się z trzech sektorów:
  • społecznego – w jego skład wchodzą przedstawiciele: mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli budynków czy użytkowników wieczystych nieruchomości z obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.
  • gospodarczego – w jego skład wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenach rewitalizowanych, właściciele terenów inwestycyjnych z tego terenu, a także przedstawiciele zakładów pracy zatrudniających pracowników z obszarów rewitalizacji.
  • publicznego – w jego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa (mogą do niego wejść także przedstawiciele działających na Śląsku państwowych wyższych uczelni).

Komitet liczy od 7 do 21 członków. Ich kandydatury z sektora społecznego i gospodarczego muszą być poparte rekomendacjami przedstawicieli sektorów, które reprezentują, a także listami poparcia. Na przykład przedstawiciel sektora gospodarczego musi mieć rekomendację co najmniej trzech przedsiębiorców z obszaru rewitalizowanego, a kandydata na członka komitetu z ramienia społecznego muszą popierać co najmniej trzy organizacje pozarządowe (grupy nieformalne) działające w obszarze rewitalizacji. Kandydatów do sektora publicznego wskazuje Rada Miejska. Wybory członków Komitetu Rewitalizacji odbędą się pod okiem komisji, powołanej do tego celu przez prezydenta Bytomia.

Aby zgłosić kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, trzeba wypełnić formularz, a także zebrać odpowiednią liczbę podpisów, albo rekomendacji. Następnie dokumenty w wersji papierowej należy wysłać pocztą do Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego na adres: Bytom, ul. Parkowa 2 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu wydziału (pokój 227) z dopiskiem: ”Nabór do Komitetu Rewitalizacji Bytomia”

Ważne - uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.

uchwała dot. składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
ogłoszenie o naborze członków

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, formularze:

SEKTOR SPOŁECZNY:

SEKTOR GOSPODARCZY:

SEKTOR PUBLICZNY:Autor: Iwona Wronka

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.