Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
28 listopada 2020, Jakub, Leslaw, Zdzislaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada w całym kraju prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Jego wyniki są źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Udział w spisie jest obowiązkowy.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Miejski Plan Adaptacji na połmetku

Miejski Plan Adaptacji na połmetku Data publikacji: 8 lutego 201844 polskie miasta, w tym również Bytom bierze udział w projekcie Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu. Prace nad dokumentem są już na półmetku, dlatego warto podsumować i przedstawić dotychczasowe działania.

Wszyscy musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dostosować się do zmian klimatu. Obecnie eksperci razem z przedstawicielami miast określają działania adaptacyjne, które pomogą aglomeracjom w skutecznym reagowaniu na zmiany klimatu. Cieszy nas aktywny udział samorządów w opracowaniu planów adaptacji, liczymy także na zaangażowanie społeczeństwa w późniejszym procesie ich wdrażania – podkreśla Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Dotychczas eksperci, dla każdego miasta przeanalizowali historyczne dane meteorologiczne i hydrologiczne z 35 lat (1981-2015), by ocenić wrażliwość miast na zjawiska klimatyczne oraz mnótwo danych społecznych i gospodarczych, by ocenić potencjał adaptacyjny miast. Na podstawie tych analiz, w każdym z 44 miast biorących udział w projekcie wskazane zostały cztery sektory najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi.

Największe wyzwanie dla działań adaptacyjnych miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna (w 44 miastach), zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców (w 41 miastach), transport (w 36 miastach) i energetyka (w 14 miastach), gospodarka przestrzenna. Obserwowane zmiany klimatu w Polsce jeszcze nie oddziałują w sposób zagrażający gospodarce, jednak wraz z dalszym postępowaniem ocieplenia należy się liczyć ze wzrostem skali szkód, a tym samym kosztów ich likwidacji lub działań ograniczających negatywne skutki – twierdzi prof. dr hab. Maciej Sadowski z IOŚ-PIB.

We wszystkich miastach odbyły się warsztaty związane z oceną ryzyka, w czasie których oceniono skalę potencjalnych konsekwencji zagrożeń klimatycznych oraz związane z nimi ryzyko. W tej ocenie pod uwagę brano przewidywane uszkodzenia infrastruktury, ewentualne straty finansowe i koszty działań naprawczych, konieczność odtworzenia zasobów śodowiskowych, a także skutki niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi. Na tej podstawie ustalono, w których sektorach działania adaptacyjne muszą zostać podjęte jak najszybciej. W większości miast największe ryzyko dotyczy osób przewlekle chorych i starszych (65+), dzieci oraz bezdomnych.

Wraz z nowym rokiem rozpoczęły się prace nad wyborem działań adaptacyjnych. Z szerokiego katalogu działań o charakterze technicznym, organizacyjnym lub edukacyjnym powstanie optymalna dla danego miast lista działań adaptacyjnych. Działania adaptacyjne pozwalają na ograniczenie szkód i strat finansowych powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Bez działań adaptacyjnych straty finansowe w Polsce w latach 2011-2020 mogą wynieść 86 mld zł. Koszty te nie obejmują oczywiście wartości, które nie mają bezpośredniego przełożenia na pieniądze – ludzkiego życia i zdrowia.

Główną korzyścią z adaptacji jest zarówno ograniczanie strat jak, i poprawa bezpieczeństwa ludzi – uważa dr inż. Krystian Szczepański Dyrektor IOŚ-PIB.

W jaki sposób miasta mogą sfinansować wdrożenie działań adaptacyjnych?


Podejmowane działania adaptacyjne mogą zostać dofinansowane ze środków krajowych i Unii Europejskiej m.in.:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ü Regionalnego Programu Operacyjnego
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Mechanizmu Finansowego LIFE Unii Europejskiej
- Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020

Informacja o projekcie

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych. Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Pobierz broszurę informacyjną

Autor: AK

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.