Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
04 czerwca 2020, Helga, Karol, Franciszek

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

KOMUNIKAT nr 5

Komunikat nr 5 w sprawie wyjazdów uczniów na tzw. „Zieloną szkołę” w roku szk. 2010/2011

Wydział Edukacji informuje, że wnioski szkół i oświadczenia dyrektorów w sprawie dofinansowania (przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ) do profilaktycznych wyjazdów śródrocznych ( tzw. zielone szkoły ) zaplanowanych w II semestrze roku szk. 2010/2011 należy składać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011 r.

 Z aktualnych informacji uzyskanych z WFOŚiGW wynika, że nie uległ zmianie regulamin dofinansowania w ramach „zielonych szkół” oraz stawki dofinansowania dla poszczególnych grup uczniów obowiązujące w ostatnim  roku szkolnym tj. 2009/2010.
Przypominamy natomiast, że zmianie uległ tryb przekazywania dokumentacji      do Wydziału Edukacji (obowiązuje już od I semestru 2010/2011).
Dokumentacja przygotowywana przez szkołę  obowiązuje w formie papierowej       i elektronicznej:

·    wersja papierowa – do Wydziału Edukacji należy złożyć wniosek oraz  załącznik  do wniosku  t.j  oświadczenie dyrektora  szkoły   stwierdzające             o  kompletności   dokumentacji wymaganej  przez WFOŚiGW,  będącej podstawą  do udzielenia  dofinansowania.  Dokumentacja obowiązkowo przechowywana jest   w aktach   dokumentacji szkolnej  i  w  każdej chwili może  być  udostępniona  uprawnionym organom m.innymi w celu  kontroli (np. Wydział Edukacji, WFOŚiGW, inne ).
          Szkoły pracujące w MDOK-u przekazują  oświadczenie dyrektora wyłącznie   w Mdok-u bez wersji papierowej. Szkoły posiadające skaner mogą przekazać wniosek  w formie elektronicznej w Mdok-u.
 
·    wersja elektroniczna - elektroniczne należy wypełnić formularz (przesłany jako załącznik do e-maila ) i przesłać  do Wydziału Edukacji.
 
Szkoły,  które w II semestrze  roku szkolnego 2010/2011 będą organizatorami  wyjazdowych form profilaktyki zdrowotnej zobowiązane są do skompletowania i przechowywania wyłącznie na terenie placówki dokumentacji wraz z obowiązującymi   załącznikami t.j :
1/ wniosek szkoły o środki WFOŚiGW na zadanie pod nazwą: „profilaktyka      
    zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”, sporządzony na
    obowiązującym wzorze druku,
2/ program  profilaktyki  zdrowotnej  i  edukacji  ekologicznej,  który  będzie  
    realizowany   w czasie trwania „zielonej szkoły”,
3/ listy dzieci wyjeżdżających i pozostających w miejscu zamieszkania z podaniem  
     przyczyny pozostania,
4/ w przypadku dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci specjalnej troski, wychowanków domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych należy  dołączyć do dokumentacji  dokumenty kwalifikacyjne tych dzieci,
5/ opinia SANEPiDU o stanie czystości ekologicznej (szczególności powietrza)  
     miejscowości do której uczniowie  wyjeżdżają,
6/ oświadczenie dyrektora szkoły, że wyboru dokonano zgodnie z „Regulaminem
    udzielania zamówień publicznych” (załącznik do zarządzenia nr 135 Prezydenta Bytomia z dnia 26.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu  
    udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne)
7/ dokumentacja podstawowych czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Przypominamy, że zgodnie z instrukcją kancelaryjną wszystkie dokumenty stanowiące załączniki  do ww. dokumentacji  winny być podpisane, zaparafowane przez dyrektora szkoły, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane.

Termin składania wniosków (31.01.2011r.) uznać należy jako ostateczny, a dokumentacja złożona po jego upływie nie będzie uwzględniana i rozpatrywana.


                                                  

Naczelnik Wydziału Edukacji

       Marcin PopławskiNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.