Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

KOMUNIKAT nr 2/2013

KOMUNIKAT nr 2/2013 z dnia 4 marca 2013 r. Elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.

W celu usprawnienia rekrutacji do przedszkoli, po raz kolejny uruchomiony zostaje ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU do miejskich przedszkoli oraz oddziałów w szkołach podstawowych organizacyjnie podlegających przedszkolom. Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji  - od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji.  Poza naborem elektronicznym pozostają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 4 i oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim  nr 8. 
         
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdująca się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl
Znajdą tam Państwo informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.
  W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2013/2014 będzie prowadzony w 41  publicznych przedszkolach.

Zapisy do miejskich przedszkoli odbywają się w dniach od 2 kwietnia 2013 roku - godz. 9.00. do 17 kwietnia 2013 roku - godz.15.00.
1.    System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru, znajdujące się w elektronicznej Karcie zapisu dziecka do przedszkola.
2.    Do przedszkoli dzieci zapisywane są na jeden rok szkolny.
3.    Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy miejskie przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet a pozycja nr 3 najniższy).
4.    System rekrutacji sumuje punkty z poszczególnych kryteriów i kwalifikuje dzieci do przyjęcia w danym przedszkolu, w kolejności od największej liczby punktów do wyczerpania miejsc w przedszkolu.
5.    W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą liczbę dzieci w zakresie ostatniego wolnego miejsca  system dokona losowego wyboru kandydata  na to miejsce. Losowy dobór zapewnia obiektywizm, przejrzystość i daje  wszystkim zainteresowanym jednakową szansę znalezienia się w próbie z takim samym prawdopodobieństwem.
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:
1.    Rodzice samodzielnie wypełniają formularz Karty zapisu w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl  Po wypełnieniu Kartę  zapisu należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
      W przedszkolu Karta zapisu zostaje zweryfikowana i zatwierdzona  w systemie.

2.    Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia Karty zapisu przez pracownika przedszkola.
  UWAGI:
·    Podpisanie Karty zapisu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez rodzica woli uczęszczania ich dziecka do jednego z trzech wybranych przedszkoli.
·    Prosimy o złożenie Karty zapisu dziecka do przedszkola bez zbędnej zwłoki ponieważ pozwoli to dyrektorowi placówki na weryfikację i kontakt w przypadku uchybień lub błędów w Karcie.

·    Placówki będą przyjmować karty w terminie od 2 kwietnia 2013 roku – godz.9.00. do 17 kwietnia 2013 roku – godz. 15.00.

·    Niezłożenie w terminie do 17 kwietnia 2013 r. do godz.15.00. wypełnionej Karty zapisu do przedszkola pierwszego wyboru, spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

·    Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

·    Rodzice dzieci ubiegających się  o przyjęcie do przedszkola zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w Karcie zapisu (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenia woli o statusie matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko, prawomocny wyrok sądu o orzeczonej separacji itp.)

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola i podanie informacji o wolnych miejscach nastąpi  23 kwietnia br. o godz.15.00.

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 mają obowiązek zgłoszenia się do tych placówek w celu podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 24 kwietnia 2013 roku – godz. 9.00. do 29 kwietnia 2013 roku – godz.15.00.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Od 6 maja br. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca dla przedszkoli dysponującymi wolnymi miejscami, rekrutacja uzupełniająca. W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zgłosić się do dyrektora przedszkola posiadającego wolne miejsca.

Rekrutacja w formie elektronicznej do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Bytom na rok szkolny 2013/2014 zostanie uruchomiona 2 kwietnia 2013 r. o godz.9.00.  Od tego dnia na stronie : https://przedszkola-bytom.nabory.pl będzie można:
-    zapoznać się z ofertą placówek,
-    zapoznać się z zasadami i kryteriami rekrutacji,
-    wypełnić elektroniczny formularz,
-    złożyć wydrukowaną i podpisaną Kartę zapisu do przedszkola pierwszego wyboru w celu zatwierdzenia w systemie,
-    podpisać umowę.

Wszelkich szczegółowych informacji w zakresie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli,  udzielają dyrektorzy placówek. Ewentualne uwagi i odwołania proszę kierować do dyrektora przedszkola.

Pomimo usilnych starań zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w  pierwszych dniach rekrutacji, ze względu na możliwość zwiększonego zainteresowania elektronicznym logowaniem się do systemu, mogą wystąpić problemy z dostępem do stron umożliwiających rekrutację. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.