Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

KOMUNIKAT NR 1/2015

 

KOMUNIKAT NR 1/2015 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się  od 16 marca 2015 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 16 marca 2015 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 16 marca do 31 marca  do godz.15.00

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2015/2016 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 09 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

          Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny Wniosek znajdujący się  na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

Znajdą tam Państwo informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

  W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzony w 41  publicznych przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

-  Rodzice samodzielnie wypełniają formularz Wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest

    dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl  Po wypełnieniu Wniosku  

    należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz                   

    z załącznikami. W przedszkolu Wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony  w systemie.

 

 

-          Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

1.      Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu.

2.      Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

3.      Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

4.      System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

5.      Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,  w preferowanej przez siebie kolejności.

6.      W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2015/2016 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim  nr 8  i w Przedszkolu Miejskim  nr 63.  Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli 2015/2016

Kryteria  ustawowe:

1.       wielodzietność rodziny kandydata – 100 punktów,

2.       niepełnosprawność kandydata – 100 punktów,

3.       niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 100 punktów,

4.       niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 100 punktów,

5.       niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 100 punktów,

6.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 punktów,

7.       objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 punktów.

 

Kryteria  lokalne:

1.      Dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,

2.      Dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego (4 - latek) – 20 punktów,

3.      Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym –   10 punktów,

4.      Dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 4 pkt,

5.      Dziecko, które na 1 września  br. ma ukończone 3 lata  – 2 pkt,

6.      Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej, które na 1 września br. ma ukończone 3 lata  – 1 pkt.

 

        Terminarz rekrutacji:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

 

1.

 

 

Składanie wniosków wraz  z załącznikami

 

16-31 marca 2015 r.

do godz. 15.00

 

3-10 sierpnia 2015 r.

do godz. 15.00

 

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

08 kwietnia 2015 r.

o godz. 15.00

 

17 sierpnia 2015 r.

o godz. 15.00

 

3.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka 
w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane (zawarcie umowy)

09-24 kwietnia – 2015 r.  godz. 13.00

18-24 sierpnia 2015 r.

godz. 13.00

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

 

27 kwietnia 2015 r.

o godz. 15.00

 

25 sierpnia 2015 r.

o godz. 15.00

 

5.

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych

 

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 5 dni  od daty złożenia wniosku o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.