Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
08 grudnia 2019, Maria, Wirginia, Wirgiliusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dzięki oszczędnościom zwiększamy zakres przebudowy czterech dróg

Zakres przewidzianych prac w ramach przebudowy ulic Mochnackiego, Małachowskiego, Reptowskiej i Musialika zostanie zwiększony. Łącznie dodatkowe prace będą kosztować ponad 760 tysięcy zł. To efekt oszczędności związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.

Świąteczne dekoracje i iluminacje już rozbłysły

Dekoracje i iluminacje, które przypominają nam o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, mieszkańcy Bytomia już mogą podziwiać. Na Rynku pojawiła się choinka, a świetlne dekoracje widoczne są na głównych ulicach naszego miasta, jak: Strzelców Bytomskich, Wrocławskiej, Świętochłowickiej czy Chorzowskiej.

Prezydent Mariusz Wołosz zaprasza mieszkańców na spotkania

Znane są terminy kolejnych spotkań prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami Bytomia. W najbliższym czasie o problemach swoich dzielnic będą mogli porozmawiać mieszkańcy: Osiedla Ziętka, Śródmieścia, Stolarzowic, Karbia i Rozbarku.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Komitet Rewitalizacji II kadencji

Komitet Rewitalizacji II kadencji Data publikacji: 28 listopada 201917 nowych członków Komitetu Rewitalizacji od dziś rozpoczyna trzyletnią kadencję. Akty powołania wręczył im prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.  Komitet składa się z przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Sektor społeczny (7 członków) obejmuje m.in. przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli budynków czy użytkowników wieczystych nieruchomości. Dotyczy to obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Członkowie sektora społecznego:  

 • Tomasz Ćwiek (firma Magnez T.C), zarządca nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z podobszaru rewitalizacji, od 2008 r. Prezes Zrzeszenia Bytomskich Zarządców skupiającego prywatnych zarządców z Bytomia
 • Agnieszka Kandora (Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa), pracownik administracji  z obszaru rewitalizacji.
 • Piotr Koj (MYbytomianie), prezydent Bytomia w latach 2006-2012, członek komisji przygotowującej pierwszy Program Rewitalizacji Bytomia (od roku 2002), współtwórca Programu Rewitalizacji Bytomia na lata 2007 -2020 (od roku 2012 odpowiedzialny za wdrażanie), doradca Marszałka Województwa Śląskiego odpowiedzialny za przygotowanie „Koncepcji polityki miejskiej województwa śląskiego".
 • Michalina Matusik–Blok (mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji), ma doświadczenie w pracy z mieszkańcami przede wszystkim z obszaru Bobrka, Karbia i Śródmieścia (jako pracownik socjalny, animatorka i koordynatorka w programach aktywności lokalnej). Jako pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie realizowała projekty finansowane ze środków unijnych: systemowy Projekt Aktywizacji – SPA, By–PAS Bytomska Pracownia Aktywności społecznej, Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej, edycja I.
 • Grzegorz Pronobis (Miasto Dla Mieszkańców - założyciel stowarzyszenia), architekt urbanista, członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Członek grupy Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów. Ma doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych min. w Gorzowie Wielkopolskim, Dąbrowie Górniczej, Warszawie. Prowadził warsztaty projektowe z udziałem studentów, uczniów bytomskich szkół.
 • Danuta Sokal (Piękna Strona Miasta - członkini zarządu), współzałożycielka Rady Bytomskich Organizacji Pozarządowych (przez dwie kadencje przewodnicząca Rady)
 • Hildegarda Tyburczyk (Bytomska Rada Seniorów, Śląska Rada Seniorów), od 15 lat zajmuje się tematyką senioralną, bierze udział w realizacji projektów: Warsztaty rehabilitacyjne dla seniorów finansowane przez ROPS oraz Senioralne Centrum Telefoniczne finansowane przez Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie.

Sektor gospodarczy (5 członków) reprezentują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenach rewitalizowanych, właściciele terenów inwestycyjnych z tego terenu, a także przedstawiciele zakładów pracy zatrudniających pracowników z obszarów rewitalizacji

Członkowie sektora gospodarczego:

 • Tadeusz Bieniek (Centrala Obrotu Towarami Masowymi  DAW), członek Zarządu Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej; trzykrotnie nominowany do nagrody gospodarczej prezydenta Bytomia, a dwukrotnie - do nagrody Diament FORBES. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie Bytomia od 1990 r., wspomaga działalność kulturalna i sportową na terenie Bytomia
 • Krzysztof Grzelczak (KBP BWI Polska sp.z o.o. sp. komandytowa), prezes stowarzyszenia Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych, ma doświadczenie w zakresie opieki nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych (budynki przy ul. Wrocławskiej 58, Piekarskiej 6-12)
 • Marek Kinczyk (Euro Quorum sp.z o.o), w latach 1992-2002: wiceprezydent i prezydent Bytomia, komisarz, radny Rady Miejskiej; członek zarządu, wiceprezes i prezes spółek prawa handlowego. Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi zasobów ludzkich i kapitału społecznego oraz w zakresie gospodarowania nieruchomościami w obszarze objętym GPR. Inwestuje w nieruchomości, współpracuje ze wspólnotami, zarządcami, właściwymi instytucjami publicznymi.
 • Wojciech Kowalczyk (M4 Twój zarządca Nieruchomości Wojciech Kowalczyk), licencjonowany zarządca nieruchomości, zarządza 34 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Bytomia; prowadzi prace remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Zdobył Wyróżnienie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – Lider Zarządzania
 • Mariola Roykiewicz (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIF- MED. S.C.), prowadzi działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji.


Sektor publiczny (5 członków) reprezentują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

Członkowie sektora publicznego

 • Krzysztof Kafka (Politechnika Śląska, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego/ Wydział Architektury), autor programu rewitalizacji miasta Strzelce Opolskie, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji; prowadził prace badawcze związane z zagadnieniami rewitalizacji terenów miejskich miast Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
 • Stanisław Korman (Urząd Miejski w Bytomiu / Naczelnik  Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora), ma doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; odpowiadał za pozyskanie dofinansowania i realizację wielu projektów dla sektora publicznego, brał udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych dla JST w tym lokalnych i gminnych programów rewitalizacji. 
 • Jacek Kudzior (Powiatowy Urząd Pracy). W ramach środków pozyskanych z MPiPS otworzył pierwsze mieszkania chronione przeznaczone dla osób psychicznie chorych oraz usamodzielniających się wychowanków  placówek opiekuńczo - wychowawczych; pozyskał środki z Fundacji Polsat i Przyjaciółka, które pozwoliły na otwarcie   pierwszego w Bytomiu rodzinnego Domu Dziecka, uruchomił Klub Integracji Społecznej oraz Programy Aktywności Lokalnej w Rozbarku i Bobrku. Jako wicedyrektor WUP współtworzył założenia do wszystkich konkursów organizowanych przez WUP w obszarze Rynku Pracy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
 • Jacek Panas (Zakład Budynków Miejskich), koordynator projektu: ”Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”; uczestniczył przy opracowywaniu Programu likwidacji niskiej emisji konurbacji śląsko – dąbrowskiej, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Bytom; przewodniczący zespołu ds. wdrażania projektów wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dworcowej i Mickiewicza w ramach GPR; koordynator dwóch projektów partnerskich w ramach GPR-u realizowane przez ZBM; członek Komitetu Rewitalizacji I kadencji.
 • Bernadeta Szwarc (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), ma doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej, w ramach różnych programów Ministerstwa Polityki społecznej brała udział w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów dotyczących min. asystentury rodzinnej, osób psychicznie chorych, przemocy w rodzinie oraz budownictwa socjalnego.

Galeria zdjęć:Autor: Iwona Wronka
Zdjęcia: UM w Bytomiu, fot. H. Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.