Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
12 lipca 2020, Jan, Wera, Brunon

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Nowy tramwaj na historycznej linii

Linia tramwajowa nr 38 biegnąca ul. Piekarską i kursujący tam zabytkowy wagon to jedna z wizytówek Bytomia. Na czas epidemii ze względów sanitarnych charakterystyczny tramwaj zniknął z torów, a jego miejsce zajął nowoczesny „niskopodłogowiec”.

Bytom pierwszym miastem w Metropolii, gdzie za parkowanie zapłacisz kartą

Aż 30 proc. płatności za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu realizowanych jest bezgotówkowo. Bytomianie coraz chętniej korzystają z wprowadzanej stopniowo w 2020 r. w 74 bytomskich parkomatach możliwości płacenia za parkowanie kartą płatniczą

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu pokonał koronawirusa

Niemal trzy miesiące trwała walka z ogniskiem koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu. W tym czasie koronawirusa pokonało 74 mieszkańców domu i 21 pracowników ośrodka.

W lipcu rusza remont ul. Zabrzańskiej

Remont jednej z głównych arterii miasta – ul. Zabrzańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki rozpocznie się w lipcu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu rozstrzygnął przetarg na realizację tej inwestycji. Za ponad 275 tys. zł wykona ją PPHU „DALPOL” z Bytomia.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Wróciłeś z zagranicy i podejrzewasz u siebie koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą, u której podejrzewasz zakażenie? Natychmiast skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. Do czasu otrzymania pomocy odizoluj się od innych ludzi.

Gotowi do startu? Ruszył Bytomski Budżet Obywatelski 2020

Ponad 4,7 mln zł czeka w tegorocznej puli przeznaczonej na projekty, które zostaną wyłonione do realizacji w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków potrwa do 24 lipca.

Od 8 czerwca drzwi Urzędu Miejskiego w Bytomiu znów otwarte dla klientów

Od poniedziałku, 8 czerwca klienci Urzędu Miejskiego w Bytomiu będą mogli załatwić swoje sprawy bezpośrednio w budynkach przy ul. Parkowej 2 i Smolenia 35. Klienci będą przyjmowani w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.30 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Tarcza antykryzysowa - pracodawca, pracownik, NGO

Ulgi w podatkach, dopłata do stanowiska pracy, zmiany w rozliczaniu zadań publicznych, zasiłki opiekuńcze – w czasie epidemii z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pracownicy.

Komitet Rewitalizacji II kadencji

Komitet Rewitalizacji II kadencji Data publikacji: 28 listopada 201917 nowych członków Komitetu Rewitalizacji od dziś rozpoczyna trzyletnią kadencję. Akty powołania wręczył im prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.  Komitet składa się z przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Sektor społeczny (7 członków) obejmuje m.in. przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli budynków czy użytkowników wieczystych nieruchomości. Dotyczy to obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Członkowie sektora społecznego:  

 • Tomasz Ćwiek (firma Magnez T.C), zarządca nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z podobszaru rewitalizacji, od 2008 r. Prezes Zrzeszenia Bytomskich Zarządców skupiającego prywatnych zarządców z Bytomia
 • Agnieszka Kandora (Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa), pracownik administracji  z obszaru rewitalizacji.
 • Piotr Koj (MYbytomianie), prezydent Bytomia w latach 2006-2012, członek komisji przygotowującej pierwszy Program Rewitalizacji Bytomia (od roku 2002), współtwórca Programu Rewitalizacji Bytomia na lata 2007 -2020 (od roku 2012 odpowiedzialny za wdrażanie), doradca Marszałka Województwa Śląskiego odpowiedzialny za przygotowanie „Koncepcji polityki miejskiej województwa śląskiego".
 • Michalina Matusik–Blok (mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji), ma doświadczenie w pracy z mieszkańcami przede wszystkim z obszaru Bobrka, Karbia i Śródmieścia (jako pracownik socjalny, animatorka i koordynatorka w programach aktywności lokalnej). Jako pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie realizowała projekty finansowane ze środków unijnych: systemowy Projekt Aktywizacji – SPA, By–PAS Bytomska Pracownia Aktywności społecznej, Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej, edycja I.
 • Grzegorz Pronobis (Miasto Dla Mieszkańców - założyciel stowarzyszenia), architekt urbanista, członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Członek grupy Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów. Ma doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych min. w Gorzowie Wielkopolskim, Dąbrowie Górniczej, Warszawie. Prowadził warsztaty projektowe z udziałem studentów, uczniów bytomskich szkół.
 • Danuta Sokal (Piękna Strona Miasta - członkini zarządu), współzałożycielka Rady Bytomskich Organizacji Pozarządowych (przez dwie kadencje przewodnicząca Rady)
 • Hildegarda Tyburczyk (Bytomska Rada Seniorów, Śląska Rada Seniorów), od 15 lat zajmuje się tematyką senioralną, bierze udział w realizacji projektów: Warsztaty rehabilitacyjne dla seniorów finansowane przez ROPS oraz Senioralne Centrum Telefoniczne finansowane przez Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie.

Sektor gospodarczy (5 członków) reprezentują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenach rewitalizowanych, właściciele terenów inwestycyjnych z tego terenu, a także przedstawiciele zakładów pracy zatrudniających pracowników z obszarów rewitalizacji

Członkowie sektora gospodarczego:

 • Tadeusz Bieniek (Centrala Obrotu Towarami Masowymi  DAW), członek Zarządu Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej; trzykrotnie nominowany do nagrody gospodarczej prezydenta Bytomia, a dwukrotnie - do nagrody Diament FORBES. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie Bytomia od 1990 r., wspomaga działalność kulturalna i sportową na terenie Bytomia
 • Krzysztof Grzelczak (KBP BWI Polska sp.z o.o. sp. komandytowa), prezes stowarzyszenia Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych, ma doświadczenie w zakresie opieki nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych (budynki przy ul. Wrocławskiej 58, Piekarskiej 6-12)
 • Marek Kinczyk (Euro Quorum sp.z o.o), w latach 1992-2002: wiceprezydent i prezydent Bytomia, komisarz, radny Rady Miejskiej; członek zarządu, wiceprezes i prezes spółek prawa handlowego. Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi zasobów ludzkich i kapitału społecznego oraz w zakresie gospodarowania nieruchomościami w obszarze objętym GPR. Inwestuje w nieruchomości, współpracuje ze wspólnotami, zarządcami, właściwymi instytucjami publicznymi.
 • Wojciech Kowalczyk (M4 Twój zarządca Nieruchomości Wojciech Kowalczyk), licencjonowany zarządca nieruchomości, zarządza 34 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Bytomia; prowadzi prace remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Zdobył Wyróżnienie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – Lider Zarządzania
 • Mariola Roykiewicz (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIF- MED. S.C.), prowadzi działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji.


Sektor publiczny (5 członków) reprezentują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

Członkowie sektora publicznego

 • Krzysztof Kafka (Politechnika Śląska, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego/ Wydział Architektury), autor programu rewitalizacji miasta Strzelce Opolskie, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji; prowadził prace badawcze związane z zagadnieniami rewitalizacji terenów miejskich miast Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
 • Stanisław Korman (Urząd Miejski w Bytomiu / Naczelnik  Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora), ma doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; odpowiadał za pozyskanie dofinansowania i realizację wielu projektów dla sektora publicznego, brał udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych dla JST w tym lokalnych i gminnych programów rewitalizacji. 
 • Jacek Kudzior (Powiatowy Urząd Pracy). W ramach środków pozyskanych z MPiPS otworzył pierwsze mieszkania chronione przeznaczone dla osób psychicznie chorych oraz usamodzielniających się wychowanków  placówek opiekuńczo - wychowawczych; pozyskał środki z Fundacji Polsat i Przyjaciółka, które pozwoliły na otwarcie   pierwszego w Bytomiu rodzinnego Domu Dziecka, uruchomił Klub Integracji Społecznej oraz Programy Aktywności Lokalnej w Rozbarku i Bobrku. Jako wicedyrektor WUP współtworzył założenia do wszystkich konkursów organizowanych przez WUP w obszarze Rynku Pracy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
 • Jacek Panas (Zakład Budynków Miejskich), koordynator projektu: ”Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”; uczestniczył przy opracowywaniu Programu likwidacji niskiej emisji konurbacji śląsko – dąbrowskiej, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Bytom; przewodniczący zespołu ds. wdrażania projektów wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dworcowej i Mickiewicza w ramach GPR; koordynator dwóch projektów partnerskich w ramach GPR-u realizowane przez ZBM; członek Komitetu Rewitalizacji I kadencji.
 • Bernadeta Szwarc (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), ma doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej, w ramach różnych programów Ministerstwa Polityki społecznej brała udział w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów dotyczących min. asystentury rodzinnej, osób psychicznie chorych, przemocy w rodzinie oraz budownictwa socjalnego.

Galeria zdjęć:Autor: Iwona Wronka
Zdjęcia: UM w Bytomiu, fot. H. Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.